Enhetschefer

Arbetsbeskrivning

Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Omsorg i Helsingborg söker nu enhetschefer till våra vårdboende, hemvård och till LSS verksamheterna. Omsorg i Helsingborg är den del som utför vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättningar. Hos oss arbetar runt 2300 personer med alla sinnen för att ge varje individ ett rikt, spännande, aktivt och självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar.

ARBETSUPPGIFTER
Är en av dina styrkor att fungera som en förebild? Är du duktig på att genom ditt agerande visa vägen för utveckling, nytänkande och ett proaktivt förhållningssätt? Dessa är några av de viktigaste arbetsområden som du i egenskap av enhetschef kommer att ha i ditt uppdrag.

Omgivningens krav förändras och de politiska målen kan ändras. Enhetschefen måste därför vara flexibel och ha förmåga att leda verksamheten utifrån förändrade förutsättningar. En viktig del i verksamhetens utveckling är omvärldsbevakning och analysarbete. Ur ett ledarperspektiv är det otroligt viktigt att ständigt föra en levande dialog kring verksamhetens organisation, arbetssätt, metoder m.m. Vi arbetar med digitaliseringens möjligheter som en framtidsfaktor och det kommer att vara en viktig del av arbetet.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha en adekvat kandidatexamen och det är meriterande med olika ledarskapsutbildningar.

Vidare vill vi att du har fackkunskaper inom arbetsområdet, systemförståelse, analytiskt tänkande och en helhetsyn. Dels för att löpande kunna utvärdera den egna verksamheten men också för att kunna analysera och bedöma vilka faktorer, yttre och inre, som påverkar verksamheten och som måste hanteras på olika sätt.

Vi vill att din ledarstil ska präglas av ett proaktivt ledarskap, god kommunikativ förmåga, hög medvetenhet om betydelsen av en väl fungerande information och en god förmåga att leda mot resultat såväl i ekonomiska som kvalitativa i mål.

Det är viktigt att du kan upprätta och bibehålla goda relationer inom och även utanför förvaltningen och att du besitter mod och handlingskraft att genomföra vad som krävs för att leda verksamheten i rätt riktning. Du ska ha förmåga att genomföra nödvändiga förbättringsåtgärder både utifrån kund och medarbetarperspektiv. Du behöver vara bra på att bedöma vilka insatser/åtgärder som ska vidtas i olika situationer. Arbetet kräver också en fallenhet för att skapa förtroende och tilltro såväl till medarbetare som till kunder och anhöriga.

Var vänlig och ange löneanspråk och eventuell startdag i din ansökan.

Vi tillämpar löpande rekrytering.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du till Visma Recruit 0771-10 10 29.

Innan anställning kommer vi att begära att du lämnar utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister 9 §, enskild person, PM 442.3 (15-11-16) i oöppnat kuvert. Denna ska tas med till intervju.

Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad.

Kontaktpersoner på detta företaget

FSA Anna-Karin Röst
042-10 54 06
FSA Martina Gartara
0702-10 78 31
Enhetschef Ingrid Bergh Carlsson
042-105529
Vårdförbundet Gith Nordqvist
042-10 69 77
Sjuksköterska Christina Rosenqvist
042-10 75 56
Enhetschef Ann-Charlotte Andersson
042-10 42 45
Vårdförbundet Gith Nordqvist
042-10 69 77
Assistent Monica Bergström
042-10 65 83
Assistent Eva B Larsson
042-1079 67
Assistent Rose-Marie Granqvist
042-10 36 22

Sammanfattning

Besöksadress

Kontaktcenter Stortorget 17 Helsingborg
None

Postadress

None
HELSINGBORG, 25189

Liknande jobb


25 maj 2022

Enhetschefer till hemtjänst i Hudiksvalls äldreomsorg

23 maj 2022

Verksamhetschef till Ersta hemtjänst, Södermalm

Verksamhetschef till Ersta hemtjänst, Södermalm

23 maj 2022