Lantmätare lön 2020

Lönestatistik för Lantmätare visar den mest aktuella genomsnittslönen tillgänglig för 2020.

Medellön för Lantmätare är 42600 per månad brutto.

Löneutvecklingen har historisk varit i genomsnitt 3,66% per år vilket ger en uppskattat lönehöjning om 1557 SEK för år 2020

Löneökning från 2014 till 2020

År Samtliga (SEK) Män (SEK) Kvinnor (SEK) Löneökning Män (SEK) Löneökning Kvinnor (SEK) Löneökning Samtliga (SEK)
2014 35100 36200 34000
2015 36650 38200 35100 2000 1100 1550
2016 39400 4300
2017 42700 45500 39900 500
2018 42600 45000 40200 -500 300 -100
2019 (prognos) 44157 46645 41670 1645 1470 1557
2020 (prognos) 45771 48350 43193 1705 1523 1614

Vad gör en Lantmätare?

Lantmätare fattar beslut var fastighetsgränser ska dras och hur avstyckningar ska göras. Lantmätaren kan agera rådgivare vid förhandlingar mellan olika parter, lantmätaren ger råd till markägare, byggföretag, kommuner och vägvärk.

Lediga Jobb som Lantmätare

Just nu finns det 22st lediga jobb som Lantmätare.

De städer i Sverige med flest jobb som Lantmätare är Solna (5) Luleå (2) Huddinge (2) Malmö (1) Lund (1) Skellefteå (1) Umeå (1) Gotland (1) Sävsjö (1) Järfälla (1)

Klicka här för att visa tidigare lediga jobb som Lantmätare.

Markförhandlare

3 juli 2020

Markförhandlare

3 juli 2020

Exploateringschef

Exploateringschef

1 juli 2020

Markansvarig - markstrateg

Markansvarig - markstrateg

24 juni 2020

24 juni 2020

Förrättningslantmätare, Umeå

Förrättningslantmätare, Umeå

23 juni 2020

22 juni 2020

Månadslön Lantmätare

Lantmätare index