Enhetschef till förvarsverksamheten, Åstorp / Ljungbyhed

Enhetschef till förvarsverksamheten, Åstorp / Ljungbyhed

Arbetsbeskrivning

På Migrationsverket är vi cirka 5 800 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor och med uppgif­ter som rör människors liv och framtid. Vårt jobb är viktigt på riktigt!
På Migrationsverket är vi cirka 5 800 personer som arbetar med en av vår tids stora samhällsfrågor och med uppgifter som rör människors liv och framtid.

Vårt jobb är viktigt på riktigt!

Att vara Enhetschef inom förvarsverksamheten

Som ledare hos oss arbetar du verksamhetsnära och i tydlig samverkan med övriga enhetschefskollegor. I en verksamhet som pågår dygnet runt ställs extra stora krav på ett tydligt och enhetligt ledarskap, där alla medarbetare är förankrade i vårt uppdrag och därmed vårt förhållningssätt gentemot kollegor och förvarstagna. För att trivas i rollen behöver du vara trygg och förankrad i ditt ledarskap och i det beslutsansvar det innebär. Du trivs också som allra bäst när du arbetar i team med dina chefskollegor, för att tillsammans utveckla verksamheten.

Idag är vi ca 120 medarbetare i Åstorp och ca 80 i Ljungbyhed som sköter verksamheten, arbetar med handläggning kring återvändande samt ger service och stöd. Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för en enhet med ca 30 medarbetare och tillsammans med teamledare leder och utvecklar du verksamheten mot uppsatta mål. Du skapar förutsättningar för ett utvecklande och positivt arbetsklimat och möjlighet för medarbetarna att utvecklas i sina roller och genomföra sina uppdrag på bästa sätt.

Du rapporterar till Sektionschefen och ingår i sektionens ledningsgrupp. I ledningsgruppsarbetet bidrar du till kontinuerlig utveckling av verksamheten utifrån sektionens och regionens helhetsperspektiv. Vi tillämpar förtroendearbetstid och du kommer att ha jourberedskap några veckor per år.

Vi söker

För rollen som enhetschef ställs följande krav på utbildning och erfarenhet:

- akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen
- aktuell och gedigen chefserfarenhet med ansvar för medarbetare och arbetsmiljö
- god förmåga att uttrycka sig, i tal och skrift, på svenska och engelska

Meriterande erfarenheter för rollen är:

- erfarenhet av att leda medarbetare inom dygnet-runt-verksamhet
- erfarenhet av arbete inom verksamhet med höga krav på säkerhet
- chefserfarenhet med budgetansvar

 Personliga kompetenser

Du är en trygg och tydlig ledare med ett ledarskap som kännetecknas av helhetssyn, kommunikation och handlingskraft. Ditt förhållningssätt är prestigelöst och präglas av ledningens gemensamma uppdrag att skapa en väl fungerande arbetsmiljö, där medarbetare trivs och utvecklas.

Du har ett strukturerat, effektivt arbetssätt samt flexibilitet och förmåga att se möjligheter i förändringar. Du har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga och förstår vikten av god service och gott bemötande. Som ledare är du närvarande och beslutsmässig i det operativa, med förankring i mål och struktur. Du har god analytisk och strategisk förmåga och arbetar utifrån den självklara kopplingen mellan den egna verksamheten och Migrationsverkets stora uppdrag. Du leder genom mod, empati och tydlighet.

Vid en förvarsenhet vistas människor som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och som behöver finnas tillgängliga för verkställighet. En person kan också tas i förvar om rätten att vistas i landet eller identiteten behöver utredas. Förvaret är en sluten enhet och verksamhet bedrivs dygnet runt. Verksamheten ska utformas på ett rättssäkert, tryggt och värdigt sätt med människan i fokus.

Enheternas verksamhet är lokaliserad i Åstorp respektive Ljungbyhed. Förvaret i Åstorp består av fyra enheter som totalt har 80 platser. Förvaret i Ljungbyhed består av två enheter med totalt 36 platser.

Övrigt

 Anställningsform: Tillsvidare (provanställning kan bli aktuellt)

Omfattning: heltid

Arbetstid: Förtroendearbetstid med jourberedskap

Placering: Åstorp eller Ljungbyhed

Övrigt: Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande

______________________

Om rekryteringsprocessen

I denna rekrytering samarbetar vi med People Impact. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta Anne Barbosa eller Boel Lundell, telefon 040-35 48 88.

Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 3 juli 2023. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

_________________________________________________________________________________________________________


Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/ kan du läsa mer om vad det innebär.


Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.


Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan ”Lediga jobb och intresseanmälan” på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html


Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Sammanfattning

Liknande jobb


Controllerchef

Controllerchef

21 september 2023

Enhetschef  - Vårdnära Service

Enhetschef - Vårdnära Service

21 september 2023