Enhetschef till backoffice

Enhetschef till backoffice

Arbetsbeskrivning

Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur, som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i Göteborgs Stad och bidrar till att staden kan ge god service till göteborgarna. Intraservice har en central roll när det gäller att bidra till digitalisering och automatisering av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Vår strävan är att vara den självklara samarbetspartnern för våra kunder.
Vi är drygt 700 medarbetare, som arbetar i centrala Göteborg. Hos oss finns en hög ambition att tillsammans leverera och utveckla ändamålsenliga tjänster till våra kunder. Hoppas du vill bli en del av oss!
För ytterligare information: http://www.goteborg.se/intraservice

ARBETSUPPGIFTER
Vi är Göteborg! Nu behöver vi dig som tillsammans med dina medarbetare vill leverera service och support till Göteborgs Stad.
Verksamhetsområde servicecenters uppdrag är att ta emot och hantera olika behov av service och support vid användning av Intraservices tjänster. Med ansvar för den sammanhållna support-processen säkerställer vi att tjänster levereras effektivt och med bästa kundupplevelse.

Som enhetschef för backoffice är du högst ansvarig för enhetens grunduppdrag, som innebär att handlägga andra linjens service- och supportärenden av mer komplex eller tidskrävande karaktär, samt att samordna supportöverlämning från övriga avdelningar inom Intraservice. Du ansvarar för den operativa ledningen inom enheten. Du säkrar och följer upp leveranser och arbetssätt enligt uppställda processer och dess arbetssätt, avtal och servicenivåer, samtidigt som du utvecklar enheten i enlighet med uppsatta mål. Samarbete med leveransansvariga inom Intraservice är en viktig del av uppdraget.
Utöver ett operativt och nära ledarskap med personal och arbetsmiljöansvar ansvarar du för strategisk kompetensförsörjning på enheten. Du har också det ekonomiska ansvaret och arbetar med budget, prognos och uppföljning. Du följer upp mål och resultat och rapporterar till verksamhetschefen samt ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp.

På enheten finns cirka 20 medarbetare i olika roller med tätt samarbete inom servicecenter och Intraservice, för att proaktivt kvalitetssäkra handläggning och kunskapshantering som ska leda till ännu bättre och mer effektiv service och support. För våra medarbetare innebär detta bland annat att de blir involverade i förvaltningens interna arbete och olika projekt, för att de värdefulla erfarenheter som deras dagliga användarmöten ger ska tas bättre till vara.

Servicecenter består med ca 90 medarbetare av fyra enheter, där enheterna servicedesk, backoffice och närstöd varje dag är i direktkontakt med hundratals användare inom stadens förvaltningar och bolag. Det gemensamma uppdraget är att handlägga och lösa serviceärenden på distans eller på plats. Enheten process och uppdrag ansvarar för den sammanhållna supportprocesser bestående av ITIL-processer, request fulfilment, incident, major incident, problem, personuppgiftsincident och knowledge management.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med en inriktning som vi bedömer relevant. Du har några års chefs- och ledarerfarenhet och har i det även arbetat med förändringsarbete. Du har erfarenhet av arbete inom IT-området från en större supportorganisation styrd enligt ITSM/ITIL.

Din drivkraft är nöjda kunder, att skapa förbättring och visa på nytta. Du är en trygg och öppen ledare och ser vikten av att tillsammans skapa en god och hållbar arbetsmiljö. Du ser samarbete som en faktor för framgång och du är skicklig på att skapa god dialog. Engagemang och delaktighet är viktiga faktorer i ditt ledarskap. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är lyhörd och skicklig på att kommunicera i både tal och skrift.

För att lyckas i rollen behöver du även ha en gedigen känsla för helhet och ha förmåga att planera och följa upp din verksamhet. Du är analytisk på så vis att du kan se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Du coachar och inspirerar dina medarbetare och skapar förutsättningar för att ni tillsammans ska leverera resultat som ger nytta och förväntad effekt.

Intervjuer kommer främst att äga rum under vecka 34 och assessment center genomförs heldag med slutkandidater antingen den 29 eller den 31 augusti.
Kontaktpersonerna kommer inte alltid vara nåbara utifrån att rekryteringen sammanfaller med semesterperioden.

ÖVRIGT
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. Det betyder att vi vet vad som är ett bra resultat för verksamheten och bidrar till det resultatet med ett professionellt bemötande gentemot de vi är till för. Vi är engagerade, initiativtagande och tar ansvar för egna och gemensamma arbetsuppgifter. Vi tar hänsyn till andras synpunkter, delar med oss av våra kunskaper samt bidrar till verksamhetens utveckling och effektivisering.

På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer och får därmed en betydande av påverkan på stadens verksamheter.

Hos oss arbetar vi både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat. Vi erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Detta innebär en viss frihet, men ställer också krav på ansvarstagande hos varje medarbetare. Vi jobbar aktivt med hållbarhet och har ett systematiskt miljöarbete sedan flera år tillbaka. Vi erbjuder flera friskvårdsförmåner, men även exempelvis semesterväxling och andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!

Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs Stad , Intraservice
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 juni 2023
  • Ansök senast: 13 augusti 2023

Liknande jobb


26 september 2023

Mark - och exploateringschef till Partille kommun

Mark - och exploateringschef till Partille kommun

26 september 2023