Förskollärare

Förskollärare

Arbetsbeskrivning

I Staffanstorp finns många kreativa tankar och idéer om hur vi vill utveckla vår kommun i framtiden – och viljan och förmågan att förverkliga detta! Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med ca 26 000 invånare, ett utmärkt näringslivsklimat och attraktiva boendemiljöer. Våra ca 1000 anställda arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. I Staffanstorps kommun tänker vi utanför ramarna och långsiktigt.

Utbildningsförvaltningen arbetar i ett 1-19-års perspektiv och omfattar förskola, skola och fritidshem. Vi arbetar systematiskt och inkluderande i våra processer med ett tydligt barn- och elevfokus, vilket är en av orsakerna till våra goda resultat i både förskola och skola. Är du en person som vill vara med och påverka framtidens generation tillsammans med oss?

Vi söker förskollärare på heltid till förskoleområde Väster i Staffanstorp, till våra förskolor Ryttarebyn och Önsvala. Förskolorna består av nio avdelningar respektive sex avdelningar. Vi har härliga utemiljöer och stora gårdar som ger mycket frihet och väcker intresse att utforska tillsammans med barnen.


ARBETSUPPGIFTER
Förskolorna har en tillåtande och ansvarstagande atmosfär och genom att visa engagemang inför barns och vuxnas idéer och kompetenser vill vi bidra till trygghet och mod hos våra medmänniskor.
Arbetet med ett gemensamt syfte, glädje och engagemang är viktigt hos oss. Som ledning lägger vi stort vikt vid ett aktivt pedagogiskt ledarskap.

Alla förskolor i Staffanstorp är delaktiga i forskningsprojektet FUNDIF där vi både kommungemensamt och på lokal nivå får möjlighet att utforska, prova på och fördjupa oss i olika undervisningsteorier och arbetssätt. Vi har fokus på att definiera undervisning och tillsammans bearbeta de nya begreppen i Lpfö18.

Vi erbjuder strukturerad utvecklingstid med hela arbetslaget som ger goda förutsättningar för analys och utveckling av arbetet samt individuell reflektionstid för alla yrkeskategorier. Förskolorna har 5 utvecklingsdagar per läsår. Samarbete med specialpedagog sker kontinuerligt för handledning av både barngrupp och arbetslag.

Arbetsuppgifter:
Tillsammans med resten av arbetslaget arbetar du som förskollärare utifrån aktuella styrdokument, du planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Du ska ha ett extra fokus på våra prioriterade mål som är undervisning utomhus, barns delaktighet och inflytande samt undervisning och lärande. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en ypperlig förståelse av vikten av bra relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor. Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer. I uppdraget som förskollärare vill vi att du driver och utvecklar verksamheten med utgångspunkt i forskning och vetenskaplig grund, både självständigt och genom ett aktivt deltagande i de strukturerade uppstarterna och uppföljningarna med ledningen.

Vi ser gärna att du är en lekande, medforskande, kreativ och nyfiken pedagog som är intresserad av att arbeta projektinriktat med pedagogisk dokumentation som verktyg. Du är modig, handlingskraftig och villig att driva både din egen och förskolans utveckling mot nutidens och framtidens förskola!


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har förskollärarexamen eller liknande pedagogisk högskoleutbildning och erfarenhet av arbete i förskolan. Enligt Skollagen krävs legitimation för tillsvidareanställning. Du som har förskollärarexamen, men saknar legitimation, anställs på tidsbegränsad anställning.ÖVRIGT
Vänligen bifoga ditt CV och personliga brev. Därutöver får du gärna bifoga en kopia på till exempel examensbevis, legitimation, rekommendationsbrev från tidigare arbetsgivare, eller liknande.
En löpande urvalsprocess kan komma att användas och vi kan komma att anställa innan ansökningstiden löpt ut. Så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Vill du veta mer om vår kommun så gå in på www.staffanstorp.se.

Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun, vill du bli deltidsbrandman? Ring 046-25 11 90 och prata med oss, eller hör av dig till räddningstjänstens mailadress: rtj @ staffanstorp.se.

Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


Förskollärare med förmånligt arbetstidsavtal

Förskollärare med förmånligt arbetstidsavtal

6 maj 2021

Förskollärare

6 maj 2021