Chefsjurist och chef för myndighetens juridiska sekretariat

Chefsjurist och chef för myndighetens juridiska sekretariat

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och fatta viktiga beslut för ett strålsäkert samhälle?

Strålsäkerhetsmyndigheten söker en chefsjurist och chef för myndighetens juridiska sekretariat

Som chefsjurist leder du sekretariatets arbete, rapporterar till generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp. Verksamheten inom sekretariatet finns i Katrineholm och Solna.

Strålsäkerhetsmyndigheten har en ny organisation från och med den 1 juni 2021, verksamheten är nu indelad i avdelningarna för Normering och kunskapsutveckling, Beredskap och tillståndsprövning, Tillsyn, Myndighetsstöd samt Juridiska sekretariatet och HR-sekretariatet.

Strålsäkerhetsmyndighetens chefsjurist ger juridiskt stöd på strategisk och principiell nivå till myndighetens generaldirektör, avdelningar och sekretariat och bidrar härmed till en gemensam helhetssyn på myndighetens verksamhet, prioriteringar och mål. Chefsjuristen ger vidare stöd till regelutvecklingsarbete nationellt, på EU-nivå och internationellt.

Det Juridiska sekretariatet ansvarar för myndighetens juridiska arbete nationellt, inom EU och internationellt.

Samhällsviktiga arbetsuppgifter

Myndigheten befinner sig i en utvecklingsfas där du som chefsjurist får vara med att utveckla myndighetens styrning och ledning. Du är chef för det juridiska sekretariatet och ansvarar för att leda arbetet för ett tiotal jurister. Häri ingår att skapa de förutsättningar som behövs för att juristerna ska kunna prestera på högsta nivå samt att vidmakthålla ett strategiskt och lösningsorienterad arbetssätt. Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar för sekretariatets verksamhet.

Som chefsjurist ansvarar du för all juridik på myndigheten förutom myndighetens författningssamling  som ligger på annan jurist. Du är övergripande ansvarig för att myndighetens verksamhet bedrivs lagenligt. I uppgifterna ligger även att ansvara för hanteringen av överklagade ärenden, företräda myndigheten vid förhandlingar i domstol och i kontakter med andra rättsvårdande myndigheter. Myndighetens dataskyddsombud är placerad på Juridiska sekretariatet.

Vi erbjuder dig ett arbete där du som drivande chef får


• leda och utveckla myndighetens juridiska verksamhet
• ett utmanande uppdrag i en professionell organisation med hög kompetens och engagerade medarbetare
• vara med och utveckla myndighetens verksamhet för ett strålsäkert samhälle till skydd för människa och miljö med regering, näringsliv, EU och allmänhet som huvudintressenter
• möjlighet att utvecklas vidare i en dynamisk miljö.

Du är en skicklig jurist som har förmågan att se juridiska frågor i ett större myndighetsledningsperspektiv och att göra relevanta avvägningar. Du förstår hur processerna inom en myndighet hänger ihop och arbetar proaktivt för att skapa förutsättningar för att verksamheten kan bedrivas på ett rättssäkert sätt.

Anställningen är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar som regel sex månaders provanställning. Du kan komma att krigsplaceras och ingå i myndighetens krisorganisation. Befattningen är säkerhetsklassad, vilket innebär säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), vilken genomförs innan vi fattar beslut om anställning. Svenskt medborgarskap krävs för tjänsten.

Är du den vi söker?

Du har


• juristexamen (jur.kand)
• goda kunskaper i förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och annan myndighetsjuridik
• gedigen chefs- och ledarskapserfarenhet
• flerårig erfarenhet från kvalificerat arbete vid statlig myndighet eller EU-myndighet
• djup kunskap och erfarenhet om samt intresse för styrning av statliga förvaltningsmyndigheter och rollen som statstjänsteman
• erfarenhet av arbete med eller i högsta ledningen föredragsvis i en organisation med minst 100 medarbetare
• mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
• god administrativ förmåga samt god förmåga att prioritera och fatta beslut
• intresse för och gärna erfarenhet av strategisk verksamhetsutveckling.

Det är meriterande om du har erfarenhet av


• kvalificerat juridiskt arbete i Regeringskansliet eller någon av EU:s institutioner
• framtagande och hantering av föreskrifter eller förordningar
• att arbeta i en verksamhet som regleras av EU-rätt och/eller internationellt regelutvecklingsarbete
• proaktivt arbete med att utveckla lagstiftning nationellt och/eller inom EU
• att arbeta i en organisation med hög grad av naturvetenskaplig/teknisk expertkompetens
• att arbeta med frågor inom Strålsäkerhetsmyndighetens ansvarsområde och/eller miljörätt.
• att arbeta i en organisation med starkt fokus på verksamhetsutveckling
• att arbeta i en säkerhetskänslig verksamhet och ha kunskap om säkerhetsskydd

Det är även meriterande om du har processvana och erfarenhet av att representera en organisation i externa sammanhang.

Strålsäkerhetsmyndighetens medarbetarpolicy är inriktad mot det utvecklande ledarskapet. Vi lägger därför stor vikt vid dina ledaregenskaper som bland annat innebär att du


• har ett utvecklat strategiskt helhetstänkande och god förmåga att analysera komplex verksamhet samt dra slutsatser utifrån denna
• har personlig mognad, hög integritet och gott omdöme
• är lösningsorienterad, strukturerad och initiativtagande
• skapar goda relationer och har god samarbetsförmåga samt visar lyhördhet, förståelse och omtanke
• har förmåga att engagera, skapa dialog och förutsättningar för motivation, vidtar nödvändiga åtgärder samt fattar de beslut som krävs
• är arbetsgivarrepresentant och företrädare för hela myndigheten på ett förtroendefullt sätt.

Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt myndighetens värdegrund, såväl som den statliga värdegrunden.

Myndigheten har tre kontor med säte i Katrineholm. Du som söker tjänsten kan välja mellan att vara placerad i Katrineholm eller Solna, resor mellan orterna förekommer relativt frekvent.

Välkommen med din ansökan senast den 22 maj 2022

Besök vår webbplats

Vi undanber oss erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Strålsäkerhetsmyndigheten
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 2 maj 2022
  • Ansök senast: 22 maj 2022

Liknande jobb


Avdelningschef Verksamhetsstöd

Avdelningschef Verksamhetsstöd

9 augusti 2022