Enhetschef dricksvattenlaboratorium till Kretslopp och vatten

Enhetschef dricksvattenlaboratorium till Kretslopp och vatten

Arbetsbeskrivning

Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med avfall, vatten och avlopp bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle och göra det lättare för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.

Idag växer Göteborg som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till den växande staden genom att bland annat bygga och underhålla staden under marken där vi har ett långsiktigt och hållbart perspektiv på minst 100 år framåt i tiden. Vi arbetar även med att se till att det avfall som staden genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Exempel på detta är vårt arbete med hanteringen av skyfall och dagvatten men även arbetet med att påverka göteborgarens medvetenhet och beteende kring avfall.

Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 500 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet. Under våren 2020 har vi flyttat in i nybyggda lokaler vid Alelyckans vattenverk. Här kommer vi vidareutveckla staden för framtiden och våra samarbeten med andra aktörer under många år framöver.

Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida www.goteborg.se/kretsloppochvatten och följ oss på Facebook eller Linkedin.

ARBETSUPPGIFTER
Avdelningen Dricksvattenproduktion svarar för dricksvattenberedningen i Göteborgs stad på de två vattenverken Alelyckan och Lackarebäck. På avdelningen som består av fem enheter arbetar ca 75 personer.

Laboratorieverksamheten, som omfattar ett större laboratorium på Lackarebäcks vattenverk och ett mindre driftlab på Alelyckans vattenverk, har en mycket viktig roll i arbetet att producera ett hälsosamt och gott dricksvatten. Lackarebäcks laboratorium är ackrediterat mot ISO 17025 och omfattar bland annat våtkemiska analyser, analyser såsom GCMS/ICP-MS, samt mikrobiologi och provtagning. Laboratorieenheten svarar för kvalitetsuppföljningen från råvatten till tappkran, bistår driftenheterna på vattenverken samt ledningsnätet i vattenkvalitetsfrågor, sammanställer och följer upp kvalitetsdata och driver och deltar i utvecklingsprojekt. Laboratoriet styrs till stor del av driftens behov och behöver snabbt planera om i samband med händelser. På båda vattenverken har större utbyggnader genomförts under senare år med nya beredningssteg som ultrafilter och UV-ljus. Laboratoriet har haft en viktig roll i utformningen av dessa nya anläggningar för att möjliggöra en god uppföljning av vattenkvaliteten. På enheten arbetar ca 20 personer.

Samverkan med och stöd till driften i vattenkvalitetsfrågor är en viktig del i det löpande arbetet, vilket kan vara en skillnad mot mer traditionell laboratorieverksamhet. Det handlar bland annat om att snabbt kunna upptäcka och analysera kvalitetsavvikelser, utveckla hjälpmedel och anpassa analysutbudet med utgångspunkt från på driftverksamhetens behov. För att driva ett sådant arbete måste enhetschefen säkerställa att laboratoriepersonalen är väl insatt i vattenverkens beredningsprocesser.
Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschefen och ansvarar för den dagliga driften på enheten, personal och ekonomifrågor. Du kommer att ha ett stort kontaktnät såväl inom som utanför den egna enheten.

KVALIFIKATIONER
I rollen ser vi ditt ledarskap som nyckel till framgång. Du fångar det bästa hos varje medarbetare och tar tillvara på allas kompetens. I ditt team arbetar du tillsammans med specialister inom området, där din roll är att lyssna, förstå sammanhang, visa vägen och fatta beslut. Vi söker dig som har högskoleutbildning inom kemi eller mikrobiologi eller motsvarande. Du har erfarenhet av att leda personal och vi tror att du tidigare har arbetat i en ledande befattning inom kvalitetsstyrd laboratorieverksamhet. Erfarenhet av arbete på laboratorium inom en driftorganisation, speciellt inom dricksvattenområdet är meriterande.

Som person har du en tydlig och god kommunikation som uppmuntrar till goda prestationer och tillför entusiasm och energi till dina team. Du själv motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Du har en förmåga att förena operativa planer med organisationens mål genom din helhetssyn.

Uppföljning och utvärdering av resultat faller dig naturligt. Lika så att analysera situationer och använda den analysen till att metodiskt planera framåt och omprioritera ditt och din enhets arbete utifrån förändrade förutsättningar.

För att bli framgångsrik i rollen som enhetschef ser vi att du motiverar andra och ger råd, stöd och möjligheter till utveckling till dina medarbetare. Du har förmåga att fördela, delegera och kommunicera konkreta delmål för att leda gruppen i den satta riktningen.

Tjänsten är säkerhetsklassad nivå 2 och förutsätter godkänd registerkontroll från Säpo och svenskt medborgarskap. Tjänsten kräver B-körkort.

ÖVRIGT
Välkommen med din intresseanmälan via länken så snart som möjligt, dock senast den 27 maj. Du skickar in din ansökan på randstad.se med CV och personligt brev eller enkelt med din LinkedIn-profil. Tänk på att din LinkedIn-profil behöver vara uppdaterad innan ansökan görs med relevant information.

Inledande intervjuer med Randstad är planerade att hållas under vecka 21/22.
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta gärna rekryteringskonsult Victoria Reeve victoria.reeve@randstad.se

Sammanfattning

Liknande jobb


14 mars 2023

Laboratoriechef

13 december 2022