Dekan till Odontologiska fakulteten

Dekan till Odontologiska fakulteten

Arbetsbeskrivning

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Odontologiska fakultetens forskning och utbildning syftar till att förbättra människors munhälsa och höja kvaliteten i tandvården. Forskningen hämtar sina frågeställningar från tandvården och kunskapsutbyte sker kontinuerligt mellan vård och forskning. Samverkan med omgivande samhälle är central och forskningen har en stark internationell förankring. Fakultetens forskare medverkar i nationella och internationella samarbeten med andra universitet, företag och organisationer som SBU och WHO.  Fakulteten har också återkommande samverkan med företrädare för övrig hälso- och sjukvård. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare,  tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. 

Uppdraget

Som dekan vid Odontologiska fakulteten är du ansvarig för den akademiska verksamheten, tandvårdskliniken och leder det strategiska arbetet genom att utöva ett akademiskt involverande ledarskap. I enlighet med Malmö universitets strategi ska du verka för att det bedrivs utbildning, forskning och tandvård av hög kvalitet inom fakulteten, i nära samverkan med andra lärosäten och samhällsaktörer såväl lokalt som globalt. Du leder fakultetens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med de fyra sektionscheferna och tandvårdschefen som har ett delegerat ansvar för sektionernas verksamhet och universitetstandvården. Du ansvarar för att fakultetens resurser används på ett effektivt och transparent sätt och att jämställdhetsaspekter beaktas. 

Dekanen har framåt en särskilt viktig roll att vara en samlande kraft för fakulteten som omorganiserades 2019 och nu står inför en ombyggnation samt att tillsammans med medarbetare och studenter formulera en gemensam målbild med särskilt fokus på att profilera forskningen. Att skapa en god samverkan med externa parter kommer att vara en viktig förutsättning för hög kvalitet i såväl utbildning, forskning som tandvård.

Som dekan ingår du i rektors ledningsgrupp, rapporterar direkt till rektor och är ledamot i fakultetsstyrelsen, som är ett kollegialt organ som leds av en extern ordförande. Du har ett nära samarbete med styrelsens ordförande och dess ledamöter i strategiska frågor.

Rektors ledningsgrupp har ett gemensamt ansvar för universitetets utveckling och sammanhållning. 

Kvalifikationer
Du är professor inom ett ämnesområde som är relevant för fakultetens verksamhet och har betydande erfarenhet av att leda forskning och utbildning av hög kvalitet i nära samarbete med vårdverksamheter.  

Du ska ha dokumenterad framgångsrik erfarenhet av att driva ett inkluderande ledarskap i balans mellan linjeansvar och kollegialt inflytande och samtidigt ha erfarenhet av att fatta beslut i komplexa frågor.

Du har dokumenterad förmåga att tillvarata andras kompetens och möjliggöra för andra genom att koordinera snarare än styra. Att skapa goda relationer, vara lyhörd och ha en god kommunikationsförmåga är förutsättningar för ett gott ledarskap och förmågor du besitter.

Du ska ha dokumenterad framgångsrik erfarenhet av att leda och kvalitetsutveckla akademiska verksamheter, i form av akademiskt chefskap, ledning av större forskningsprojekt med ekonomiskt ansvar eller ledning av styrelser och styrgrupper. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av arbete med frågor rörande arbetsmiljö, rekrytering och ekonomi i nära samarbete med personal inom verksamhetsstöd och administration. Du ska även ha intresse av att tillvarata studenters perspektiv på utbildning och främja studentinflytande.

Du har dokumenterad och betydande erfarenhet av samarbeten nationellt såväl som internationellt. Du behärskar engelska och svenska mycket väl i såväl tal som skrift. 

Upplysningar

Gällande uppdraget; kontakta rektor Kerstin Tham, 0727 – 36 26 67
Gällande processen; kontakta HR-specialist Niklas Tholin, 040 – 665 70 09

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-06-02. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla meritförteckning samt en kortfattad redogörelse på max 2 sidor där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till uppdraget och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten.

Nomineringsförfarande
Om du vill nominera någon till uppdraget skickar du ett mail till HR-specialist Niklas Tholin, niklas.tholin@mau.se senast den 2022-05-15, med namn på den du nominerar samt en kort motivering. 

Övrigt

Dekan utses av rektor. Uppdraget är 100% under perioden 2023-01-01 – 2025-12-31, med möjlighet till förlängning i 3 år. Uppdragstillägg utgår enligt rektorsbeslut LED 2020/31. Uppdraget kombineras med en tillsvidareanställning som lärare.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Fackliga företrädare

SACO-s: rebecka.johansson@mau.se
OFR: naser.eftekharian@mau.se
SEKO: sekocivil@seko.lu.se

Välkommen med din ansökan!

Artiklar i detta ämnet

  1. Samverkan fack och arbetsgivare

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Malmö universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 4 maj 2022
  • Ansök senast: 2 juni 2022

Liknande jobb


Vikarierande enhetschef till Ludvikadepån

Vikarierande enhetschef till Ludvikadepån

3 oktober 2022

Chef Nämnd- och ärendehanteringsenheten

Chef Nämnd- och ärendehanteringsenheten

3 oktober 2022

Administrativ chef till Elinsborgsskolan

Administrativ chef till Elinsborgsskolan

30 september 2022