Förskollärare till Slottsparkens förskola

Arbetsbeskrivning

Eslövs kommuns vision är att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Eslöv är en populär bostadsort med cirka 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud.

I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna.

Från och med den 1 januari 2015 gäller rökfri arbetstid på alla arbetsplatser inom Eslövs kommun.

Förvaltningen Barn och Utbildning består av fyra avdelningar; Grundskoleavdelningen, Förskoleavdelningen, Gymnasie- och vuxenutbildningen och Resursavdelningen. Verksamheten inom Barn och utbildningsförvaltningen präglas av ett aktivt, innovativt ledarskap och professionalitet med höga förväntningar på alla - barn, elever och medarbetare.
Vi ser allas lika värde och för att nå de uppsatta målen är personalen den absolut viktigaste resursen.ARBETSUPPGIFTER
Sallerups förskolor består av fyra förskolor, tre inne i Eslöv och en i Väggarp/Örtofta.

Förskolorna har två till sex avdelningar och strävar efter att ha så åldershomogena grupper det går.

Sallerupsområdet ligger i utkanten av tätorten och består av blandad bebyggelse med närhet till landsbygd , skogsområde och parker. Vår förskola i Väggarp ligger naturskönt i en slottspark.

Slottsparken har en medveten verksamhet kring hållbar förskola /hållbar utveckling. Vi arbetar mycket i den vackra utemiljön, både med kompost och plantering. Vi använder oss bland annat av inspiration från Mulle inom Friluftsfrämjandet.

Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia´s filosofi som sätter stor värde på barnens delaktighet. Vi arbetar med större teman som mynnar ut i mindre projekt där vi följer barnens intressen och engagemang. Nyfiket utforskar vi tillsammans med barnen och följer och dokumenterar projektets gång och barnens lärprocesser.

Vi arbetar med dokumentation, pedagogisk dokumentation och reflektion för att hitta nya utmaningar och se vad barnen är nyfikna på. Vi arbetar med våra styrdokument för att systematiskt kvalitetssäkra vår verksamhet med egna verktyg och RAN, som är förvaltningens kvalitetsuppföljningssystem.
Vi arbetar hela tiden med att utveckla våra lärmiljöer både ute och inne.

Vi har ateljérista och pedagogista på vårt område som är delaktiga i förskolornas utveckling och deltar i planeringar och reflektion.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad förskollärare med legitimation.

Vi ser att du som söker är en positiv och nyfiken person som vill vara en del av ett arbetslag som arbetar och driver en verksamhet för barnets bästa tillsammans med våra familjer. Du ska vara intresserad av att utvecklas tillsammans med dina kolleger. Vi vill att du arbetar målinriktat, följer forskning och har intresse för egen utveckling.

Kunskaper kring Reggio Emilia är inget krav men du måste vilja utvecklas och lära utifrån dess förhållningssätt.

Du ska vilja arbeta med alla åldersgrupper då vi strävar efter att man följer ”sina” barn från inskolning på yngreavdelning tills de lämnar oss för förskoleklass.

ÖVRIGT
Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.police.se eller på närmaste polisstation.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma Recruit 0771-10 10 29.

Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Gull-Britt Swenson
0413-628 67
Elsbeth Roos
0413-62528
Förskolechef Gull-Britt Swenson

Lärarförbundet Elsbeth Roos
041362528
Förskolechef Gull-Britt Swenson
0413-62867
Förskollärare Maria Svärd
0413-62343
Förskolechef Gull-Britt Swenson
0413-62867 Mobiltelefon: 070-3201223

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Eslövs kommun, Sallerup förskolor ESLÖV
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-01-01 Eller enligt överrenskommelse.
  • Publicerat: 24 november 2016

Besöksadress

24180
None

Postadress

None
ESLÖV, 24180

Liknande jobb


4 december 2020

Förskollärare

Förskollärare

4 december 2020