Folkbokföringshandläggare, Västerås

Arbetsbeskrivning

Skatteverket skapar samhällsnytta och har ett högt förtroende hos allmänhet och företag. Vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling. Nyfikenhet och ständigt lärande är förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb hos oss.

Vår grundsyn är att vi är till för medborgarna. Vi utgår från att alla vill göra rätt för sig, och vi betraktar varje möte som en möjlighet att ytterligare öka förtroendet för vår verksamhet. Alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta oss som offensiva, pålitliga och hjälpsamma.

Rätt folkbokföring är en förutsättning för att samhället ska fungera vad gäller bland annat skatt, samhällsplanering, bidragssystem, rösträtt och postgång.

Dina arbetsuppgifter som handläggare inom folkbokföringen innebär att du huvudsakligen arbetar med enklare utredningar och beslut i flyttningsärenden. Du samarbetar med andra myndigheter och har många kontakter med medborgare, såväl skriftligen som per telefon.

På folkbokföringssektionen i Västerås är vi cirka 20 medarbetare.

Vi erbjuder dig en arbetsplatsmed samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgiftersom är till nytta för medborgare och företagmed öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfaldsom stimulerar till kreativitet, lärande och utvecklingmed en god balans mellan arbete och fritidVi söker dig somsom har en högskoleutbildning om minst 120p/180hp inom juridik eller samhällsvetenskap alternativt har aktuell erfarenhet av arbete som handläggare inom myndighetsom har god förmåga att göra självständiga bedömningar och fatta beslutsom har ett serviceinriktat förhållningssättmed förmåga att stödja och samverkasom har mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska i såväl tal som skriftsom är utvecklingsorienterad och förändringsbenägenDet är meriterande om du har aktuell erfarenhet av handläggande arbetsuppgifter företrädesvis inom folkbokföring. Det är även meriterande om du har god systemkunskap.

Du ska också uppfylla kriterierna i Skatteverkets medarbetarpolicy.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Anställningen är tillsvidare. Vi kan tillämpa sex månaders provanställning.

Välkommen med din ansökan till oss!

Vill du veta mer om Skatteverkets rekryteringsprocess?

Skatteverket använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Inom detta väljer vi vilka kanaler vi ska använda för att nå intresserade med vår annonsering. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller -försäljare

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Skatteverket
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lönesättning
  • Heltid/ Ej specificerat

Liknande jobb


5 juni 2020

15 maj 2020

17 februari 2010