Expert kommunal revision

Arbetsbeskrivning

En fråga om demokrati SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och skapar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati. Avdelningen för ekonomi och styrning arbetar med frågor om, ekonomi och analys, statistik och nyckeltal, demokrati och självstyrelse samt ledning och styrning inklusive revision. ARBETSUPPGIFTER Sektionen för demokrati och styrning arbetar bl.a. med intressebevakning samt normering och utveckling av den kommunala revisionen. För att svara upp mot ett ökat intresse inom området samt medlemmarnas behov av stöd behöver vi förstärka våra resurser inom området. Arbetet består av att tillsammans med tre kollegor bedriva intressebevakning samt nationell och internationell spaning inom området. Arbetet innebär också att driva och medverka i utvecklingsprojekt och normering av god revisionssed, göra faktainsamlingar och analyser samt erbjuda service till medlemmarna i form av seminarier, skrifter och annan information, rådgivning och stöd. KVALIFIKATIONER Sökande till tjänsten bör ha högskoleutbildning, troligen med samhällsvetenskaplig/ekonomisk/juridisk inriktning. Kunskap om och erfarenhet av kommunal revision är ett krav, liksom av arbete i nära samverkan med förtroendevalda. Den vi söker behöver vara bra på att bygga nätverk, lyssna in behov och synpunkter och kunna kommunicera i tal och skrift. Det är också viktigt att vara initiativrik och analytisk, kunna arbeta självständigt och processinriktat.

Sammanfattning

Liknande jobb


1 februari 2023

1 februari 2023

1 februari 2023

1 februari 2023