Enhetschef m ansvar för administration och digitalisering - samhällsbyggnad

Enhetschef m ansvar för administration och digitalisering - samhällsbyggnad

Arbetsbeskrivning

Välkommen till Härryda kommun, en arbetsplats med 3000 anställda i en bredd av viktiga verksamheter. Våra ledord mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar oss när vi varje dag levererar tjänster med god service och kvalitet. Härryda kommun ligger mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen.

Vi söker dig som med engagemang och delaktighet vill vara med att hitta lösningar som också håller för kommande generationer. Härryda kommun - här vågar vi!

Sektorn för samhällsbyggnad ansvarar för kommunens bostadsplanering och exploatering, tar fram detaljplaner och översiktsplaner, bygger och underhåller va, gator, vägar och parker, handlägger bygglov, ansvarar för kart- och mätverksamhet, genomför miljötillsyn och livsmedelskontroll. Sektorn driver och planerar för samhällsbyggnadsprojekt från idé till inflytt.

Sektorsadministration består av enheterna verksamhetsstöd, kommunekolog och administration. Det är för närvarande totalt tio medarbetare på sektorsadministrationen som leds av en administrativ chef.

Enheten för administration svarar för sektorsövergripande uppgifter inom bland annat post-, diarie- och arkivhantering och hantering av ärenden till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Administrationen samordnar även sektorns arbete med frågor så som GDPR, digitalisering och e-tjänster samt ger verksamhetsnära stöd, till exempel inom plan- och bygglovsadministrationen.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten består av två delar, där du i den ena är chef över enheten för administration och i den andra är du ansvarig för att leda, genomföra och samordna sektorn för samhällsbyggnads digitaliseringsarbete. Då tjänsten är ny kommer innehållet i arbetsuppgifter att utformas ytterligare tillsammans med den person som erhåller tjänsten.

Du leder och fördelar arbetet inom enheten för administration, driver på utvecklingsarbete och följer upp effektivitet och kvalitet. Enheten består för närvarande av sex medarbetare där ungefär hälften arbetar med sektorsövergripande uppgifter och hälften har sina arbetsuppgifter dedikerade en viss verksamhet inom sektorn.

Du har ansvar för enhetens ekonomi, personal, verksamhet och kvalitet. Du utvecklar och säkerställer de administrativa processerna, rutiner och arbetssätt på sektorn och stödjer dina medarbetare i deras uppdrag.

En betydande del av enhetschefens roll är samverkan med sektorns övriga chefer och medarbetare samt med andra sektorer i kommunen. Det är därför viktigt att vara lyhörd för både övergripande och enskilda behov.

I arbetet ingår även att företräda sektorn i olika administrativa frågor och delta i kommunövergripande grupper. En viktig del av ditt arbete är att granska och kvalitetssäkra ärenden inför politiska beslut.

I den andra delen av din tjänst kommer du att samordna sektorns digitaliseringsarbete. Du ska initiera, driva och genomföra digitaliseringsinsatser och stötta verksamheterna i det arbetet. Tillsammans med administrativ chef och sektorns ledningsgrupp tar du årligen fram Digital handlingsplan där du initierar, driver och genomför digitaliseringsinsatser och stöttar verksamheterna i deras arbetet. Du kommer att delta på olika konferenser och seminarier kopplade till digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen samt representera sektorn i kommunens olika forum för IT- och digitaliseringsfrågor.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleexamen med juridisk, ekonomisk eller samhällsvetenskaplig inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig, samt flerårig arbetslivserfarenhet från offentlig organisation.

Till den här tjänsten behöver vi en processorienterad, strukturerad, strategisk och analytisk medarbetare som är van att arbeta självständigt med att lösa problem men som också har intresse av och förmåga till att engagera och motivera andra medarbetare samt ta tillvara på andras kompetenser och idéer.

Du får gärna ha tidigare chefserfarenhet eller erfarenhet som teamledare eller samordnare, gärna inom administration eller digitalisering. Du ska ha kunskap om den lagstiftning som påverkar den kommunala administrationen så som arkiv, offentlighet och sekretess, kommunallag och förvaltningslag.

Ditt ledarskap främjar ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och ser till att goda idéer tas tillvara. Som ledare följer du upp, återkopplar och ger dina medarbetare stöd och möjligheter till utveckling. Som ledare är du tydlig, modig, uthållig och drivande och har förmågan att få medarbetarna att arbeta mot uppsatta mål.

Du är strukturerad och serviceinriktad, tycker det är roligt att samarbeta med andra och är inriktad på att lösa problem på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att arbeta med så väl strategiska utvecklingsfrågor som operativ problemlösning.

Du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig mycket väl på svenska i såväl tal som skrift. Du har även mycket god datavana. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I den här ansökningsprocessen kommer du att få svara på ett antal frågor i samband med att du fyller i din ansökan i vårt rekryteringssystem, vilket innebär att du inte behöver skriva ett personligt brev utan endast fylla i ditt CV. Svaren på frågorna används som del i urval.

ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

I första hand ser vi att du söker tjänsten viavårt rekryteringssystem. Behöver du teknisk hjälp med att söka tjänsten i rekryteringssystemet? KontaktaVisma Recruit kundservice på tel: 0771-693 693.

Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Härryda kommun
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 19 februari 2021
  • Ansök senast: 7 mars 2021

Liknande jobb


Enhetschef/Director inom Energi och resurser

Enhetschef/Director inom Energi och resurser

1 april 2021

Enhetschef, medborgarcenter

Enhetschef, medborgarcenter

1 april 2021