Förskollärare

Arbetsbeskrivning

Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss!

Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där bland annat bygget av två nya skolor står för dörren.

Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”.

Förskolan Näverstugan har 6 avdelningar och här arbetar engagerad, passionerad och kunnig personal. Förskolan leds av rektor och är organiserad utifrån 6 arbetslag som leds av förskollärare i tätt samarbete med arbetslaget. Arbetslaget har gemensam reflektionstid och som förskollärare 1 timmes egen planering samt 1 timmes gemensam planering tillsammans med förskolans alla förskollärare varje vecka. Som stöd i ditt pedagogiska arbete har du egen Ipad och den digitala kontexten på förskolan är hög för både pedagoger och barn.
En gång i månaden träffas hela arbetslaget under arbetstid (dagtid) för att gemensamt reflektera, planera och analysera undervisningen tillsammans med stöd av område Väst försteförskollärare.
På Näverstugan pågår just nu två större spännande processer då Näverstugan är en av sex förskolor i Katrineholm som precis har påbörjat ett samarbete med Skolverket i Samverkan bästa förskola. Processen ska pågå under tre år och ska ge stort stöd i analysprocessen för att hitta de insatser som ska förstärka förutsättningarna att arbeta mot målen i läroplanen. Sedan 1,5 år tillbaka deltar Näverstugan i ett IFOUS-program; FUNDIF - Flerstämmig undervisning i förskolan tillsammans med sju andra kommuner. Det är ca 35 förskollärare och rektorer i Katrineholm som deltar i programmet under tre och ett halvt år. Syftet med FUNDIF-programmet är att på alla nivåer i organisationen utveckla kunskap, förhållningssätt och arbetsmetoder inom ramen för vad undervisning i förskolans kontext skulle kunna vara.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vågar utmana barn, kollegor och dig själv. Du är en utforskande pedagog där ditt arbete utgår ifrån barnens frågor och nyfikenhet. Du arbetar utifrån läroplanens värdegrund och du står för ett demokratiskt synsätt. Du vågar ge och få feedback och ser vikten av att kvalitetssäkra ditt arbetet genom att bland annat dokumentera både barnens och förskolans utveckling. Som ansvarig förskollärare leder du och driver det pedagogiska arbetet på förskolan utifrån Läroplanen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Nyexaminerad alternativt några års erfarenhet av arbete som förskollärare.

På Näverstugan är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga. Du kan arbeta bra med andra människor och relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har förmågan att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.

Som förskollärare är du en självklar ledare som kan motivera och förse andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du kan även skapa engagemang och delaktighet. Du har en förmåga att se hur organisationens delar påverkar varandra och agerar utifrån en helhetssyn för Näverstugans bästa.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Tommy Modigh
0150-573 88
Lärarförbunden, nås via kommunens växel
0150-570 00
Anita Hummerdal
0150-48 82 48
Kommunal nås via kommunens växel
0150-570 00
Andreas Wetell
0150-57304
Katarina Hallin
0150-48 82 18
Bitte Larsson
0150-48 82 85
Ann-Sofi Colliander
0150-34 92 90
Lärarförbundet nås via kommunens växel
0150-570 00
Mikael Örning
0150-57431
Lena Brohede
0150-575 62
Andreas Wetell
070-570 71 61
Inger Nordén
0708-20 67 62
Vårdförbundet
0150-570 00
Andreas Wetell
0150-569 92
Inger Nordén
0150-48 82 04
Andreas Wetell
0150-573 04
Tommy Modigh
0150-573 20
Ann-Sofi Persson
0150-48 82 11
Ann Jaktlund
0150-48 88 60
Anne-Maj Kihlstrand
0150-574 35
Fackliga företrädare nås via kommunens växel
0150-570 00
Helena Ohlsson
0150-48 82 11 eller 070-855 77 91
Sandbäckens expedition
0150-573 64
Ann-Marie Thedéen

Eva Frykman Wall
0150-573 88
Catharina Lundqvist

Bengt Lind
0150-577 52
Rektor Andreas Wetell
0150-573 04
Speciallärare Erika Cervin
0150-573 40
Fritidspedagog Ida Peterzén
0150-573 40
Rektor Pia Nygren
0150-48 82 15
Nyhemsskolans expedition
0150-578 71
Tf rektor Ann-Sofi Colliander
0150-34 92 90
Rektor Ann Frykman Wall
0150-573 88
Rektor Mikael Örning
0150-573 54
Rektor David Rytter
0150-574 31
Rektor Annelie Rundblad
0150-48 82 18
Förskolechef Ann Jaktlund
0150-48 88 60
Rektor Magdalena Norin
0150-574 09
Rektor Martin Lindgren
0150-573 72
Förskolechef Bitte Larsson
0150-48 82 85
Administratör/utvecklingsledare Margareta Winberg
0150-576 08
Rektor Anita Hummerdal
0150-48 82 48
Verksamhetschef Anna Thörn
0150-572 67
Sveriges Skolledarförbund Inger Nordén
0150-48 82 03
Lärarförbundets skolledarförening Annelie Geiborg
0150-573 04
Lärarförbundets expedition
0150-576 72
Lärarnas Riksförbund, exp
0150-576 71
Rektor Inger Nordén
0150-569 92
Områdesadministratör Margareta Winberg
0150-576 08
Rektor Bengt Lind
0150-577 52
Rektor Tommy Modigh
0150-573 20
Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef Jörgen Rüdeberg
0150-572 72
Vision Göran Svenningson
0150-576 70
Rektor Helena Ohlsson
0150-573 58
Rektor Helena Hult
0150-575 93
Arbetslagsledare Eva Råström
0150-575 64
Arbetslagsledare Veronica Walderfors
0150-575 64
Rektor Helena Lindkvist
0150-574 07
Arbetslagsledare Jessica Claesson
0150-578 17
nås via kommunens växel Vårdförbundet
0150-570 00
Tf rektor Monika Holen
070-363 60 86
Nås via kommunens växel Lärarförbundet
0150-570 00
Förskolechef Lena Brohede
0150-573 59
Rektor Eva Landelius
0150-575 87
Förskolechef/rektor Karin Pettersson
0150-572 65
Enhetschef Anita Hummerdal
0150-48 82 48
Enhetschef Leif Ranemo
0150-578 18
Skolkurator Britt-Marie Karlström
0150-573 07
Skolkurator Sara Knutström
0150-573 07
SSR Britt-Marie Karlström
070-570 21 51
SSR Sara Knutström
0150-573 07
Rektor Catharina Lundqvist
0150-574 88
Vårdförbundet nås via kommunens växel
0150-570 00
nås via kommunens växel Vision
0150-570 00
Kulturskolechef Lennart Ejeby
0150-48 82 16
Lärarförbundet Maria Odsvall

Rektor Eva Landelius
0150-575 87
Verksamhetschef Anna Thörn
0150-57267
Rektor Ann-Marie Thedéen
0150-576 07
Rektor förskoleklass-årskurs 3 Helena Lindkvist
0150-574 07
Rektor årskurs 4-6 Helena Hult
0150-575 93
Rektor Susanna Ölander Borg
0150-569 92
Rektor Magdalena Norin
0150-574 09
Tf rektor Monika Holen
0150-48 82 11
Rektor Pia Nygren
0150-48 82 15
Rektor Monika Holen
0150-48 82 11
Rektor Martin Lindgren

Rektor Ann Frykman Wall

Rektor Annelie Rundblad

Bildningsförvaltningens expedition
0150-572 70
Förvaltningschef Helene Björkqvist
0150-572 64
Rektor Ann-Sofi Persson
0150-573 20
Förskolechef Catharina Meyer Berg
0150-573 78
Rektor Ann-Marie Thedéen
0150-576 07
Rektor Susanna Ölander Borg
0150-569 92
Rektor Anne-Maj Kihlstrand
0150-574 35
Förskolechef Bitte Larsson
0150-48 82 85
Enhetschef Leif Ranemo
070-663 77 36
Enhetschef Leif Ranemo
0150-578 18, 070-663 77 36
Leg psykolog Maria Fridlund
0150-48 82 07, 070-386 26 11
Förskolechef Yvonne Walderfors
0150-569 45
Förskolechef Karin Pettersson
073-080 14 40
Sandbäckens expedition
0150-569 54
Rektor Ann-Britt Eriksson
0150-48 88 61
Rektor Emma Sandin
0150-572 93
Rektor Ann Frykman Wall
0150-573 88
Koordinator Hanna Olsson
0150-573 24
Specialpedagog Ulrica Gredfors Andersson
070-333 81 23
Sandbäcksskolans expedition
0150-573 64
Rektor Petra Bergenbrant
0150-573 20
Enhetschef Jan Berthelsen
0150-488248
Rektor Petra Bergenbrant
0150-573 20
Enhetschef Leif Ranemo
070-663 77 36
Skolkurator Samantha Epstein

Förskolechef Catharina Meyer Berg
0150-57378
Förskolechef Helena Lindkvist
0150-574 07
Rektor Pia Nygren
0150-488215
Förskolechef Sofie Tornell
0150-57296
Specialist i förskolefrågor/ Verksamhetschef Yvonne Walderfors
0150-57271
Rektor Bengt Lind
0150-57752
Rektor Petra Bergenbrant
0150-57320
Rektor Petra Bergenbrant

rektor Anne-Maj Kihlstrand
0150-57435
Rektor Ida Peterzén
0150-573 88
Verksamhetschef Jörgen Rüdeberg
0150-572 70
Enhetschef Marianne Jeppson
0150-488248
Enhetschef Leif Ranemo
0150-578 18
Specialpedagog Ulrica Gredfors Andersson
070-333 81 23
Förskolechef Karin Pettersson
0150-57265
Biträdande rektor Helena Boman
0150-57376
Rektor Ann-Marie Thedéen
0150-57607
Hanna Olsson

Förskolechef Helena Lindkvist
0150-48 82 33
Rektor Västra skolan och Julita Linda Flykt
0150-576 07
Administrativ enhetschef Jenny Perry
0150-57418
Handläggare Lisa Jonsson
0150-572 22
Rektor Helena Ohlsson
0150-573 58
Rektor Martin Lindgren
0150-573 72
Rektor Andreas Wetell
0150-573 04
Förskolechef Lena Brohede
0150-573 59
Förskolechef Emma Rask
0150-48 88 60
Rektor Susanna Ölander Borg
0150-573 04
Biträdande rektor Hanna Olsson

Biträdande rektor Erik Öberg
0150-57475
Rektor Emma Sandin

Enhetschef Marainne Jeppson
0150 48 82 48
Förskolechef Lotta Borghede
0150-57268
Rektor Sandbäcksskolan Birgitta Dahlbeck
0150-573 58
Bitr Rektor Forssjö/Strångsjö Angelica Ankarstrand
57293
Biträdande rektor Nyhem Hanna Olsson

Biträdande rektor Forssjö/Strångsjö Angelica Ankarstrand

Verksamhetschef Elsemarie Hallqvist

Administrativ chef Olov Kristensson
0150-573 03
Verksamhetschef Birgitta Dahlbeck
0150 57271

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön

Besöksadress

Drottninggatan 19 64180 Katrineholm
None

Postadress

None
Katrineholm, 64180

Liknande jobb


Förskollärare/barnskötare

9 June 2014

Förskollärare

11 September 2017

Förskollärare/Lärare tidiga åldrar

1 March 2014

Förskollärare

13 June 2014