Lantmätare till Vattenfall

Lantmätare till Vattenfall

Arbetsbeskrivning

Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.


Jobbeskrivning
Vill du jobba som specialist inom förvaltnings och lantmäterirelaterade frågor på Vattenfall?
Nu söker vi en kvalificerad lantmätare för att förstärka vår kompetens inom fastighetsförvaltningsområdet.
Vattenfall äger och förvaltar ett stort antal fastigheter som hanteras av våra olika affärsenheter och vill utveckla och implementera en central samordning av detta fastighetsinnehav. Det sker en konstant förändring av fastighetsbeståndet och det är viktigt för koncernen att ha en god överblick och kontroll över beståndet. Avtal, rättigheter och all annan dokumentation behöver finnas lättillgänglig och vara tillförlitlig. För att säkerställa denna överblick och kontroll, har koncernen etablerat en central fastighetsförvaltningsenhet, Property Governance, inom sin centrala stabsfunktion. Enheten består idag av en bolagslantmätare och är systemägare till ett utvecklat fastighetsförvaltningssystem, VattenFast.

Här kommer du att arbeta
Som kvalificerad lantmätare hos oss är du Vattenfallkoncernens specialist inom fastighetsrättsliga och lantmäterirelaterade frågor. Arbetet kommer att ske i nära dialog med våra fastighetsansvariga inom de olika affärsenheterna, men också omfatta administrativa arbetsuppgifter såsom att utarbeta remissvar på utredningar samt att vidareutveckla den av koncernen beslutade fastighetstrategin tillsammans med våra affärsenheter.

Tjänsten innebär kontakt med kollegor på olika avdelningar som arbetar med fastighetsrelaterade frågor och du är placerad på den centrala stabsfunktionen och rapporterar till koncernens skattechef.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Övergripande ansvar för Vattenfalls styrning och riktlinjer gällande fastighetsförvaltning i Sverige
* Vara koncernens fastighetsrättsliga expert i frågor om fastighetsförvaltning, ledningsrätt, fastighetsbildning och markjuridiska frågor. Du värderar när det finns behov av externt stöd i någon fråga och arbetsleder denna externa specialist. I rollen ingår även att fortsätta vidareutveckla vårt fastighetsförvaltningssystem VattenFast.
* Bidra till kompetensutveckling av kollegor och utveckla koncernens övergripande instruktioner för styrning av dess fastighetsinnehav
* Kontakt med affärsenheterna och agera deras naturliga samtalspartner och stöd
* Omvärldsbevakning ingår naturligt i rollen och du företräder koncernen gentemot lantmäterimyndigheter och utgör remissinstans för övergripande ärenden som berör mark- och fastighetsrättsliga frågor
Då tjänsten är nyinrättad finns goda möjligheter att utveckla metoder och arbetssätt. Att utarbeta policys och rutiner och tillse att dessa blir kända och efterlevda i verksamheterna ingår initialt som en väsentlig del av uppdraget. Likaså att implementera en samverkansstruktur inom Vattenfall för fastighetsrelaterade frågor.


Kravspecifikation
Din bakgrund
För att lyckas i rollen som kvalificerad lantmätare tror vi att du har:
* En avslutad högskole- eller universitetsutbildning inom lantmäteri eller juridik med inriktning mot mark- och fastighetsjuridik alternativt utbildning inom samhällsbyggnad med samma inriktning
* Dokumenterad flerårig erfarenhet av liknande arbete. Vi ser det som meriterande om du har arbetat på motsvarande nivå i en annan koncern
* Goda kunskaper i och vana att använda de vanligaste Office-produkterna. Att du ledigt nyttjar digitala verktyg för att kommunicera med dina kontaktytor ser vi som en självklarhet
* Arbetet kräver mycket god förmåga att pedagogiskt uttrycka sig i tal och skrift och därför behöver du obehindrat behärska det svenska språket. Du har även goda kunskaper i engelska

Som person är du självgående och har förmåga att upprätthålla en god struktur i ditt arbete samt har förmåga att behålla lugnet i krävande situationer. Du har god pedagogisk förmåga och är skicklig på att kommunicera juridiska ställningstaganden till chefer och medarbetare inom andra yrkeskategorier.


Ytterligare information
Mångfald och inkludering
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.

Placeringsort: Stockholm (Solna) eller Trollhättan. Annan placeringsort där Vattenfall har kontor kan eventuellt diskuteras. Tjänsten är en tillsvidareanställning och heltidstjänst.

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anders Tegelberg 070-239 88 17 eller bolagslantmätare Magnus Myrén 070-399 24 32.

Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 14 april 2024. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!

Fackliga representanter: Rolf Ohlsson (Akademikerna), Anders Bohlin (Unionen), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO). Du når dem via Vattenfalls växel: 08 739 50 00.

För information om vår rekryteringsprocess är du välkommen att kontakta Carolina Bölander, 073 431 12 60.

Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll och säkerhetsintervju. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.

Stärkta av vårt mål, vi är fast beslutna att möjliggöra att leva fossilfritt inom en generation!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Arjeplog - Vattenfall
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 14 mars 2024
  • Ansök senast: 14 april 2024

Postadress

Slagnäsvägen 4
Arjeplog, 93832

Liknande jobb


Förrättningslantmätare

Förrättningslantmätare

20 december 2023

Förrättningslantmätare med erfarenhet, Borlänge

Förrättningslantmätare med erfarenhet, Borlänge

4 december 2023