Enhetschef Rehabcentrum slutenvård

Arbetsbeskrivning

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Visby lasarett är ett länssjukhus som ligger vid havet med närhet till både stadskärna och rekreationsområden. På Gotland verkar vården i det mindre formatet med de fördelar det innebär av närhet och samarbete mellan olika verksamhetsgrenar. Vi erbjuder ändå det stora sjukhusets resurser i flera avseenden och en hög kompetens inom en rad områden. Tillgängligheten till vården på Gotland är fortsatt bland den högsta i landet både när det gäller att få ett läkarbesök och en operation. Målen för kömiljard och vårdgaranti uppfylls, även under sommarmånaderna.

Sjukvården på Gotland är sedan 2011 organiserad i en matrisorganisation, där slutenvården är ett eget resursområde. I vår organisation har vi fokus på helhet och att samarbeta mellan resurs- och verksamhetsområdena.

Rehabcentrum slutenvård bedriver rehabilitering av patienter oberoende av diagnos. De största patientgrupperna är stroke och ortopedi. Enheten har 14 vårdsplatser för inneliggande patienter med sammanlagt 28 undersköterskor, sjuksköterskor och måltidsansvarig. En dagrehabilitering finns kopplad till avdelningen där vi har ett gränsöverskridande arbetsätt mellan omvårdnadspersonal och arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Vi strävar efter att arbeta evidensbaserat, processinriktat och smart.

Vi samverkar i team kring patienten. Där patienten är den viktigaste medlemmen. Rehabcentrum Gotland startades i ny regi under hösten 2012 och verksamheten är fortfarande under uppbyggnad. Vi vill att verksamheten ska präglas av ett öppet, positivt och effektivt arbetsklimat, där nyckelord som utveckling och samarbete hela tiden driver oss framåt. Vi vill ligga i framkant och ständigt förbättras. Vi följer därför kontinuerligt upp vårt arbetssätt och våra resultat med bl.a. stöd av det Nationella Kvalitetsregistret WebRehab.ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef för Rehabcentrum slutenvård ansvarar du för att leda och fördela arbetet på enheten. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö- och ekonomi på enheten. Vi vill också att du har en helhetssyn på sjukvården och är mån om ett gott samarbete med övriga aktörer, både externa och interna. Du har även en viktig funktion i resursområdets ledningsgrupp där du arbetar tillsammans med andra enhetschefer inom slutenvården.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har en grundutbildning på högskolenivå inom hälso- och sjukvårdsområdet eller annan högskoleutbildning/erfarenhet som bedöms som likvärdig. Som person har du en coachande ledarstil och kan få personer att växa! Du skall vara bra på att kommunicera på ett tydligt och lyhört sätt, vara utvecklingsinriktad och prestigelös samtidigt som du tar ansvar för dina uppgifter och har förmåga att strukturera ditt arbete.

Vi vill att du har minst tre års arbetslivserfarenhet inom din profession. Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av ledarskap och av kvalitetsarbete, detsamma gäller utbildning och/eller erfarenhet av arbetsrätt, ekonomi och arbetsmiljö.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ann-Charlotte Loréhn
0498-20 48 27
Ewa Beglin-Herrero
0498-26 88 90
Therese Annas Ljung
0498-29 16 35
Åsa Bendelin
0498-26 81 78
Birgit Offermans
0498-26 85 99
Oscar Hedin
0498-26 81 70
Linda Holmgren
0498-26 81 70
Sofie Johansson
0498-26 88 78
Resursområdeschef Slutenvård Ann-Charlotte Loréhn
0498-20 48 27
Resursområdeschef slutenvård Ann-Carlotte Loréhn
0498-20 48 27

Sammanfattning

Besöksadress

Visborgsallén 19 Visby
None

Liknande jobb


Biträdande Verksamhetschef

Biträdande Verksamhetschef

27 september 2020

Verksamhetschef

Verksamhetschef

25 september 2020

25 september 2020