Enhetschef till enheten för biologisk mångfald

Arbetsbeskrivning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning av våra vattenresurser, både i hav och sötvatten och inom fisket. Vi är cirka 400 engagerade medarbetare och konsulter som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt.


Avdelningen för vattenförvaltning ansvarar för arbetet med förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten, skydd av naturtyper och arter, svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, de akvatiska delarna av Art- habitatdirektivet, samt andra frågor om biologisk mångfald.

Enheten för biologisk mångfald arbetar med skydd och bevarande av naturtyper och arter, restaurering samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav.Enheten har 19 medarbetare som bland annat arbetar med strategier, vägledning, metodutveckling, utredning och förhandling, såväl nationellt som internationellt, inom kärnverksamheten.

Havs- och vattenmyndigheten söker en ledare som vill vara med att stärka och utveckla arbetet med biologisk mångfald i akvatiska miljöer.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef kommer du ansvara för enhetens verksamhetsplanering, genomförande och uppföljning vilket omfattar personal-, budget- och arbetsmiljöansvar med rapportering till avdelningschef. Du kommer ingå i avdelningens ledningsgrupp.

Dina uppgifter som enhetschef kommer bland annat innefatta:

- Leda och fördela arbetet på enheten på ett tydligt och lyhört sätt
- Engagera, motivera och stödja enhetens personal
- Att bidra till ett gott samarbete på enheten och mellan enheter
- Hålla medarbetar- och lönesamtal
- Främja medarbetarnas kompetensutveckling
- Säkra kvalitet i enhetens leveranser
- Representera myndigheten inom utvalda sakområden

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning på minst 3 år, kandidatexamen, inom naturvetenskaplig och/eller tvärvetenskaplig inriktning. Vidare ser vi att du som söker tjänsten har minst 5 års arbetslivserfarenhet med relevant inriktning för befattningen varav minst 3 år som chef. Under dina år som chef har du haft ansvar för verksamhetsplanering, ekonomisk uppföljning, personalutveckling och arbetsmiljöfrågor.

I rollen som enhetschef för biologisk mångfald ser vi att du som söker även har erfarenhet av att:

- Leda en avdelning som arbetat med samordning, utveckling och genomförande av arbete med biologisk mångfald, fiskevård och områdesskydd eller som vi bedömer likvärdigt
- Flera års myndighetsarbete
- Leda förändringsarbete som berör såväl den egna verksamheten som externa samarbetspartners
- Kunna prioritera och hantera tillkommande uppdrag med kort varsel, tillsammans med medarbete

Meriterande:
- Erfarenhet av svensk förvaltning, gärna från regional nivå (länsstyrelse) eller på nationell nivå (myndighet eller regeringskansliet)
- Kunskap om EU:s processer och institutioner
- Vana att leda självständiga experter inom ett brett ämnesområde.

En stor del av uppdraget som enhetschef för biologisk mångfald är att skapa förutsättningar för enhetens uppdrag genom att jobba i nära samverkan internt (vi arbetar ihop med större delen av myndigheten pga. sakområdets karaktär) samt externt med olika aktörer (främst andra myndigheter och RK, men också NGO:s och olika branscher). Då arbetet innebär nära samverkan med olika aktörer, både internt och externt, så är det viktigt att du kan kommunicera både i tal och skrift, både på svenska och engelska, samt har mycket god samarbetsförmåga.
Som person har du hög personlig integritet och kan ställa om i förändringar gällande arbetsuppgifter och prioriteringar. Det krävs även att du är noggrann och strukturerad i ditt arbete. Vi menar också att det är väsentligt att du har förmåga att tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor.

För att möta enhetens utmaningar, både sakmässigt och arbetsmiljömässigt, så har du som söker rollen vana att leda i förändring, gärna orädd samt har erfarenhet av att vara tydlig med prioriteringar. Vidare ser vi att du kan vara pådrivande men också stödjande och samlande inom myndigheten för att skapa förutsättningar för att utföra enhetens uppdrag. Som chef behöver du ha förmåga att leda och utveckla både medarbetare och verksamhet för att genomföra myndighetens uppdrag. Det innebär att du planerar, skapar tydlighet och förutsättningar för medarbetare att må bra och prestera på jobbet och att tar tillvara på medarbetares initiativkraft och kompetens. Ditt arbete präglas av ett tydligt, målinriktat, drivande och motiverande ledarskap.

Vi ser gärna att du har utbildning inom ledarskap och grundläggande kunskaper inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Villkor
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse.  Vi erbjuder möjlighet till viss distansarbete.
Vi kan komma att tillämpa arbetspsykologiska tester i den här rekryteringen. 

Övrig information

Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.


Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.


Varmt välkommen med din ansökan!


Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Havs- och Vattenmyndigheten
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 30 juni 2022
  • Ansök senast: 15 augusti 2022

Liknande jobb


Enhetschef till tillståndsprövningsenheten i Norrköping

Enhetschef till tillståndsprövningsenheten i Norrköping

16 augusti 2022

16 augusti 2022