Förskollärare till Bälinge förskola

Förskollärare till Bälinge förskola

Arbetsbeskrivning

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + VÄRLDSARV + DRÖMARBETE + TRYGGHET + GRÖN INDUSTRI + LIVSPUSSEL + NATUR + KULTUR + NÖJESLIV + SPÄNNANDE JOBB + SPELA ROLL + DU

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med ungefär 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 500 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?

Bälinge förskola ligger vackert belägen i Bälinge by, i en levande landsbygd, cirka 10 km från Luleå Centrum. Vi har nära till skog, älv och vacker natur, som vi besöker tillsammans med barnen. Vi lägger stor vikt vid att barnen och vårdnadshavarna ska vara trygga med och hos oss. Förskolan är en del av samhället och bygden, därför är det för oss viktigt att barn ska känna en delaktighet.

Förskolan har två avdelningar, vi arbetar över avdelningarna, sammanhängande och under en längre period, projektinriktat. Vi utgår från leken som grund och strävar efter att stimulera, utmana och utveckla barns egna kreativa tankar och idéer. Vi anpassar miljön, inne och ute för att främja goda samspelsmöjligheter, platser för att leka, lära och mötas på. Det finns möjlighet för bygg och konstruktion, plats för rörelse, rollekar, skapande, vila, spel och sagoläsning. För oss är arbetet med värdegrundsfrågor, en viktig plattform för att kunna växa som individ både nu och i framtiden.

Förskolan har en fin utemiljö, som inbjuder till lek, utmaningar och rörelse. Gården är kuperad och på vintern har vi egen backe. Vi har nära till skogen och älven som bidrar till naturvetenskapliga funderingar och förundran.
I undervisningen utgår vi från vetenskapliga teorier, är närvarande och aktiva med i barns eget forskande, ställer frågor och hypoteser som leder vidare till kunskap, nyfikenhet och glädje.

Du kan läsa mer om vår förskola på https://www.lulea.se/utbildning--forskola/forskola-och-fritidshem/kommunala-forskolor/balinge-forskola.html

ARBETSUPPGIFTER
Du ska kunna arbeta självständigt och ansvarstagande utifrån förskolläraruppdraget. Tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår utbildning, genom undervisning och bland annat pedagogisk dokumentation, reflektioner samt utifrån vetenskapliga teorier. Du ska vara nyfiken och kunnig kring barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande.

KVALIFIKATIONER
Du har universitetsutbildning med behörighet att arbeta i förskola 1-5 år. Du ska även ha legitimation som förskollärare. Du ska ha god social samarbetsförmåga och vara flexibel. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Du brinner för barns lärande och vill vara med och utveckla pedagogiska lärmiljöer och mötesplatser. Du har god förmåga att lyssna och utveckla utbildningen utifrån en tilltro till barns förmågor.

Du har kunskaper kring pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete med koppling mot vetenskaplig grund och teorier. Du bör se IKT som en naturlig del i arbetet tillsammans med barnen, men även som ditt verktyg i undervisningen. Intresse för estetiska lärprocesser, matematik, språk och naturvetenskap.

Du som går utbildning och blir klar under januari är också välkommen att söka tjänsten, då på en skollagsanställning i väntan på legitimation

Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.

ÖVRIGT
Att arbeta i förskolan idag innebär att Du är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Pedagogerna som arbetar i förskolan är viktiga förebilder för barnen vilket gör det angeläget att förskolan har en jämställd könsfördelning bland anställda. Inom förskolan i Luleå kommun finns nätverket Män i förskolan som arbetar för att öka antalet män inom förskolorna samt för att behålla de män som redan idag finns på förskolorna. Nätverket erbjuder regelbundna träffar för att stärka nätverket som består av både barnskötare och förskollärare, stöd och erfarenhetsutbyte samt mentorskap.

För dig vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Tips!
Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på jobb? www.jobbailuleakommun.se
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


Förskollärare till Silverliljans förskola i Silverdalen

Förskollärare till Silverliljans förskola i Silverdalen

8 februari 2023

Förskollärare till Lovö Montessoriförskola

8 februari 2023

Uppdragsfokuserad och nyfiken förskollärare till Trollskogen 2

8 februari 2023