Enhetschef till äldreboendet Sekelbo

Enhetschef till äldreboendet Sekelbo

Arbetsbeskrivning

I stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg arbetar cirka 1800 medarbetare tillsammans för att möta invånarnas behov av service. Stadsdelen Östra Göteborg omfattar områdena Bergsjön, Gamlestaden, Kortedala, Kviberg och Utby och här bor drygt 50 000 invånare. Stadsdelen har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsdelens struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt.

Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Östra Göteborg ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?


ARBETSUPPGIFTER
För att möta framtidens behov tänker vi nytt! Nu söker vi dig som vill leda verksamheten på äldreboendet Sekelbo tillsammans med en enhetschefskollega. Här får du arbeta med ett verksamhetsnära, prestigelöst och kommunikativt ledarskap, där du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och delaktighet för våra medarbetare.

Äldreboendet Sekelbo ligger precis intill Kortedala Torg, med mycket goda kommunikationer till centrala Göteborg. I dagsläget arbetar här ca 50 undersköterskor för att ge äldre en trygg och värdefull vardag. Boendet består av fem våningar, tre med inriktning demens och två med somatisk inriktning. Verksamheten ska utgöra ett stöd för ett meningsfullt liv, präglat av oberoende och självständighet. Hyresgäster ska kunna leva under trygga förhållanden, byggt på respekt för självbestämmande och integritet. Utförandet kännetecknas av ett salutogent förhållningssätt.

Som enhetschef kommer du tillsammans med din chefskollega leda, utveckla och följa upp verksamheten vad gäller kvalitet, medarbetare och arbetsmiljö. Tillsammans ansvarar ni för och följer upp enhetens budget. På Sekelbo finns även en utvecklingsgrupp, genom vilken du som chef leder och styr verksamheten framåt samt arbetar med kontinuerliga förbättringar. I gruppen finns en planerare, som arbetar med administration och schemaläggning. Det finns en medarbetare för varje våning på boendet som har som uppdrag att sprida information och kunskap vidare till sina kollegor.

Du deltar aktivt i områdets ledningsgrupp, bestående av områdeschef och övriga enhetschefer för äldreboendena i stadsdelen. Ledningsgruppen träffas varannan vecka för att lyfta frågor och diskutera förbättringar, vilka sedan diskuteras vidare med ett operativt fokus i enhetschefernas beredningsgrupp.

Några av våra viktiga utvecklingsfrågor nu är att utveckla vår välfärdsteknik samt att vara en attraktiv arbetsgivare. Hos oss får du möjlighet att leda med fokus på delaktighet, arbetsmiljö och utveckling mot vårt gemensamma mål - att förbättra de äldres situation och inflytande över sin vardag.

KVALIFIKATIONER
För tjänsten som enhetschef söker vi dig med en högskoleexamen som socionom i första hand, alternativt beteendevetare, sociolog eller motsvarande. Eftersom detta är en roll där du tillsammans med din kollega kommer gå in i en nystart och sätta en struktur för verksamheten söker vi dig som har chefserfarenhet och som är trygg i din yrkesroll. Du behöver ha goda kunskaper om Socialtjänstlagen (SoL) samt kännedom om Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Du kommer tillsammans med din chefskollega samt områdeschef överens om hur enhetschefsuppdraget ska fördelas mellan er. I ett delat ledarskap är det viktigt att du trivs i samarbete med andra, där du har ett prestigelöst förhållningssätt med fokus på det gemensamma uppdraget. Du sätter verksamhetens bästa främst, har ett stort engagemang för att förbättra äldreomsorgen och en vilja att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Inom givna ramar tar du fasta på möjligheter att tänka nytt, vilket kan omsättas i praktiken och leda till förbättringar. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.

Som ledare har du förmåga att motivera andra och ge råd, stöd och möjligheter till utveckling. Genom ett närvarande ledarskap med tydlig kommunikation om riktlinjer, mål och uppdrag, främjar du delaktighet i gruppen och bidrar till att andras kompetens tillvaratas. Du får gehör för tankar och idéer genom att presentera information på ett tydligt sätt, komma med välgrundade argument samt bidra med positivitet och entusiasm.

Eftersom dokumentation och kommunikation är viktiga delar av arbetet behöver du ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift, goda datakunskaper samt lätt för att sätta dig in i nya system.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

I Östra Göteborg arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du ett friskvårdsbidrag och även ett flertal rabatterade aktiviteter.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


18 januari 2021

Enhetschefer

Enhetschefer

18 januari 2021

Enhetschef till äldreomsorgen

Enhetschef till äldreomsorgen

18 januari 2021