Enhetschef för Antagning och information

Enhetschef för Antagning och information

Arbetsbeskrivning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor i Göteborgs Stad är samlade i en förvaltning under Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Det är en politiskt styrd verksamhet där nämndens uppdrag är att ha det övergripande ansvaret för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, att för hela stadens räkning anordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att i övrigt ta de initiativ som behövs för att främja sysselsättningssituationen. Uppdraget är att vi tillsammans skapar förutsättningar för studier och arbete. Målet för nämnden är en stad där människor jobbar och försörjer sig själva, att bidra till att Göteborg är en företags- och tillväxtvänlig stad, att de upphandlingar som genomförs skapar mervärde för göteborgarna och att bidra till att Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

Förvaltningens två stora avdelningar är Arbetsmarknadsavdelningen och Vuxenutbildningsavdelningen. Till det finns stödavdelningarna Ledningsstab, HR och kansli, Ekonomi och inköp samt Kommunikation och IT. Tillsammans är vi ca 250 medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Vuxenutbildningsavdelningen ansvarar för Ingången till studier, arbetar med karriärvägledning i arbetsmarknadsinsatser och med utveckling, planering, beställning och uppföljning av de utbildningar som förvaltningen upphandlar. Avdelningen är uppdelad i ett verksamhetsstöd och i två områden med sammanlagt fem enheter. Hela uppdraget utförs av ca 110 medarbetare. Förvaltningens uppdrag kräver stora mått av samarbete inom och mellan förvaltningens enheter och avdelningar samt innebär tät samverkan med upphandlade skolor, näringsliv, offentliga verksamheter med flera. Som enhetschef är du direkt underställd områdeschefen, som rapporterar till avdelningschefen. Du ingår i områdets ledningsgrupp tillsammans med tre andra enhetschefer och en verksamhetsutvecklare. Du och dina chefskollegor arbetar i nära samarbete med varandra och med områdeschefen.

Du leder och utvecklar enheten för Antagning och Information och tillsammans med medarbetarna skapar du förutsättningar för att genomföra enhetens två grundläggande uppdrag: Informera om ingången till vuxenutbildningen och genomföra antagning av elever till våra utbildningar. Du arbetar systematiskt för att nå de mål och genomföra de uppdrag som enheten har.

Antagning till kommunal vuxenutbildning och för kommande omställningsutbildningar planerade utifrån arbetsmarknadens behov innebär att sökandes meriter bedöms gentemot fastställda antagningskriterier. Verksamheten bedrivs utifrån tidsplaner med korta ställtider och med krav på stor flexibilitet. Särskilt ansökningsperioderna karakteriseras av många ärenden att handlägga.

Information om ingången till vuxenutbildningen innebär att, i ett förstasamtal med de som kontaktar oss, informera om vägen till studier och att i övrigt vägleda till förvaltningens funktioner som kan underlätta vägen mot studier och egen försörjning. Många göteborgare söker information och guidning av vår förvaltning och behovet av att kontakta oss är extra högt under ansökningsperioderna

Enheten är nu i ett genomgripande utvecklingsarbete, vilket ställer stora krav på din förmåga att analysera förändringsbehov och att arbeta nära medarbetarna i ett omtänksamt och professionellt ledarskap.


KVALIFIKATIONER
Du har god erfarenhet av operativt ledarskap i offentlig sektor med vana av att leda arbete med förändringar genom att i dialog med medarbetare utveckla och forma processer och rutiner i nya och gamla uppdrag. Du utmärks av att vara trygg i ditt beslutsfattande samtidigt som du har förmåga att engagera dina medarbetare och visa omtänksamhet vid förändringsarbete.

Du har i övrigt god erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete.

Din kompetens och ditt förhållningssätt som ledare stämmer överens med Göteborgs Stads Ledarkriterier. Då enheten är under utveckling och uppdraget i sig är komplext innebär uppdraget stora utmaningar. Du ska ha en särskild förmåga att skapa relationer och få till samarbete och samordning mellan professionella medarbetare med hög kompetens och vara känd för att få andra att växa utifrån ett tydligt och omtänksamt ledarskap. Avdelningens alla processer hänger ihop, från ansökan till att eleven avslutar sina studier. Därför behöver du som person ha god förmåga att se sammanhang och samspel i processer och ha god förmåga att samverka mellan enheter och avdelningar. Prioriterade ledarkriterier är därför: Lyhördhet, mål- och resultatorientering, förmåga att påverka andra och förändringsorientering.


ÖVRIGT
Arbetsmarknad och vuxenutbildning har nyrenoverade aktivitetsbaserade lokaler på Brogatan 4.

I denna rekrytering kommer samtliga sökande ombedjas att genomföra ett arbetspsykologiskt test.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Göteborgs Stad har upphandlade avtal.

Sammanfattning

Liknande jobb


Enhetschef/Director inom Energi och resurser

Enhetschef/Director inom Energi och resurser

1 april 2021

Enhetschef, medborgarcenter

Enhetschef, medborgarcenter

1 april 2021