Förrättningslantmätare

Arbetsbeskrivning

Bli en samhällsbyggare – jobba i Malmö stad!
Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med hållbar samhällsutveckling. Som en samhällsbyggare spelar du en viktig roll i Malmös utveckling och därför ser vi oss som framtidens arbetsplats. Människors lika värde är en förutsättning för demokrati och är också en självklarhet i vår värdegrund.

Med 20 000 medarbetare är Malmö stad en av de största arbetsgivarna i Skåne. Vi har över 400 yrkeskategorier representerade inom 18 förvaltningar.

Stadsbyggnadskontoret planerar staden och är myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, bygganmälan, mätning och kartläggning samt service åt bostadsmarknadens parter. Stadsbyggnadskontoret har det samlade ansvaret för planering, byggande och stadsmätning.

Kommunal lantmäterimyndighet, KLM är en självständig myndighet som är organiserad under Stadsbyggnadskontoret. KLM ansvarar för fastighetsbildning och fastighetsregister inom Malmö stad. Man utför även rådgivning till förvaltningar och allmänhet samt vissa uppdrag som fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplaner och fastighetsförteckningar. Enheten deltar aktivt i plan- och byggprocessens olika moment med fastighetsrättslig kompetens.

ARBETSUPPGIFTER
Som förrättningslantmätare kommer du att handlägga lantmäteriförrättningar av varierande karaktär och utföra andra arbetsuppgifter på en lantmäterimyndighet. Du kommer att delta i ett antal moment av stadsbyggnadsprocessen och medverka i flera av de spännande projekt som planeras i Malmö.

KVALIFIKATIONER
Du har en högskoleexamen med inriktning lantmäteri alternativt längre arbetslivserfarenhet som förrättningslantmätare. Det är meriterande om du har erfarenhet som förrättningslantmätare, eftersom många av förrättningarna är komplexa inom myndigheten. Det är också önskvärt att du kan hantera Trossen, ArcCadastre och de vanligast förekommande kartprogrammen. Som person är du ansvarsfull och tar enkelt på dig arbetsuppgifter som du självständigt genomför. Du är positiv som person och samarbetar gärna med kolleger. Du är serviceinriktad mot våra kunder/sakägare och har lätt att uttrycka dig både skriftligt och muntligt.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Magnus Wilhelmsson
040-342287
Enhetschef Cecilia Gran
040-34 11 16
SACO Katarina Guschelbauer
040-342368
VISION Ingegärd Svensson
040-342279
HR-konsult Terese Arnkvist
040-342306
Enhetschef Magnus Wilhelmsson
040-342287
SACO Peter Björck
040-342313
Enhetschef Håkan Kristersson
040-343543
HR-konsult Maria Edin
040-342306
Enhetschef Tommy Persson
040-342339

Sammanfattning

Besöksadress

20580
None

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


Förrättningslantmätare, Umeå

Förrättningslantmätare, Umeå

23 juni 2020

Förrättningslantmätare

Förrättningslantmätare

17 juni 2020

Specialist Förrättningslantmätare, Visby

Specialist Förrättningslantmätare, Visby

17 juni 2020

Förrättningslantmätare, Hägernäs/Täby

Förrättningslantmätare, Hägernäs/Täby

1 juni 2020