Chef till PKC-grupp vid Polisens kontaktcenter, region Nord

Chef till PKC-grupp vid Polisens kontaktcenter, region Nord

Arbetsbeskrivning

Beskrivning av arbetsplatsen
Region Nord har drygt 2000 anställda och består av ett kansli, två regionala enheter, en underrättelseenhet samt fyra polisområden som är indelade i 12 lokalpolisområden, vilka arbetar med mål mot den lokala problembilden. Verksamheten är omfattande och innefattar en stor bredd på arbetsuppgifter som bedrivs nära medborgarna.


PKC-sektionen är inordnad i den regionala operativa enheten, region Nord och omfattar sex grupper med medarbetare i funktioner som operatör eller förundersökningsledare. Sektionen är under utveckling och går mot att ta en större del i polisens brottsutredande uppdrag samtidigt som den verksamhetsmässigt kommer att knytas närmare regionens ledningscentral.


PKC-verksamheten tar emot merparten av de anmälningar gällande brott och förluster som inkommer till Polisen. Verksamheten hanterar även merparten av de tips som inkommer till polisen. PKC verksamheten är under stark utveckling och samarbete med övriga delar av polisens verksamhet blir allt tydligare.


Vi söker nu dig som vill arbeta som gruppchef för en PKC-grupp med placering i Luleå.
Arbetsuppgifter


Som gruppchef vid PKC


ska du
-         inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
-         tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
-         ingå i PKC:s ledningsgrupp
-         ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
-         ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
-         företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
-         ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet i gruppen


är du
-         verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
-         arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
-         ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.
Kvalifikationer


har du
-         minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
-         för funktionen relevant examen/utbildning eller polisexamen
-         erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
-         erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet


besitter du
-         förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
-         förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
-         förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
-         förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
-         förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
-         förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.


Kontaktpersoner
Information om uppdraget lämnas av Lotta Daniels chef PKC, 070-6012450. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-partner Eva Wikman, eva.wikman@polisen.se 0725-737910
Fackliga företrädare
Polisförbundet region Nord, Seko Polisen, SACO-S region Nord, ST region Nord. Samtliga nås via polisens växel 11414.
Anställning
–       Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
–       Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
–       Placeringsort Luleå


Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-partner.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Varmt välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

Postadress

Skeppsbrogatan 37
LULEÅ, 97231

Liknande jobb


Avdelningschef för myndighetsutveckling och service

Avdelningschef för myndighetsutveckling och service

22 september 2020

Avdelningschef Miljöavdelningen

Avdelningschef Miljöavdelningen

21 september 2020

10 september 2020