Forskningssjuksköterska OpAnIVA kliniken Falun

Forskningssjuksköterska OpAnIVA kliniken Falun

Arbetsbeskrivning

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Op/An/IVA-kliniken är en länsklinik som ansvarar för drygt 12000 operationer som utförs på Centraloperation, Dagkirurgisk avdelning, Öron-operation, Ögon-operation samt ytterligare drygt 4 000 anestesier på olika uteställen. Intensivvårdsavdelningen har 8 vårdplatser och kliniken består av drygt 350 medarbetare. Vården innefattar allt från basal omvårdnad till det mest avancerade inom det operativa området samt farmakologisk- och medicinteknisk behandling. Kliniken har för närvarande en disputerad forskare och två doktorander anställda. Utöver deras forskning deltar vi med datainsamling för några observationsstudier. Kliniken planerar nu att utöka forskningens omfattning lokalt. Till att börja med planeras uppstart av två kliniska studier och på sikt ett ökat deltagande i observationsstudier.


Forskningssjuksköterska OpAnIVA kliniken Falun

Arbetsuppgifter

OpAnIVA söker en specialistsjuksköterska inom anestesi eller intensivvård med intresse för forskning. I uppdraget ingår att agera som stöd-till OpAnIVA-klinikens forskare i det praktiska genomförandet av arbetsuppgifter inom forskningsprojekten. Du förväntas inte, inom ramen för förordnandet som forskningssjuksköterska, bedriva egen forskning. Tjänstgöringsgraden inom förordnandet kommer att variera över tid. Överskjutande tjänstgöringsgrad utgörs av tjänstgöring inom grundprofessionen. I tjänsten ingår deltagande i kursen Good Clinical Practice (GCP).
Arbetsuppgifterna består bland annat av;
utifrån studieprotokoll utarbeta verktyg som studiepärmar, mallar/checklistor, flödesschema etc.
informera, utbilda och stödja andra involverade personalkategorier enligt protokoll.
vara ansvarig prövare behjälplig i screeningarbetet att hitta lämpliga studiedeltagare. Delta vid inklusion i studier och lämna kompletterande information till patienten.
föra screening- och/eller randomiseringslog över aktuella patienter.
bevaka att patienten skrivit under informerat samtycke före några åtgärder görs inom ramen för studien. Tillse att samtyckesproceduren utförs enligt etikgodkännandet.
säkerställa att patienten är väl insatt och har fått komplett information.
planera, organisera och utföra studierelaterade patientbesök, undersökningar, läkemedelsadministrationer och provtagningar enlig protokoll. Stödja patienter och anhöriga vid behov.
Löpande inhämta data om inkluderade studiedeltagare samt hantera studierelaterade prover och remisser.
säkerställa att patienten får rätt läkemedel, ha god kännedom om dess biverkningar och dess verkningsmekanismer och biverkningsprofil, samt hur läkemedlet administreras enligt protokoll. Säkerställa compliance samt att föra logg över läkemedel.
göra en första bedömning av adverse events och serious adverse events samt rapportera dessa inom utsatta tidsramar.
medverka vid stängning och arkivering av studier.


Övrig information

Kvalifikationer

Tjänsten är ett treårigt förordnade som forskningssjuksköterska med tillsvidareanställning i din grundprofession.
Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom anestesi eller intensivvård.
Du behöver ha:
-Kunskap i basal Excel-användning och uppskattar datorn som ett arbetsverktyg
-Intresse för forskning och utveckling.
-Vara driven, nyfiken, flexibel, noggrann, självständig, men samtidigt vara en bra lagspelare
Det är meriterande med:
-Vana att formulera och filtrera sökningar i relevanta medicinska databaser; tex hjälp med litteratursökning och sållning av artiklar
-Vana att läsa vetenskaplig litteratur, även på engelska
-Vana att uttrycka sig tydligt och kortfattat i text (planering via mejl et c.)
-Tidigare forskningserfarenhet
-Erfarenhet av användande av statistikprogram, t ex Graphpad, SPSS, R, Jamovi et c.
 Du har förmågan till helhetssyn samt att organisera, samordna och prioritera arbetsuppgifter, har lätt att kommunicera, tycker om att arbeta i grupp samtidigt som du kan arbeta självständigt.
Du är lyhörd och engagerad och har förmåga att entusiasmera medarbetare. Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper och samarbetsförmåga.
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Vi arbetar löpande med urval och intervjuer.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba hos oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Fackliga kontaktuppgifter
Här hittar du kontaktuppgifter till våra fackliga organisationer.

Artiklar i detta ämnet

  1. Sjukskrivningsepidemi i Sverige

Kontaktpersoner på detta företaget

Chef Färdtjänsten Dalarna Peter Holmberg
0705941712
Chef Elevantagningen Mari Larsson
023-77 70 34
Kent Söderlund
023-77 70 65
Enhetschef Tillväxt Hans Pontusson
023-777056
Chef, nämndservice Borlänge kommun Ylva Johansson
0243-665 62
Biträdande kanslichf, Ludvika kommun Jessica Hedlund
0240-866 56
Chef tillväxtenheten, Region Dalarna Hans Pontusson
023-77 70 56
Enhetschef Amelie Sahlin
023777008
Enhetschef Eric Boo
023777064

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Dalarna
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 26 september 2023
  • Ansök senast: 22 oktober 2023

Besöksadress

Myntgatan 2
None

Postadress

None
FALUN, 79151

Liknande jobb


1 december 2023

Sjuksköterska till Infektion Danderyds Sjukhus

Sjuksköterska till Infektion Danderyds Sjukhus

2 november 2023

2 november 2023