Enhetschef till byggenheten

Enhetschef till byggenheten

Arbetsbeskrivning

Åre är en av Sveriges mest kända turistorter. Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. Vi ser till att det där självklara fungerar: att våra barn har det bra i skolan, att vägarna är välplogade och att våra äldre har en meningsfull tillvaro. Men vi nöjer oss inte där. Tillsammans tar vi hela tiden nya steg mot en hållbar framtid.

Dynamik, service och bemötande är en given del i vår vardag. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.

I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.

Åre kommun är stolta över att vara en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.

ARBETSUPPGIFTER
I Åre kommun planeras många spännande projekt och som enhetschef blir du en viktig pusselbit i det strategiska och praktiska arbetet när kommunen växer. Som chef och ledare i denna roll finns stora möjligheter till professionell utveckling och stort eget ansvar.

Som enhetschef på byggenheten är du en del av samhällsbyggnadskontoret och du kommer att leda 10-15 medarbetare som i sitt dagliga arbete har kontakt med kommuninnevånare och samarbetar med till exempel samhällsplanerare, andra myndigheter, byggherrar, konsulter, jurister och miljöinspektörer. Dina främsta uppgifter kommer att vara att ge stöd till medarbetare som handlägger bygglov-, anmälnings- och bostadsanpassningsärenden samt utövar tillsyn enligt plan- och bygglagen. Tillsammans med medarbetarna deltar du i interna kvalitets- och utvecklingsprocesser, både på din egen enhet och samhällsbyggnadskontoret i stort.

På ett förtroendeingivande sätt skapar du trygghet genom en tydlig struktur, öppen och tydlig kommunikation så att medarbetarna upplever arbetet meningsfullt, blir uppmärksammade och ges förutsättning att aktivt kunna påverka sitt dagliga arbete. Utifrån detta leder och motiverar du personalgruppen genom värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.

I denna roll ansvarar du för att utveckla/förbättra den del du tillhör i organisationen och de interna processer som behövs för att kunna möta kommunens långsiktiga mål och resultatkrav. I din roll representerar du kommunen, dess verksamhet, syften, policys, mål och värderingar. Du ansvarar för att kommunens resurser används på ett effektivt sätt, att gällande lagar och riktlinjer följs. Du rapporterar till avdelningschef.

KVALIFIKATIONER
• Utbildning med relevant inriktning alternativt förvärvat genom erfarenhet.
• Minst 2 års ledarskapserfarenhet med dokumenterat resultat.
• Minst 3 års erfarenhet av bygglovshandläggning.
• Goda kunskaper och kännedom om de lagar som styr verksamheten.
• Du behöver ha mycket god kunskap i svenska språket, såväl tal som i skrift.
• Du har erfarenhet av arbete med frågor relaterade till budget-, personal-, arbetsmiljö- och systematisk kvalitetsarbete.

Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller utlovade deadlines. Din analytiska förmåga gör att du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna, ser logik och samband i komplex information eller miljö.

Det är naturligt för dig att samarbeta, skapa goda och hållbara relationer så väl internt som externt. Du identifierar snabbt förbättringar, hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus mot det gemensamma målet.

Som chef har du förmågan att anpassa ditt ledarskap utifrån de situationer som uppstår. Du är prestigelös, bjuder in till delaktighet, är professionell, visar respekt och har tillit till medarbetarnas kompetens och förmåga att ta både ta ansvar och förbättra verksamheten. Ditt ledarskap bör kännetecknas av att du kan skapa rätt förutsättningar genom att coacha dina medarbetare till att utföra sitt uppdrag. Du reflekterar över ditt ledarskap, är lyhörd och öppen för feedback för att ständigt utvecklas i din roll. Du kan driva verksamhetens frågor samt har förmåga att omsätta mål och visioner till praktisk handling. Det är naturligt för dig att samarbeta och ha god struktur i ditt arbete. Du visar mod genom att prioritera, besluta och möta utmaningar som kommer.

Som ledare representerar du arbetsgivaren Åre kommun och den värdegrund som kommunen fastställt. För att realisera fastställda mål och gemensamma värden förutsätts att du som ledare skapar förutsättningar för medarbetarna att uppnå detta.

ÖVRIGT
Intervjuer kommer att ske löpande.

Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se

Anställningen är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

Liknande jobb


12 augusti 2022

Senior Manager PMO

Senior Manager PMO

26 juli 2022

Senior Manager PMO

Senior Manager PMO

26 juli 2022