Elevhälsoresurs till Realgymnasiet i Nyköping (kurator+specialpedagog)

Arbetsbeskrivning

Om Lärande i Sverige AB

Alltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.

Om Realgymnasiet

Realgymnasiet, en del av Lärande i Sverige AB, är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.Idén om ”Det som är roligt för dig är viktigt för oss”, handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/

Om Realgymnasiet Nyköping

Läs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/nykoping.Beskrivning
På Realgymnasiet i Nyköping vill vi göra en satsning på elevhälsan.

Vi ser att den psykiska ohälsan ökar i samhället samtidigt som skolan i Sverige har sjunkande studieresultat och att många elever inte når sin fulla potential. Vi vill därför arbeta proaktivt i elevhälsoarbetet för att kunna stödja eleverna där de befinner sig för att öka både studieresultat och elevernas välmående. Tjänsten som vi utlyser kommer innebär att elevhälsan kommer att finns ännu närmre eleverna.

Vi söker en person som kan arbeta som kurator och socialpedagog samt med specialpedagogisk stöd. 

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta nära eleverna och personalen på skolan för att verka främjande och proaktivt i elevhälsoarbetet. Du blir således en viktig del i elevhälsoteamet som består av skolsköterska, mentor och rektor. En central uppgift är att vara med i arbetet att utforma en lärmiljö som alla elever kan fungera i.

Arbetsuppgifterna kommer att inbegripa tre olika roller men som vi ser både går i varandra och som kan ge samordningsvinster om de ligger på samma person. Du kommer att göra insatser i socialt och psykosocialt arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vidare kommer du att ha en samordnande roll för kartläggningar, åtgärdsprogram och handledning av kollegor samt stödinsatser för elever. Slutligen kommer du att arbeta nära skolans mentor i arbetet med klassernas grupprocesser, stödja elever i behov av särskilt stöd och ha kontakt med elever och vårdnadshavare. 

Kvalifikationer
Vi söker en person som har tidigare erfarenhet av att arbeta som skolkurator och med erfarenhet av specialpedagogiskt stöd. Särskilt meriterande är om du har socionomutbildning och/eller specialpedagogutbildning eller motsvarande utbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet eftersom vi vill skapa positiva möten med elever, vårdnadshavare och kollegor. Därför ser du det som positivt med samarbete och kollegialt lärande. 

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden. 

 

 

Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Sammanfattning

Liknande jobb


Barn- och elevhälsan i Katrineholm söker en kurator (vik)

24 september 2021

24 september 2021

24 september 2021

Kurator till Ljungviksskolan

Kurator till Ljungviksskolan

23 september 2021