Chef till projektutveckling sökes

Chef till projektutveckling sökes

Arbetsbeskrivning

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt. 

SFV har en bred byggprojektverksamhet i Sverige och utomlands. Vi bygger för att själva förvalta med ett långsiktigt perspektiv. Våra projekt spänner från mindre underhållsåtgärder till omfattande om-,  ny- och tillbyggnation samt kvalificerad restaurering. De flesta av våra projekt är komplexa i kravställningen och unika i sina program.

Från och med 2020 har SFV samlat ansvaret för utveckling av projektverksamheten och framdriften av strategiska projekt på Projekt -och specialistavdelningen. På avdelningen finns SFV:s tre projektenheter: Projektledning, Projektutveckling och Projektportfölj.

På Projektutveckling finns kompetens inom tidiga skeden, övergripande myndighetskontakter och även ansvaret för att utveckla projektägarrollen. Enheten tillhandahåller också projektägare för några av SFVs större och/eller strategiska projekt, och ger råd i andra projekt genom deltagande i projektstyrgrupper. Vi arbetar nära  förvaltningsorganisationen med att definiera, styra och följa upp mål och krav för projekten - från start till överlämnande. Nu söker vi dig som kan leda och utveckla Projektutvecklingsenheten vidare!

Vi är fem medarbetare med flerårig projekt- och/eller förvaltningserfarenhet. Efterfrågan på vår kompetens är stor, och vi rekryterar nu ett antal nya medarbetare. Du kommer att komma in i en spännande utvecklingsfas där vi tillsammans med övriga enheter och fastighetsområden  skapar innovativa och tydligt formulerade projekt som bidrar till en hållbar utveckling av fastighetsbeståndet

Din roll

Med grund i uppdraget att för statens räkning förvalta fastigheter med höga kulturhistoriska värden och som inrymmer viktiga samhällsfunktioner genomför SFV projekt med höga förväntningar på ekonomisk effektivitet och starkt fokus på kvalitet. Som chef för Projektutveckling leder du arbetet med att stärka och utveckla byggherrefunktionen på SFV.

Du leder enheten och har personal- och budgetansvar. Du ansvarar för planering, samordning, utveckling och uppföljning av enhetens arbete och säkerställer att rätt prioriteringar görs. Enhetens medarbetare arbetar självständigt med stort ansvar. Ditt uppdrag som chef är att skapa ett positivt och tryggt arbetsklimat och god arbetsmiljö. Du motiverar och ger råd och stöd till enhetens medarbetare. Enheten har ett lärande och stöttande arbetssätt som medarbetarna värnar om.

Du deltar och ger råd i uppbyggandet av byggherrens organisation för enskilda projekt i skeden från förstudier till genomförande, liksom i val av upphandlings- och genomförandeformer. Du är inte själv projektägare i enskilda projekt, men du känner dig trygg i att operativt gå in och stötta projektägare och projektledare när det behövs, till exempel i förhandlingssituationer.

Du samverkar nära med fastighetsavdelningarna, och identifierar tillsammans med dem förändringsbehov för våra fastigheter. Du representerar, leder och utvecklar enhetens verksamhet i samråd med avdelningsdirektör. Du deltar i avdelningsdirektörens ledningsgrupp. Du har ett nära samarbete med SFV:s fastighetsområden men också med andra delar inom verket. 

Din profil

Vi förväntar oss att du har


• högskoleutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant
• flerårig erfarenhet av att som ledare ansvara för komplexa projekt inom bygg- fastighets- eller samhällsbyggarbranschen
• chefserfarenhet som omfattar verksamhetsplanering, budget och personalansvar inklusive arbetsmiljöansvar
• erfarenhet av att omsätta strategier, för t ex hållbarhet och innovativitet, i konkreta mål för projekt
• god kännedom om lagstiftning, avtal, regler och genomförandeformer i byggbranschen
• god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Vi ser det som meriterande att du har


• ledarerfarenhet inom offentlig/politiskt styrd verksamhet
• erfarenhet av att ha rollen som byggherrens ombud i avtal
• erfarenhet av arbete med kulturmiljöfrågor

Ledarskap och personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid personliga lämplighet och önskar att du har god förmåga att


• leda och tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap
• lyssna in, avväga, samarbeta och skapa goda relationer
• analysera, t ex utvecklingsområden, konsekvenser och risker både för enskilda projekt och för den samlade projektportföljen
• kommunicera, t ex på ett pedagogiskt sätt om projektens komplexitet
• bygga förtroende i projekt- och förvaltningsmiljön både internt och externt

Mer information
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning och alltid tidsbegränsat chefsförordnande. Denna anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. I rekryteringen kan arbetspsykologiska tester ingå.
Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.seRekryteringen sker i samarbete med ProAstri och urvalet kommer hanteras löpande. Frågor om processen hänvisas till rekryteringskonsult Ulrica Pantzar, 070–767 77 75 eller mail ulrica@proastri.se. För frågor kring tjänsten går det bra att kontakta tf chef Cecilia Brännvall 010-478 73 96.

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling.

Sista ansökningsdag är 2020-01-08 och vi ser fram emot din ansökan och CV. Välkommen till oss!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Statens fastighetsverk
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 1 december 2020
  • Ansök senast: 8 januari 2021

Liknande jobb


Arkitekt

27 januari 2021