Förskollärare till Idala förskola

Förskollärare till Idala förskola

Arbetsbeskrivning

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Om oss
Förskolorna Idala förskola, Enestugans- och Häckeberga förskola ingår i samma rektorsområde i Veberöd/Genarp.

Vi söker nu förskollärare till Idala förskola vilken är en förskola med sex avdelningar. Barngrupperna är indelade i åldersgrupper 1-2 år och 3-5 år. Arbetslagen består av förskollärare och barnskötare samt resurspersoner vid behov. Förskolan finns i nya lokaler sedan 2020 och har en utemiljö som erbjuder stora möjligheter till utomhuspedagogik. Den gränsar även till närområdet med skog och en 4H gård.  Lärmiljöerna inomhus bygger och förändras utifrån projekten och barnens intressen. 

För oss är utvecklingsarbetet en naturlig del av den vardagliga verksamheten och det systematiska kvalitetsarbetet. Vi arbetar Reggio inspirerat som är projektinriktat och våra prioriterade utvecklingsmål är gemensamma för förskolorna i Veberöd och Genarp. Verksamheten har tillgång till en Utvecklingspedagog som är en bärande länk i detta arbete och arbetar med handledning enskilt och i arbetslag på våra tre förskolor. Vi har stöd av specialpedagog i vårt arbete med barn i behov av särskilt stöd.

Vi genomför den pedagogiska dokumentationen om barnets och gruppens lärande i lärplattformen Unikum. Som närvarosystem använder vi Skola 24 och för att dela och sprida information mellan medarbetare använder vi G-suite, Unikum och Teams.

Det kollegiala lärandet står i fokus på våra fem gemensamma kompetensutvecklingsdagar. Vi värnar Bedömning för lärande (BFL) och rektor/ biträdande rektor tillsammans med samtalsledare, planerar och genomför ett kollegialt lärande för en fördjupad barnsyn och utveckling. Detta sker i form av samtalsgrupper och materialet som används är forsknings och evidensbaserat och avsett att verka för ökat kollegialt lärande.

Förskolan har ett väl utvecklat arbete med vår certifiering ”Skola för hållbar utveckling” och värdegrundsarbete.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som förskollärare på Idala förskola med ansvar för undervisningen och du leder och utvecklar den pedagogiska utbildningen i ett nära samarbete med dina kollegor, barnskötare och andra förskollärare.Vi söker dig som
som är erfaren legitimerad förskollärare och som vill vara med att utveckla framtidens förskola hos oss i Veberöd. Som person har du ett professionellt förhållningssätt och en god samarbetsförmåga.

Du skapar goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.

Du har ett positivt förhållningssätt och testar gärna nya arbetssätt och metoder för att utveckla dig själv och verksamheten.

Du har förmågan att göra barnen delaktiga i utbildningen och har goda egenskaper för att leda och stimulera barnen i deras lärande.

Du är intresserad av förskolans utvecklingsarbete och drivande i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

Du behöver behärska och vara en användare av digitala verktyg.

Du är en ambassadör för Barn- och skolförvaltningen och Lunds kommun.


Intervjuerna kommer att ske fortlöpande och vi ber dig därför gärna skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Barn- och skolförvaltningen
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 augusti 2022
  • Ansök senast: 4 september 2022

Liknande jobb


29 september 2022

29 september 2022