Förskollärare till ny förskola med estetisk inriktning!

Arbetsbeskrivning

Vi bygger en ny förskola! Den kommer vara uppdelad på två våningar. En för yngre barn och en för de äldre. De yngre barnen har en egen matmijö medans de äldre kommer att äta i vår egen restaurang i direkt anslutning till förskolan. På förskolan kommer det finnas anpassade aktivitetsrum, som alla våra barn kommer ha tillgång till.

Utemiljön kommer bestå av två utegårdar som erbjuder möjligheter till att utforska natur och teknik. Vi har också en mindre backe som ger möjlighet till bland annat pulkaåkning på vintern. Vi har skogen precis bredvid gårdarna, vilket skapar goda möjligheter för dig som pedagog att utnyttja de möjligheter som finns där som ett pedagogiskt verktyg.

Ett nytt ledningskontor för två ledningsgrupper kommer byggas i anslutning till våra lokaler vilket skapar goda förutsättningar för samverkan mellan dig och din chef.


ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och bygga upp en helt ny förskola? Då ska du söka till oss på Alvägen, som öppnar i februari 2017!

Hos oss har du en ledande roll där du planerar, genomför och utvecklar det pedagogiska arbetet. Du kommer arbeta i duo. Det innebär att du och en kollega kommer bilda ett pedagogpar, och ansvara för en grupp barn. Ni som arbetar med de yngre barnen har ungefär 10 barn per grupp, och duopar med de äldre har cirka 15. Ni följer barnen i er grupp, och deras utveckling och ansvarar för kontakten med vårdnadshavare och den pedagogiska dokumentationen. Ni arbetar med barnen i er grupp större delen av dagen. På morgon och eftermiddag när det är färre barn på förskolan delar ni pedagoger för ansvaret för de barn som befinner sig på förskolan just då.

Vi verkar i ett mångkulturellt sammanhang och vår geografiska placering skapar ett upptagningsområde som idag har många nyanlända familjer. Ditt uppdrag kommer ha stort fokus på läroplansarbetet och tillsammans med dina kollegor kommer du arbeta med fokus på värdegrundsarbete och intresse- och kunskapsbyggande aktiviteter både för barn och vårdnadshavare. Vi vill arbeta utifrån att alla människor har olika uppfattningar och levnadssätt.

Vi kommer arbeta med estetisk inriktning där barnens utveckling och inlärning kommer ske via estetiska lärprocesser som musik, bild, drama med mera. Ett redan pågående samarbete mellan fantastiska pedagoger från musikskolan och andra förskolor Fröslunda kommer även fortsätta hos oss. Läs gärna mer om samarbetet på
http://www.eskilstuna.se/sv/Utbildning-och-barnomsorg/Musikskola-2/El-Sistema-Eskilstuna/.

Är du intresserad av andra tjänster hos oss på Alvägen? Då kan du också läsa våra andra annonser: ” Pedagog med inriktning lärmiljö- till ny förskola!” och ”samordnare- till ny förskola” som du hittar på eskilstuna.se/jobbahososs. Där finns också andra lediga förskollärartjänster i Eskilstuna kommun.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har examen med behörighet att undervisa i förskolan eller dig som studerar sista terminen på förskollärarprogrammet. Vi vill gärna att du har aktuell erfarenhet av att arbeta på förskola. Det kan antingen vara via tidigare anställningar eller VFU. Även annan erfarenhet, som till exempel från skolan är intressant. I och med vår tydliga estetiska inriktning är vi väldigt intresserade av dig som har kunskaper eller utbildning inom till exempel musik, drama, dans eller liknande.

Det är viktigt att du är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med vår värdegrund. Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Vi söker dig som är en pedagogisk ledare med en vilja att alltid lära mer för att kunna utmana barnens lärande. Det är ett krav att du kan utrycka dig mycket väl i svenska både i tal och i skrift.

Välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda, professionella möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi är en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 8 500 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Barn- och utbildningsförvaltningen organiserar 43 förskolor, 24 grundskolor och en gymnasieskola med tre enheter, plus ett antal gemensamma enheter som särskolan och verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Tillsammans är vi cirka 3 000 medarbetare.

Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Enligt skollagen (2010:800) krävs att registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas i samband med anställning för den här tjänsten.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Rekryteringskonsult Sofia Redelius
016-710 50 09
Förskolechef Susanne Ekholm

Rekryteringskonsult Sofia Redelius
016 -710 50 09
Förskolechef Susanne Ekholm
070-5122015
Rekryteringskonsult Sofia Redelius
070-086 21 65
Förskolechef Susanne Ekholm

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Eskilstuna kommun, BOU Fsk pilotprojekt
  • 14 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Januari 2017. I anslutning till förskolans start följer en period av planering/introduktion för alla medarbetare. .
  • Publicerat: 8 augusti 2016

Besöksadress

Alva Myrdals gata 3D Eskilstuna
None

Postadress

Alva Myrdals gata 3D
Eskilstuna, 63186

Liknande jobb


23 oktober 2020

23 oktober 2020

Förskollärare till nystartade Famngatan

Förskollärare till nystartade Famngatan

23 oktober 2020

23 oktober 2020