Chefsjurist

Arbetsbeskrivning

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är sedan 2004 en statlig myndighet med ansvar för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har koppling till arbetslöshetsförsäkringen. Professionalitet, öppenhet, dialog och hög integritet är viktiga utgångspunkter i IAF:s tillsynsuppdrag och för IAF:s medarbetare. Verksamheten ska ge tydliga avtryck i form av förbättringar i arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens tillämpning av försäkringen. IAF har totalt ett 60-tal medarbetare som är organiserade i tre enheter och en analysstab. Vårt huvudkontor och ledningen finns i Katrineholm. Vi har även ett mindre kontor i Stockholm. Vi söker en chefjurist tillika chef för den försäkringsjuridiska enheten, som består av 13 jurister och en administratör. Bland juristerna finns en gruppchef och en sakansvarig chef för internationella frågor inom arbetslöshetsförsäkringen. Chefsjuristen ingår i myndighetens ledningsgrupp och rapporterar till generaldirektören. Nuvarande chefsjurist lämnar sitt uppdrag på grund av pensionering. Försäkringsjuridiska enhetens och chefsjuristens ansvarsområden Inom den försäkringsjuridiska enheten ligger det övergripande ansvaret för försäkringsjuridiska frågor enligt lagen (1997: 238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997: 239) om arbetslöshetskassor. I enhetens uppdrag ingår även internationella försäkringsjuridiska frågor, skadestånds- och besvärsärenden samt internt rättsligt stöd. Chefsjuristen är ansvarig utgivare för IAF:s föreskrifter (IAFFS) och har rätt att företräda staten i mål i de allmänna förvaltningsdomstolarna samt ansvar för utvecklingsarbete inom det försäkringsjuridiska området. I chefsjuristens uppdrag ingår också kontakter med såväl regeringskansliet som arbetslöshetskassor och Arbetsförmedlingen. Du som är intresserad av arbetet som IAF:s chefsjurist har en jur.kand.examen, gedigen erfarenhet som chef med arbetsledande uppgifter och tydligt arbetsgivaransvar, erfarenhet av myndighetsarbete, bred juridisk kompetens, gärna med erfarenhet som assessor eller liknande, kompetens inom det EG-rättsliga området samt förmåga att obehindrat uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska Erfarenheter av lagstiftningen inom IAF:s verksamhetsområden och arbete inom regeringskansliet är meriterande. När IAF rekryterar chefer är en av utgångspunkterna IAF:s chefsprofil som innebär att chefen ska: ange inriktningen för verksamheten, systematiskt planera, prioritera och utveckla verksamheten samt följa upp resultat, ta ansvar för att det finns rätt kompetens genom att rekrytera, utveckla och avveckla visa god självkännedom, personlig mognad och empatisk förmåga, aktivt stödja, inspirera och skapa goda förutsättningar för sina medarbetare i deras arbete och utveckling, vara en god förebild, vara tydlig, konsekvent och lyhörd i sin kommunikation av ledningens budskap samt förtydliga enskilda medarbetares roller. I rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. IAF strävar efter en balanserad köns- och åldersfördelning och värdesätter den kompetens som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. IAF:s huvudkontor i Katrineholm nås på 25 minuter med tåg från Norrköping, 50 minuter med tåg från Eskilstuna och 55 minuter med tåg från Stockholm C.

Sammanfattning

Liknande jobb


Jurist till Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jurist till Samhällsbyggnadsförvaltningen

17 maj 2023

Jurist, Barn- och utbildningsförvaltningen

Jurist, Barn- och utbildningsförvaltningen

9 maj 2023