Förskolechef, biträdande

Arbetsbeskrivning

Junebäckens förskoleområde

Biträdande förskolechef – vi har jobbet för dig
Vill du arbeta hos en stor och trygg arbetsgivare? Tycker du det är viktigt att ingå i en engagerad chefsgrupp med hög kompetens? Är möjlighet till chefsutveckling intressant? Är det viktigt för dig att driva pedagogisk utveckling? Tror du att mindre barngrupper och hög lärartäthet bidrar till god kvalitet inom förskolan?

Då ska du välja Jönköpings kommun som arbetsgivare!

Arbetsplatsbeskrivning
Junebäckens förskoleområde består av sex förskolor, Kusken, Kloster, Ida, Torpa, Mariebo och Bäckadalens förskola. Alla förskolorna är centralt belägna i Jönköpings västra stadsdel. Förskolornas läge ger goda möjligheter till både natur och kulturupplevelser. Vår vision är att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för våra barn.
En god organisations- och mötesstruktur finns inom enheten som stöd för uppdraget och det systematiska kvalitetsarbetet.
Vårt förskoleområde är övningsförskola för studenter från Högskolan för lärande och Kommunikation.

Arbetsuppgifter
I din roll som biträdande förskolechef stöder du förskolechefens uppdrag att leda verksamheten såväl operativt som strategiskt. Det pedagogiska ledarskapet är det mest centrala för förskolans utveckling och verksamhetens resultat. Du bidrar till att resultaten säkerställs och följs upp. Varje barn ska känna sig trygg och erbjudas det stöd som krävs. I ledningsfunktionen ligger även att driva ett aktivt jämställdhetsarbete i enlighet med kommunens jämställdhetsplan, och att verka för ett konstruktivt samverkansklimat i linje med samverkansavtalet, FAS 05.

Vårat erbjudande
Att vara chef och ledare i utbildningsförvaltningen är ett stimulerande, utmanande, ansvarsfullt och angeläget uppdrag. Som chef har du stor frihet under ansvar samtidigt som du alltid är omgärdad av kompetenta kollegor och stödfunktioner som ger dig förutsättningar att lyckas. Vi har ett chefs- och ledarprogram vilket syftar till att förtydliga ditt ansvar och skapa förutsättningar för dig att klara ditt uppdrag på bästa sätt. Chefs- och ledarskapsprogrammet följer dig under hela din chefskarriär. Från introduktion och mentor via olika insatser för chefsutveckling till den erfarne chefens utvecklingsprogram.

Kompetenskrav
Vi söker dig med pedagogisk högskoleutbildning. Du har dokumenterade pedagogiska meriter och gedigen erfarenhet från skolväsendet. Du har erfarenhet av att driva skolutveckling samt förändringsarbete med gott resultat. Goda IT-kunskaper samt att vara väl formulerad i tal och skrift, både när det gäller svenska och engelska språket, är en förutsättning för att lyckas i tjänsten. Som ledare visar du gott omdöme i uttalanden, ageranden och beslut. Du är väl kommunicerande och resultatinriktad. Den personliga lämpligheten är avgörande för tjänsten och vi söker dig som är initiativstark, trygg i dig själv och har ett pragmatiskt förhållningssätt. Du tar en tydlig arbetsgivarroll och ställer om till nya förutsättningar när så krävs. Vidare har du en god samarbetsförmåga både inom och utom professionen och kan leda samt delta i olika nätverk.

Övrigt
Tjänsten är en visstidsanställning som biträdande rektor på 3 år med en tillsvidareanställning som pedagog som bottentjänst.

Upplysningar
Peter Lindström, Chef förskola, tfn vxl: 036-10 50 00
Annika Ebefors, Bitr chef förskola, tfn vxl 036-10 50 00
Fackliga organisationer: Länk (http://www.jonkoping.se/fackligaubf)Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Jönköpings kommun Jönköping
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lönesättning
  • Tillsvidare. 100%. Tillträde enl. överenskommelse.
  • Publicerat: 10 februari 2017

Besöksadress

Västra Storgatan 16
None

Postadress

Västra Storgatan 16
Jönköping, 55189

Liknande jobb


Biträdande rektor till Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde

Biträdande rektor till Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde

7 april 2021