Lantmätare lön 2022

Lönestatistik för Lantmätare visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2022.

Medellön för Lantmätare är 44200 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 2,95% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 1304 SEK för år 2022

Löneökning från 2014 till 2022

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 35100 36200 34000
2015 36650 38200 35100 2000 1100 1550
2016 39400 4300
2017 42700 45500 39900 500
2018 42600 45000 40200 -500 300 -100
2019 42800 44600 41000 -400 800 200
2020 44200 46400 42000 1800 1000 1400
2021 (prognos) 45504 47769 43239 1369 1239 1304
2022 (prognos) 46847 49179 44515 1410 1276 1343

Vad gör en Lantmätare?

Lantmätare fattar beslut var fastighetsgränser ska dras och hur avstyckningar ska göras. Lantmätaren kan agera rådgivare vid förhandlingar mellan olika parter, lantmätaren ger råd till markägare, byggföretag, kommuner och vägvärk.

Lediga Jobb som Lantmätare

Just nu finns det 25st lediga jobb som Lantmätare.

De städer i Sverige med flest jobb som Lantmätare är Göteborg (3) Stockholm (2) Norrköping (2) Umeå (2) Järfälla (1) Lund (1) Malmö (1) Ödeshög (1) Örebro (1) Staffanstorp (1)

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Lantmätare.

16 augusti 2022

Markförhandlare

15 augusti 2022

Markförhandlare

Markförhandlare

12 augusti 2022

Förrättningslantmätare

Förrättningslantmätare

11 augusti 2022

Markförhandlare

10 augusti 2022

Mark- och exploateringsingenjör

Mark- och exploateringsingenjör

1 augusti 2022

Exploateringsingenjörer till expansiv kommun

Exploateringsingenjörer till expansiv kommun

1 augusti 2022

30 juli 2022

Månadslön Lantmätare