Förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag

Arbetsbeskrivning

En dag på jobbet
 Som förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag (FSU) ska du vara en modellande praktiker i ditt arbetslag och i din organisation. Du är i grunden anställd som förskollärare i Mariekäll och Saltskogs förskolor.    
 
FSU-uppdraget med tillhörande lönetillägg är tidsbestämt men kan förlängas i samråd med förskolechef.  
 
På förskolan ska du entusiasmera och inspirera dina kollegor genom ett praktiknära och kollegialt lärande. Du ska fungera som modell för andra i det arbete du bedriver i barngruppen, där din undervisning utformas utifrån barnens förutsättningar och behov, aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Du deltar även i ett nätverk med kommunens övriga förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag där även pedagogistor och ateljéristor ingår. Här får du kompetensutveckling, kollegialt lärande och ni lyfter förskoleutveckling ur ett kommunövergripande perspektiv. Utgångspunkten är Södertälje kommuns gemensamma verksamhetsidé som bygger på att vi speglar oss mot Reggio Emilias filosofi. Detta tar du sedan med dig till ditt arbetslag, din förskola och förskolorna i Mariekäll och Saltskog.
 
 
Vem är du?
Krav
Du är pedagog med några års erfarenhet i barngrupp och som har en examen med legitimation från lärarhögskola med inriktning: förskollärare eller lärare mot yngre åldrar.    
 
Meriterande
Kunskap om Reggio Emilias förhållningssätt till lärande och filosofi är naturligtvis en förutsättning, därutöver är kompetens inom normkritisk pedagogik och språkutvecklande arbetssätt meriterande.    
 
Personliga egenskaper
Vi söker dig som med ett stort engagemang för förskolans uppdrag och som vill utveckla och utvecklas tillsammans med oss. Du behöver vara initiativrik, drivande, positiv och ha god samarbetsförmåga. Du måste också uppleva det som roligt, utvecklande och utmanande att leda, både barns och vuxnas lärande med ett reflekterande förhållningssätt.    
 
 
Vi erbjuder dig
Som förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag får du; En uppdragsbaserad lön, utmaning, inspiration och pedagogisk utveckling. Du får möjlighet att vara delaktig i enhetens utvecklingsarbete och i centrala nätverk som är kommunövergripande. Du får även kontinuerlig kompetensutveckling, friskvårdspeng och tillgång till Tom Tits Experiment. Mariekäll och Saltskogs förskolor ger dig även möjlighet till delaktighet och inflytande i det pedagogiska utvecklingsarbetet och ett nära ledarskap. Som förskollärare i området ingår du i ett förskollärarnätverk i syfte att stärka förskollärarna i sin profession.
 
 
Välkommen till oss!    
På Mariekäll och Saltskogs förskolor arbetar vi utifrån en gemensam undersökningsrubrik “Det lekfulla berättandet”. Vårt arbete planeras utifrån förskolans styrdokument och Södertälje kommuns verksamhetsidé för förskolan där vi hämtat inspiration från Reggio Emilias filosofi. Det innebär att vi ser på barn som demokratiska medborgare och att barnens tankar, intresse och intentioner är en viktigt utgångspunkt i den pedagogiska planeringen . Som förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag förväntas du följa och värna om det som vi tagit ställning för, vilket också ska synas i det praktiknära arbetet.    
 
Vi är inne i ett spännande utvecklingsarbete där vi har särskilt fokus på språk och kunskapsutvecklande arbetssätt och estetiska och digitala uttryck. I organisationen finns ett IKT:ek där barn och pedagoger utforskar med stöd av digitala verktyg. Vi har även ett förskolebibliotek som förskolorna besöker kontinuerligt. 
 
 Vi välkomnar olika kompetenser och en reflekterande kultur är en väsentlig del i vårt arbete. Vi arbetar därför med kollegialt lärande där i flera olika sammanhang där utgångspunkten är att skapa likvärdighet.  
Som FSU-are i Mariekäll och Saltskog ingår du i förskolans pedagogiska utvecklingsgrupp där en avdelningsansvarig från varje avdelning driver förskolans systematiska kvalitetsarbete. 
 
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Södertälje kommun Södertälje
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt överenskommet
  • Heltid

Liknande jobb


14 augusti 2020

14 augusti 2020

14 augusti 2020

Förskollärare förskolan Trollet

Förskollärare förskolan Trollet

14 augusti 2020