Chef till informationsförvaltningsgruppen, Rättsavdelningen, Linköping

Chef till informationsförvaltningsgruppen, Rättsavdelningen, Linköping

Arbetsbeskrivning

Chef till grupp informationsförvaltningsgruppen vid Rättsavdelningen, placering i Linköping
Rättsavdelningen är en nationell avdelning inom Polismyndigheten med ca 800 anställda. Avdelningen består av en enhet för rättslig styrning och stöd, en enhet för informationsförvaltning, en enhet för förvaltningsrätt, sju regionalt placerade rättsenheter samt ett kansli placerat i Stockholm.
Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för gruppen informationsförvaltning och som stimuleras av ledarskap och arbete med kvalificerad ärendehandläggning samt vill vara delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag inom Sveriges största myndighet. I ditt uppdrag kommer du att leda ca 12 medarbetare i gruppen informationsförvaltning.
Beskrivning av uppdraget som chef över gruppen:
Den grupp du är chef för ansvarar för registratur och arkiv. Informationsförvaltningens uppgifter är bl.a. att diarieföra ärenden och inkommande handlingar som förs i allmänna och hemliga diarier, bevaka officiella e-postbrevlådor samt delta i postöppning, ansvara för arkivförvaring av pappersarkiv, ge stöd och utöva tillsyn inom ramen för diarieföring, dokumenthantering och arkivering, bidra till upprätthållande av förteckningar inom området, fatta tjänstemannabeslut gällande utlämnande av allmänna handlingar med tillhörande sekretessprövning i ärenden som finns i e-arkiv samt i ärenden som förvaras i rättsavdelningens arkiv.
Som chef för informationsförvaltningsgruppen vid rättsenhet Öst:
ska du
att inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
ingå i enhetens ledningsgrupp
ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du
minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under den senaste femårsperioden
för funktionen relevant utbildning
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du
förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.
Se hela kravprofilen på www.polisen.se
Kontaktpersoner
Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef: Peter Granquist, tfn 010-566 67 68
Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Marie Nilsson, e-post:
marie-s.nilsson@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S, Fredrik Bergh, tfn 010-563 91 37
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, Nina Wenegård, Sektion Östergötland, 073-066 41 92
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn 010-561 66 27
Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering i Linköping
Resor förekommer i anställningen

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
med din ansökan i form av CV och personligt brev (inga betyg eller intyg) via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 12 oktober 2020. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med A545.572/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A545.572/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Polismyndigheten BODEN
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 september 2020
  • Ansök senast: 12 oktober 2020

Postadress

Garnisonsgatan 6A,
BODEN, 96161

Liknande jobb


HR-chef

HR-chef

22 oktober 2020

HR-ansvarig

22 oktober 2020

21 oktober 2020

Gruppchef nationell registerhantering

Gruppchef nationell registerhantering

20 oktober 2020