Forskning- och utvecklingsdirektör Region Västernorrland

Forskning- och utvecklingsdirektör Region Västernorrland

Arbetsbeskrivning

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.Regionledningsförvaltningen har i uppdrag att stödja kärnverksamheternas processer inom olika kompetensområden. Region Västernorrland står inför en organisatorisk förändring i form av förflyttning i riktning mot nära vård, kunskapsstyrning och ny styrmodell som tar fasta på kunskap, tillit och ledarskap. Här kommer en djup förståelse behövas för vilken roll FUI-frågor har och skulle kunna ha i hälso- och sjukvård och i sambandet till det regionala utvecklingsansvaret och där du kommer att spela en nyckelroll. Utvecklingsarbetet kan komma att innebära justeringar i områdets uppdrag.

Område forskning, utbildning och innovation (FUI) har i uppdrag att utveckla och förvalta övergripande och gemensamma processer för forskning, utbildning och utveckling/innovation.

I område FUIs uppdrag ingår bland annat att:
. Tillhandahålla en god studiemiljö för studenter inom olika utbildningsprogram från universitet och högskola.
. Vara ett kvalificerat metodstöd inom förbättringskunskap, förändringsledning, tjänsteutveckling och innovation.
. Säkerställa att regionens forskning bedrivs enligt gällande lagar och regler, tillhandahålla metodstöd inom vetenskaplig metodik/statistik samt handlägga och administrera regionens forskningsanslag. Området bedriver också egen forskning.
. Bedriva aktiv samverkan med för regionen viktiga aktörer och intressenter inom FUI-området så som universitetet och andra regioner.


.

Ditt uppdrag
FUI-direktören har det övergripande ansvaret för FUIs verksamhet, personal, ekonomi, kvalitets- och utvecklingsarbete. I uppdraget ingår även att vara chef för enheten för forskning och utbildning.

Du kommer ansvara för att säkerställa att regionens vision och de politiska ambitionerna får genomslag och att området bedrivs ändamålsenligt genom målstyrning och utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Genom tillit, dialog och delaktighet kommer du vara den som systematiskt styr och säkerställer arbetet med planering, genomförande och uppföljning av regionens verksamhet.

En annan viktig del som ingår i uppdraget är att skapa samverkan och samordning inom verksamheten och mellan FUIs verksamheter och olika områden i regionen så som hälso- och sjukvård, regional utveckling och Regionledningsförvaltningen. Samarbete med nationella och regionala nätverk och samarbetspartners inte minst inom akademin är avgörande för uppdraget.

Som FUI-direktör har du övergripande ansvar för att:
. utveckla arbetssätt, processer och organisation.
. utveckla kompetens och kunskapsstyrning på såväl organisations- som individnivå.
. säkerställa att förutsättning för forskning och utveckling bedrivs för regionens räkning inom ramen för uppdraget och i det ta ansvar för en lärande och utvecklingsvänlig miljö i RVN.
. utveckla processen för utveckling med stark koppling till det digitaliseringsarbete som regionen bedriver.

FUI-direktören är direkt underställd regiondirektören och har ett nära samarbete med biträdande regiondirektören tillika hälso- och sjukvårdsdirektör. Ingår i regiondirektörens ledningsgrupp för Regionledningsförvaltningen och har tillsammans med de övriga direktörerna där ett gemensamt ansvar att utifrån ett helhetsperspektiv leda, stödja och utveckla Region Västernorrland.

Vi söker dig som har en akademisk examen och disputerad inom, för tjänsten relevant område. Det är meriterande om du är docent eller har en högre forskningsmerit.

En viktig del i uppdraget är att leda styr- och ledningsgrupper samt stödja enhetschefer i deras uppdrag och vi vill därför att du har god chefs- och ledarerfarenhet på strategisk ledningsnivå samt kunskap om och erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvårdssektorn. Du ska också ha erfarenhet av att leda forsknings- och utvecklingsarbete i komplexa miljöer. Det är meriterande om du har erfarenhet att leda andra chefer och om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation.

Du har goda kunskaper i det svenska och engelska språket i både tal och skrift. Körkort krävs. Resor i tjänsten förekommer i en viss omfattning.

Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga där du lyssnar, kommunicerar och löser disharmonier på ett konstruktivt sätt. Vi vill att du har ett brett perspektiv på frågor, ser långsiktigheten och till det större perspektivet. Du är kreativ och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.

Övrigt
Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Tillsvidareanställning i grundprofessionen med 4-årigt chefsförordnande.
Heltid, med möjlighet att bedriva egen forskning enligt överenskommelse.

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Västernorrland
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 6 mars 2021
  • Ansök senast: 28 mars 2021

Liknande jobb


30 oktober 2020

30 oktober 2020

30 oktober 2020