Familjebehandlare

Arbetsbeskrivning

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem samt vuxna med missbruk. Vården bedrivs vid särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS finansierar forskning för att förbättra vården och behandlingen. SiS FoU-enhet spelar en viktig roll när det gäller att sprida kunskap i verksamheten. Nereby skolhem är ett särskilt ungdomshem (s k § 12-hem) med Statens institutionsstyrelse som huvudman och med plats för 26 ungdomar i åldern 13-16 år. Nereby har tre behandlingsavdelningar för pojkar, varav två är öppna och en är låsbar, samt en sluten akut- och utredningsavdelning som tar emot både flickor och pojkar. ARBETSUPPGIFTER Nereby skolhem ska under hösten starta upp en ny verksamhet, MTFC (Multi Treatment Foster Care). MTFC är ett evidensbaserat, manualstyrt behandlingsprogram för unga med antisocialt och/eller kriminellt beteende. MTFC fungerar som ett alternativ till institutionsplacering där ungdomen är placerad i ett kontrakterat familjehem. Behandlingstiden är 9-12 månader. Metoden har utvecklats vi Oregon Social Learning Center (OSLC) i USA. Statens institutionsstyrelse (SiS) har använt programmet sedan 2002. Vi söker tre terapeuter som kommer att ingå i team med samordnare/teamledare, ungdomsterapeut och familjeterapeut. Teamet arbetar tillsammans med ungdomen, den unges biologiska familj, familjehemmet samt färdighetstränare. Målet för behandlingen är att ungdomen skall flytta hem till sin familj. Under uppstartsprocessen och beroende på hur efterfrågan ser kan din kompetens tas tillvara på annat sätt på institutionen. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är leg. psykolog och/eller socionom med legitimationsgrundande psykoterapiutbildning som lägst steg 1. Du kommer att arbeta i team och samarbeta med andra aktörer bl. a. familjehem, socialtjänst och ungdomens skola. Du ska ha god förmåga till samverkan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där din flexibla och sociala förmåga kommer att prioriteras samtidigt som metoden kräver ett manualstyrt arbetssätt. Utbildning i metoden, MTFC kommer att ske genom arbetsgivaren via Familjeforum, Lund, under v 47. Du har erfarenhet av att arbeta nära ungdomar och familjer.

Sammanfattning

Liknande jobb


17 september 2021

Familjebehandlare

Familjebehandlare

16 september 2021

16 september 2021