E-Arkivarier, visstid

E-Arkivarier, visstid

Arbetsbeskrivning

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Till enheten för registratur och arkiv inom kommunstyrelsens kansli söker vi två arkivarier som kan vara med och inventera kommunens bestånd av allmänna handlingar.

Avdelning för service och administration på kommunstyrelsens förvaltning har fem sektioner; kommunikationssektionen, trygghet- och säkerhetssektionen, näringslivssektionen, servicecenter och administrativa sektionen. Administrativa sektionen svarar för stöd till politiken genom att utgöra sekretariat till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnden och andra politiska organ. Vidare ansvarar sektionen för kommunens jurister, arkiv, registratur, internservice, allmänutredningar, arbetet med nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde samt beredning. Dessutom är sektionen ansvarig för att organisera och genomföra allmänna val.

Kommunstyrelsens kansli ansvarar för ärendeberedning och sammanträdesadministration inför beslut i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, utskott och råd, vilket innebär att ge förtroendevalda, chefer och handläggare ett kompetent och rättsäkert administrativt stöd. Kansliet har ansvaret och uppdraget att utveckla och förvalta ärendehanteringsprocessen och kommunens digitala dokumenthantering. Inom enheten för registratur och arkiv återfinns kommunarkivet och huvudregistraturen.

Kommunstyrelsens kansli är en av fyra sektioner inom den administrativa avdelningen på kommunstyreslens förvaltning. Kansliets huvuduppgift är att stödja kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommundirektören i arbetet med att styra och leda kommunen, samt att ge service till övriga verksamheter.

-

Vi bygger ett nytt kommunhus och kommer att införa e-arkiv. För att ha en möjlighet att styra arkivförvaltningen på ett lämpligt sätt behöver vi få en helhetsbild av vilka allmänna handlingar som finns och vilka behov av förvaring och vård som föreligger. Vi behöver därför under en tid förstärkning med resurser som inom ramen för en nulägesanalys kan inventera arkivlokaler och eventuella andra fysiska förvaringsplatser för allmänna handlingar inom kommunens verksamheter.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Inventera och dokumentera vilka mängder allmänna handlingar som förvaras
- Analysera och dokumentera i vilken mån gällande informationshanteringsplaner omfattar hanteringsregler för dessa handlingar
- Identifiera och dokumentera behov av nya gallringsutredningar och -beslut
- Inventera och dokumentera vilka mängder allmänna handlingar som ska bevaras som förvaras
- Inventera och dokumentera vilka mängder gallringsbart material som förvaras
- Inventera och dokumentera i vilken mån allmänna handlingar förvaras i verksamhetssystem.

Uppdraget omfattar även att identifiera lämpliga kandidater för digitalisering och att identifiera behov av kompletterande regelverk och stöd för hantering av allmänna handlingar.


Du ska ha högskoleexamen/utbildning där minst 60 högskolepoäng (eller 40 poäng enligt gamla systemet) i arkivvetenskap eller motsvarande ingår. Du har kunskap om grundläggande regler inom sekretess och dataskydd.

Du har hög social kompetens, god förmåga att strukturera och slutföra eget arbete och hög integritet. Vi önskar referenser som styrker ovanstående kompetens och egenskaper.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Huddinge kommun
  • 2 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 12 juli 2023
  • Ansök senast: 20 augusti 2023

Liknande jobb


Arkivarie

Arkivarie

1 augusti 2022

Arkivarie

Arkivarie

8 augusti 2022

Arkivarie

Arkivarie

8 augusti 2022

24 augusti 2022