Ekonom

Arbetsbeskrivning

En fråga om demokrati SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och skapar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati. Avdelningen för ekonomi och styrning består av ca 80 medarbetare fördelade på 3 sektioner. Sektionen för ekonomisk analys har ca 20 medarbetare. Sektionens uppdrag är att verka för att kommuner, landsting och regioner ska ha goda ekonomiska förutsättningar att utföra sina uppdrag. Det innebär tex att -bevaka medlemmarnas intressen när det gäller lagar och förordningar som påverkar de ekonomiska förutsättningarna, -göra beräkningar och bedömningar av ekonomiska konsekvenser av förslag för kommuner, landsting, och på samhällsnivå -arbeta konsultativt gentemot medlemmar och andra avdelningar på SKL. ARBETSUPPGIFTER Erbjuda stöd och service till våra medlemmar, bl a genom att göra information om budgetförutsättningar och skatteunderlagsprognoser tillgänglig i cirkulär eller skrifter. Samordna medlemmars utbyte av varandra kring enskilda frågor, tex finansfrågor. Göra beräkningar på förslag både för enskilda kommuner och för hela sektorn. Ekonomiska bedömningar av sektorns ekonomiska framtid. Använda och vidareutveckla modeller för prognoser. Delta i samordningen av arbetet gentemot kommuner och landsting. Representera sektionen och SKL i arbetsgrupper på departement och myndigheter Lobbningsaktiviteter via medlemmar eller direkt gentemot staten och EU. Hålla föredrag på konferenser runt om i landet. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är ekonom eller motsvarande. Du ska ha goda kunskaper om kommunal ekonomi och kommuners ekonomiska förutsättningar, förvärvade genom minst 5 års erfarenhet av arbete med kommunal ekonomi. Översiktlig orientering i finansfrågor är meriterande. För att trivas med jobbet bör du kunna ta egna initiativ, samarbeta bra, visa gott omdöme i agerande, vara serviceinriktad och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.

Sammanfattning

Liknande jobb


1 februari 2023

1 februari 2023

1 februari 2023

1 februari 2023