Enhetschef till Utveckling- och samordningsenheten

Enhetschef till Utveckling- och samordningsenheten

Arbetsbeskrivning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildning har både det övergripande ansvaret för stadens kommunala vuxenutbildning och för hela stadens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Tillsammans skapar vi förutsättningar för studier och arbete för göteborgare i alla åldrar, allt ifrån ungdomar som ska få sina första jobb till vuxna som ska ges möjlighet att byta yrkesbana.

För att lyckas med vårt uppdrag samarbetar vi med både modiga entreprenörer, akademin, världsomspännande företag och självklart med övriga staden. Hos oss ger du såväl göteborgare som näringslivet nya möjligheter, varje dag.

Vi är förvaltningen som rustar göteborgaren för både nutid och framtid!

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en enhetschef till Utveckling- och samordningsenheten!

Utveckling- och samordningsenheten (USAM) har ett strategiskt uppdrag som kopplar både mot den egna förvaltningen och staden. Uppdraget består dels av att skräddarsy insatser för förvaltningens målgrupper, där en kombination av arbetsmarknadsinsats och utbildning behövs, samt att tillgodose behov hos såväl offentliga som privata arbetsgivare genom den nyinrättade produktionssamordningsgruppen. Vilket i sin tur innebär att mycket av USAMs arbete sker gentemot näringsliv och civilsamhälle.

Andra uppgifter som enheten ansvarar för är exempelvis framdrift av de stadensgemensamma program som förvaltningen har en roll i, internationella frågor samt att driva entreprenörs- och nyföretagarfrågor.

USAM som enhet består av 17 medarbetare med befattningar så som administratör, planeringsledare och verksamhetsutvecklare. Som enhetschef ingår; förutom att leda och fördela arbetet och sedvanliga chefsuppgifter såsom personal- och budgetansvar även att ta emot, resurs sätta och samordna förvaltningens process- och projektuppdrag. I rollen som enhetschef för USAM kommer du arbeta tvärsektoriellt över vår förvaltning och på så sätt säkerställa att det verksamhetsstöd som behövs, blir tillgodosett.

USAM ligger under Arbetsmarknadsavdelningen och du ingår i dess ledningsgrupp som leds av tf avdelningschef Anne Benson. Arbetsmarknad och vuxenutbildning genomgår just nu en stor organisationsöversyn, och arbetet med resultatet kommer att påbörjas under hösten 2023. Det är möjligt att organisationsöversynen skulle kunna påverka USAM:s uppdrag och sammansättning av både antal och medarbetarnas egna uppdrag.


KVALIFIKATIONER
Vi söker i första hand dig som har en kandidatexamen som är relevant för tjänsten. Har du kompetens och förvärvad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant ser vi det som starkt meriterande. Du ska ha mångårig chefserfarenhet och erfarenhet från projekt- och processledning samt vara van vid att leda kvalificerade medarbetare och ha haft personalansvar för dessa.

För tjänsten krävs även erfarenhet av samordning, förmåga att leda utifrån ett helhetsperspektiv och erfarenhet av samverkan med arbetsgivare från både offentlig och privat sektor.

Meriterande för tjänsten är erfarenhet av vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor samt att ha arbetat i tvärsektoriella frågeställningar och i processer kopplade till förvaltningens verksamhetsområden. Vi ser det även som meriterande att du har kunskap om politiskt styrd organisation

För att lyckas i rollen behöver du vara analytisk och kunna på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du måste kunna överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.

Vi ser det som viktigt att du är lyhörd i syfte att förstå andras behov, både inom den egna enheten men även inom förvaltningen och externt. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt och du ser till att arbetet både slutförs samt att du följer upp resultatet.

Välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Vänligen bifoga till din ansökan examensbevis eller motsvarande.
Intervjuer med arbetsgivaren kommer ske under v.32. Vi ser gärna att dessa intervjuer sker på plats i våra lokaler på Brogatan 4, Göteborg.
För att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering använder vi oss av arbetspsykologiska tester i vårt urvalsarbete. Dessa genomförs av Göteborgs Stads Center för ledarurval och utveckling, och kommer ske under v. 33-34.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i kontinuerlig utveckling. Vi arbetar för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Sammanfattning

Liknande jobb


Enhetschef till Nanoteknik

Enhetschef till Nanoteknik

2 oktober 2023

Enhetschef för Enheten för Förvaltning och  Leverantörsstyrning

Enhetschef för Enheten för Förvaltning och Leverantörsstyrning

29 september 2023