Enhetschef till Näringsliv och samhällsbyggnad

Enhetschef till Näringsliv och samhällsbyggnad

Arbetsbeskrivning

Stimuleras du av att inspirera människor mot gemensamma mål? Gillar du utmaningar och förändringsarbete? Då kan du vara den vi söker! Vi söker en enhetschef till enheten Näringsliv och samhällsbyggnad som ligger under område Hållbar tillväxt. Totalt har enheten ca 28 medarbetare.

Regional utveckling är en del av Region Jämtland Härjedalen. VI är ca 165 medarbetare som efter årsskiftet är fördelade på tre områden; Kultur och bildning, kollektivtrafik, samt Hållbar tillväxt. Vi är inne i ett förändringsarbete och har genomfört en omorganisation som träder i kraft 2021-01-01. Regional utveckling arbetar för att skapa förutsättningar för en utveckling som leder till en hållbar tillväxt utifrån de lokala och regionala förutsättningar som råder.

Enheten Näringsliv och samhällsbyggnad arbetar med att ta fram övergripande strategier och handlingsplaner som stöder den Regionala utvecklingsarbetet. Dessa strategier och handlingsplaner ska sedan implementeras och därefter följas upp och redovisas. Arbetet sker i nära samarbete med andra aktörer, både internt och externt.


ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef är du direkt underställd områdeschef och ingår i områdets ledningsgrupp. Du är ansvarig för verksamhets-, personal-, arbetsmiljö-, ekonomi och utvecklingsfrågor inom din enhet. Du förväntas arbeta nära områdeschef samt andra enhetschefer och stab samt samverka med andra aktörer både internt och externt.

KVALIFIKATIONER
Du har akademisk bakgrund och erfarenhet av kvalificerat ledningsarbete, ekonomiskt ansvar samt har kunskap, erfarenhet och engagemang gällande utvecklings- och förändringsarbete.

Vi söker någon som är strukturerad, kommunikativ och följer upp uppsatta mål. Stor del av verksamheten inom området bedrivs via projekt med olika finansiärer och huvudmän.
Som person visar du initiativ- och handlingskraft och har förmåga att fatta beslut. Du har en hög samarbetsförmåga, flexibilitet och god förståelse för krav och villkor för utvecklings- och effektiviseringsarbete inom organisationen. Du delar organisationens värdegrund med respekt för alla människors lika värde.

Du tycker om att arbeta resultatinriktat och har förmåga att fatta beslut. Du skapar förutsättningar för ett gott samarbete såväl inom den egna verksamheten som med övriga intressenter. Du har förmåga att engagera, delegera och skapa ett positivt arbetsklimat genom samverkan, delaktighet och kommunikation. Du har en förmåga att ta tillvara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitet för att driva förbättrings- och kvalitetsarbete.

ÖVRIGT
Som chef i Region Jämtland Härjedalen får du en tillsvidareanställning med tidsbegränsat (rekommenderat 4 år) förordnande som enhetschef.

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om att bo och leva i Östersunds kommun:
http://www.ostersund.se
Välkommen till Jämtland Härjedalen:
http://www.jamtland.se

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Sammanfattning

Liknande jobb


4 december 2020

30 november 2020

Avdelningschef till Barn- och ungdomspsykiatrin i Karlskrona

Avdelningschef till Barn- och ungdomspsykiatrin i Karlskrona

25 november 2020