Enhetschef för processtöd och elevhälsa på skolutvecklingsavdelningen

Enhetschef för processtöd och elevhälsa på skolutvecklingsavdelningen

Arbetsbeskrivning

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Om arbetet
Som enhetschef är du ansvarig för personal, verksamhet, budget och resultat. Du leder personalen på din enhet på ett sätt som skapar engagemang och utveckling. Du har ansvar för enhetens kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Tillsammans med dina medarbetare och med stöd av Skolverkets processer utvecklar du verksamheten så att enhetens uppdrag utförs på mest ändamålsenliga och effektiva sätt, och du följer regelbundet upp resultaten av enhetens arbete. En viktig del i arbetet är att samarbeta med övriga enheter inom Skolutvecklingsavdelningen och inom myndigheten. I avdelningens ledningsgrupp samarbetar du nära med dina chefskollegor och du tar ansvar för att bidra till att både avdelningen och myndigheten som helhet når sina mål. I arbetsuppgifterna ingår också att representera Skolverket externt.

Vi söker dig som har:


• akademisk examen med relevant inriktning t.ex. pedagogisk, statsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning.
• aktuell och flerårig dokumenterad erfarenhet av arbetsledande uppgifter.
• erfarenhet av arbete i en statlig organisation eller annan politiskt styrd organisation.
• erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete på flera nivåer på inom skolområdet.
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• kunskap om och erfarenhet av ekonomisk styrning och planering, budget och uppföljning

Bred och djup kunskap om Skolverkets målgrupper, om metoder för skolutveckling och erfarenhet av att leda kvalificerade utvecklingsprojekt inom skolområdet är särskilt meriterande. Det är meriterande om du har erfarenhet av att som chef leda kvalificerade medarbetare i en kunskapsorganisation, gärna inom området elevhälsa. Det är också meriterande om du har erfarenhet av processinriktat arbete i statliga myndigheter, och erfarenhet av samarbete med universitet och högskolor och andra myndigheter om t.ex. kompetensutveckling för skolpersonal.

Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets ledarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap och ledarskap är formulerat i fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling.

Som chef på Skolverket har du en viktig roll som bärare av myndighetens kultur och värderingar. Du är en förebild för dina medarbetare, tar ansvar för att skapa goda resultat och visar vägen genom att kommunicera och tydliggöra Skolverkets uppdrag, mål, prioriteringar och beslut. Du är trygg i rollen som ledare. Ditt ledarskap är tydligt, resultatinriktat och präglas av tillit till dina medarbetares kompetens och förmåga. Du arbetar strategiskt, har ett brett perspektiv på verksamheten och din samarbetsförmåga är mycket god. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vilka är vi?
Inom Skolverket finns sju avdelningar. Avdelningen för skolutveckling ansvarar för att utveckla skolan genom nationella insatser i olika skolutvecklingsprogram, men också genom att genomföra riktade insatser till huvudmän och skolor. Det innebär att samordna, genomföra och planera skolutvecklingsinsatser på ett effektivt sätt och ta fram och erbjuda målgrupperna olika typer av stödmaterial och tjänster. I avdelningens ansvar ingår också att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning om skolutveckling.

Enheten för processtöd och elevhälsa är en av nio enheter inom avdelningen för skolutveckling. Enheten arbetar med riktade insatser till huvudmän som har förskolor med svåra förutsättningar och skolor låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier. I samverkan med huvudmännen, förskolorna och skolorna identifierar enheten insatser som stärker huvudmännens förmåga att planera, följa upp och utveckla undervisningen så att kunskapsresultatet höjs och likvärdigheten inom och mellan förskolor och skolor ökar. Enheten arbetar också med olika regeringsuppdrag med fokus på skolans elevhälsoarbete. Enheten tar fram kompetensutvecklingsinsatser, stödmaterial och andra utvecklingsinsatser, framför allt inom ramen för det nationella skolutvecklingsprogrammet Kunskaper och värden.

Upplysningar och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning, Skolverket tillämpar sex månaders provanställning. Sista ansökningsdag är den 6 juni 2022. Arbetspsykologiska tester kommer att användas som en del i rekryteringsprocessen och genomförs innan intervju. Intervjuer beräknas hållas under vecka 24, 25 och 26.

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ställer vi utvalda urvalsfrågor när du registrerar din ansökan. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Läs gärna igenom ansökningsformuläret innan och förbered dina svar för att göra ansökan. 

Tjänsten är placerad vid vårt kontor i Solna Business Park. Resor i tjänsten förekommer. Frågor om tjänsten besvaras av tf. avdelningschef Anders Palm 08 – 527 331 12.

Varmt välkommen med din ansökan till oss!


Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

Kontaktpersoner på detta företaget

Se fullständig annons på vår hemsida!

Zara Warglo, Tf enhetschef
08/527 332 31
Kristina  Larsson, Ekonomichef
08-527 332 00
Karin Hector-Stahre, Enhetschef
08-527 332 76
Karin Kroon, HR-chef
08/527 33 147
Christina Polgren, Enhetschef
08/527 33 382
Eva Nordlund, Undervisningsråd
08/527 33 595
Mats Olsson, Undervisningsråd
08/527 333 63
Anders Palm, Enhetschef
08/527 332 00
Johanna Freed, Biträdande enhetschef
08/527 332 00

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Skolverket
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 maj 2022
  • Ansök senast: 6 juni 2022

Besöksadress

Fleminggatan 14 10620 Stockholm
None

Postadress

None
Stockholm, 10620

Liknande jobb


23 juni 2022

Enhetschef till enheten Dataanalys

Enhetschef till enheten Dataanalys

23 juni 2022