Förskollärare till Trollgårdens förskola

Förskollärare till Trollgårdens förskola

Arbetsbeskrivning

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.

Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!

Trollgårdens förskola är belägen på Sjöbo i ett mångkulturellt område. Förskolan har nya lokaler med tre avdelningar och närhet till fin natur, Borås djurpark och bibliotek. Genom Simbaskolan har Trollgården ett samarbete med djurparken, där får 5-åringarna möta, sköta om och få kunskap om djuren i parken av en zoo-pedagog. På förskolan sprider sedan barnen sina erfarenheter med de yngre barnen på övriga avdelningar och upplevelserna plockas upp i leken och i skapandemiljöer.

Trollgårdens prioriterade område är barns inflytande med fokus på utveckling av lärmiljöerna. Genom det medvetet pedagogiska arbetet ska barnen ha reellt inflytande och kunna agera utifrån sina egna valda aktiviteter. På Trollgårdens förskola vill vi erbjuda alla barn en verksamhet där nyfikenhet, fantasi och utforskande står i centrum. Vi utgår från barns lek och erbjuder lärande möten mellan barnen och mellan barn och vuxna. Vi ser barnen som kompetenta med en medfödd lust och vilja att lära och utvecklas och utmanar dem i sitt lärande för att utvecklas vidare utifrån sina förutsättningar. På Trollgårdens förskola vill vi att alla skall känna sig lika mycket värda. Vi vill att barnen ska våga uttrycka sina tankar och åsikter, samt respektera varandras olikheter. Vi vill att vårdnadshavarna ska känna sig trygga och vi ser möjligheter och lösningar istället för problem och det är tillåtet att föra fram idéer och tankar. Vi vill att alla ska få känna att de lyckas, det gäller både barn och vuxna.

Utifrån skrivningarna i förskolans läroplan har du som förskollärare ansvar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och att leda undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls. Det innebär att du ansvarar för att planera för vilken undervisning som ska ske, hur den ska genomföras, vad den anknyter till i läroplanen.

Som förskollärare har du ansvar att tillsammans med dina kollegor med inspirerande undervisningssituationer, anpassade lärmiljöer och genom att vara en medvetet närvarande pedagog arbeta aktivt för att främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning. För att kunna lyckas med uppdraget kommer du få pedagogisk utveckl-ingstid inlagt i schemat där det finns tid för reflektion i arbetslaget, kollegialt lärande samt enskild planering.


Vi söker dig som är utbildad förskollärare. Du har lätt för att samarbeta men kan även arbeta självständigt och vill vara delaktig i att utveckla verksamheten. Du har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla du möter och medverkar därmed till förtroendefulla relationer.

Du ser möjligheterna med att utifrån ett interkulturellt förhållningssätt arbeta i ett mångkulturellt område. Du skapar förutsättningar för hållbar utveckling och begreppen demokrati och inkludering är viktiga i ditt arbete.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att arbeta i förskolan

Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.

Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på Borås Stads personalförmåner

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Borås Stad
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 27 september 2021
  • Ansök senast: 13 oktober 2021

Besöksadress

Se vår hemsida www.boras.se
None

Postadress

Stadsdelsförvaltningen Öster
1490, 50180

Liknande jobb


26 oktober 2021

Förskollärare, 100% Hertings Gårds förskola

Förskollärare, 100% Hertings Gårds förskola

26 oktober 2021