Chef till förvaltningsgrupp 3 vid Rättsavdelningen, placering i Norrköping

Chef till förvaltningsgrupp 3 vid Rättsavdelningen, placering i Norrköping

Arbetsbeskrivning

Rättsavdelningen är en nationell avdelning inom Polismyndigheten med ca 800 anställda. Avdelningen består av en enhet för rättslig styrning och stöd, en enhet för informationsförvaltning, en enhet för förvaltningsrätt, sju regionalt placerade rättsenheter samt ett kansli placerat i Stockholm.

Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för gruppen förvaltningsrätt och som stimuleras av ledarskap och arbete med kvalificerad ärendehandläggning samt vill vara delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag inom Sveriges största myndighet. I ditt uppdrag kommer du att leda ca 14 medarbetare i gruppen förvaltningsrätt 3.

Beskrivning av uppdraget som chef över gruppen:
Den grupp du är chef för ansvarar bland annat för handläggning av ärenden enligt ordningslagen som reglerar frågor om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt allmän ordning och säkerhet i övrigt på offentliga platser och vid vissa anläggningar och verksamheter. Ordningslagen är en viktig del av polisens ordningshållande verksamhet och ger möjlighet att bland annat uppställa villkor för offentliga arrangemang, dels vid exempelvis stadsfestivaler och danstillställningar, men även vid demonstrationer.

Gruppen ansvarar även för utfärdande och återkallande av tillstånd att inneha vapen. Arbetet består till stor del av att pröva inkomna ansökningar och att skriva beslut. Det kan även ingå att utföra inspektioner av vapenförvaring och vapenhandlare samt fysisk vapenhantering. Gruppens arbete innefattar att handlägga ansökningar om förordnanden av ordningsvakter eller andra typer av säkerhetspersonal samt utfärdande och återkallande av ordningsvaktsförordnanden. Vidare ansvarar gruppen för handläggning av ärenden enligt lagen om felparkeringsavgift vilket i huvudsak innebär utredning och bedömning vid bestridande av parkeringsanmärkningar.

Som gruppchef kommer du, framförallt att leda gruppen, men också kunna handlägga och fatta beslut i förekommande ärenden, ha nära kontakt med övriga verksamhetsområden inom polisen, kommunala nämnder och förvaltningar, övriga myndigheter samt delta vid tillsyn av olika arrangemang etc.

ARBETSUPPGIFTER
Som chef för förvaltningsrätt 3 vid rättsenhet Öst:

Ska du
- att inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i enhetens ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
- fatta beslut i förvaltningsrättsliga ärenden

är du
- verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

KVALIFIKATIONER
har du
- minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under den senaste femårsperioden
- för funktionen relevant utbildning
- erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, arbete med handläggning av förvaltningsrättsärenden
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se fullständig kravprofil på www.polisen.se

ÖVRIGT
Anställning
- Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
- Placering i Norrköping
- Resor förekommer i anställningen

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 8 oktober 2020.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Chef Rättsenhet Bergslagen Jessica Ölvestad
114 14
SEKO Karna Tillheden
114 14
Fackförbundet ST Göran Marklund
114 14
Tf rättschef Karl Holm, tfn 010-5669083

Tf rättschef Karl Holm, tfn 010-5669083.

Karl Holm
010-5669083
Torben Pedersen i Malmö på nr 070-626 74 56 elle

Chef Info-förvaltningen Bergslagen Lejla Jasarevic
010-567 0281
Kenneth Carnabeck, tf gruppchef, tfn 010-56 827

Gruppchef/Arkivarie Henrik Svensson
072-515 27 78

Sammanfattning

Besöksadress

Polhemsgatan 30 10226 Stockholm
None

Postadress

Box 12256
Stockholm, 10226

Liknande jobb


HR Responsible &Other Stories Sales

23 oktober 2020

HR-Chef

HR-Chef

23 oktober 2020

HR-chef

23 oktober 2020

23 oktober 2020