Enhetschef måltid och lokalvård

Enhetschef måltid och lokalvård

Arbetsbeskrivning

Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har ca 6 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar:

Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning
En rolig trygg och lärorik förskola för alla barn
Vi utvecklar förskolan tillsammans
Vi satsar mer där det behövs mest


ARBETSUPPGIFTER
Till förskoleförvaltningen söker vi dig med både mod och lust att vara med och utveckla en serviceenhet. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse för att göra skillnad.

Som enhetschef har du det operativa ansvaret för personal, ekonomi, verksamhet, resultat och arbetsmiljö inom din enhet. Du initierar och driver även utvecklingsfrågorna inom området i nära samarbete med övriga professioner, externa kontakter och chefer. Du komma att leda din egen enhet där du tillsammans med dina medarbetare arbetar för att driva verksamheten framåt. Ditt uppdrag är att bidra till att skapa en ändamålsenlig organisation. Genom att leda, motivera, stödja och engagera dina medarbetare bidrar du till kreativitet och samarbetsförmåga hos dina medarbetare.

Intern service är organiserad under ekonomiavdelningen. Verksamheten organiseras av en verksamhetschef och består av 24 enhetschefer för områdena måltid och lokalvård. Enheterna är organiserad under Förskoleförvaltningens utbildningsområden och arbeta i nära samarbete med rektorerna i området. Närheten till rektorerna har du eftersom tjänsten är baserad på mötescentra för respektive område där de flesta rektorer också har sin hemvist.

Uppdraget är att du ska verka för en god service för våra minsta medborgare. Du kommer ansvara för 25-30 medarbetare och ni ska bidra till en likvärdig och hög servicenivå över hela staden för att skapa förutsättningar för våra barn att utvecklas. För att lyckas i uppdraget tror vi att du har ett coachande förhållningssätt mot dina medarbetare för att skapa förutsättningar för dem att lyckas i deras uppdrag. Det gäller bl.a. att genomföra tagna beslut samt göra dem begripliga för dina medarbetare. Du behöver vara ett tydligt stöd mot dina medarbetare, där vi tror att ett coachande förhållningssätt är nyckeln till framgång.

Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom exempelvis offentlig förvaltning, kostekonom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har tidigare ledarerfarenhet eller har kunskap inom ledarskap genom studier, så som tex deltagit i programmet morgondagens chef.

Viktiga egenskaper som enhetschef är att ha förmåga att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit, transparens och en god arbetsmiljö. Genom kultur och struktur skapa systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog inom organisationen, inkluderat fackliga företrädare, samt ut mot andra aktörer och det omgivande samhället.

Följande kompetenser ingår i Göteborgs stad ledarkriterier; påverka andra, socialt säker, förändringsorientering och helhetssyn. Dessa kriterier kommer därför att vara av särskild vikt i urvalsarbete och i intervjusituation.

• Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt har god förmåga att ta andras perspektiv i beaktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
• Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
• Du ser möjlighet till utveckling och skapar situationer där nya idéer och förslag kan växa fram. Du motiverar och beskriver förändringar och utvecklingsmöjligheter på ett pedagogiskt vis samt hanterar eventuell kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete, både på lokal och övergripande nivå.
• Du har en väl analytisk förmåga och kan snabbt skaffa dig en överblick över situationen och agera utifrån ett strategiskt perspektiv.
• Du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Sammanfattning

Liknande jobb


Enhetschef/Director inom Energi och resurser

Enhetschef/Director inom Energi och resurser

1 april 2021

Enhetschef, medborgarcenter

Enhetschef, medborgarcenter

1 april 2021