Förskollärare till Tullportens förskola

Förskollärare till Tullportens förskola

Arbetsbeskrivning

Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.

Inom de kommunala förskolorna i vår kommun är vår vision en förskola i världsklass och vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. I ditt arbete som förskollärare ska du erbjuda barnen flera olika uttrycksformer (100-språk). Vi ser digitala verktyg som ett av de 100 språken och arbetar för att barnen skall utveckla adekvat digital kompetens. Som förskollärare förväntas Du arbeta aktivt för att barn med annat modersmål än svenska skall utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket.

Vi söker dig som är utbildad förskollärare med legitimation. Anställningen är hos Härnösands kommun med placering på Tullportens förskola. Vi erbjuder en förskola där allas lika värde står i fokus. Trygghet, glädje och delaktighet ska tillsammans med varierande miljöer, som utgår från vårt pågående projekt och barnens intressen, inspirera till lek, utveckling och lustfyllt lärande utifrån varje barns enskilda behov. 

Arbetsuppgifter
Du och dina kollegor utgår från kommunens mål, vision och värdegrund .

Du ska tillsammans med din förskollärarkollega leda arbetslaget och planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen enligt förskolans Läroplan. Tillsammans med övriga förskollärare leder ni arbetslagen att tillsammans, genom pedagogisk dokumentation, analysera utbildningen och arbeta för att skapa en utbikdning med god kvalité utifrån de förutsättningar vi har.

Inom förskolan arbetar vi med projekt. Som förskollärare är det din roll att aktivt bidra till och ta ansvar för att projektet genomsyrar hela utbildningen och bidra till att föra den utforskande processen vidare. Som förskollärare förväntas du, efter överenskommelse med rektor, delta aktivt i kollegiala nätverk samt därefter leda och sprida kunskapen från nätverken vidare inom förskolan. Som medarbetare ska du efterleva fattade beslut och vara villig och nyfiken att fortsätta lära dig nytt. Du ska, tillsammans med dina kollegor, arbeta för att finna strategier för att samtliga barn i barngruppen skall nå sin fulla potential med de förutsättningar vi har. Du behöver drivkraft att konsekvent bidra med en struktur som gör utbildningen begriplig för barnen. Arbetet innebär pedagogiskt arbete med barngrupp och med individuella barn inom gruppen. Arbetet sker förtroendefullt och i nära samarbete med vårdnadshavare och hem.

Du möjliggör för barn, föräldrar och kollegor att utvecklas, känna sig trygga och trivas inom förskolan. Du arbetar för att de alla ska känna glädje, trygghet och delaktighet. Du ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde. Du ska verka för en hållbar utveckling, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Tillsammans lägger vi grunden för barnens förståelse och respekt för olika språk och hemkulturer.

Kvalifikationer
Förskollärarutbildning med legitimation är ett krav för tillsvidaretjänst.

Vi söker dig som:• Är utbildad förskollärare
• Känner dig trygg i din kunskap gällande läroplanen Lpfö18 och kan omsätta denna kunskap i handling
• Har god kännedom om och erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation och analysarbete
• Har ett yrkesmässigt engagemang och en positiv inställning till ditt uppdrag, en vilja och drivkraft att leda och utveckla utbildningen i enlighet med läroplanens mål
• Har erfarenhet av att driva projekt inom förskolan
• Är insatt i Reggio Emilias filosofiska förhållningssätt.
• Har ett proffesionellt bemötande och lätt att samarbeta med barn, barnens vårdnadshavare och kollegor
• Är lyhörd och ansvarstagande, du ska vara en positiv förebild för barn
• Har respekt och förståelse för allas lika värde, du har en förståelse för värdet av mångfald
• Har ett intresse av att söka ny kunskap och vara uppdaterad med samhällets ständiga förändring
• Kunskap att använda stödtecken och/eller bildstöd
• Kan bedriva undervisning genom olika uttrycksformer såsom bild, form, drama, rörelse, musik, digitala verktyg och dans
• Har god kännedom om och erfarenhet av att finna strategier i undervisningen med barn med särskilda rättigheter (behov)
• Ha drivkraft att konsekvent bidra med en struktur som gör utbildningen begriplig för barnen
• Kan anpassa arbetssätt utifrån olika situationer och förutsättningar
• Behärskar det svenska språket flytande och kommunicerar både i skrift och tal, i grupp och enskilt

Meriterande är att:
Kunna tala flera språk än svenska.
Erfarenhet av och/eller utbildning om att arbeta med barn inom NPF-spektrum
Ha kunskap att använda digitala verktyg i utbildningen

Arbetstid
Heltid, Tillsvidareanställning tillträde 2022-08-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. 

Tänk på att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen.

Övrigt
Lön: Enligt avtal.

För att arbeta inom förskola krävs godkänt utdrag ur polisens belastningsregister. 


Härnösand i Höga Kusten är platsen för dig som gillar det nära och enkla livet. Här kan du bo nära havet, naturen och kulturen. Vad du än är intresserad av så finns det bara några minuter bort. Ena stunden på jobbet – i nästa på havet, i skogen eller på konsthallen. Välkommen till Härnösand!

Säkerhetsprövning
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Tf Förvaltningschef Sig-Britt Ahl
0611-34 86 05
VISION Rolf Rödlund
070-191 94 82
JUSEK Mats Gradin
073-274 54 54
Kommunal Malin Lövkvist
070-419 86 88
Tf Rektor Elisabeth Pettersson
0611-34 80 91 070-210 13 15
Lärarförbundet Leif Lundin
0611-34 88 77
Fena Rekrytering AB Nina Stering-Näslund
070-660 26 24
Skolledarförbundet Kenneth Svanemar Näslund
070- 252 11 72
Kommunal Annelie Persson
0611-34 89 07
Verksamhetschef Södra området Eva Claesson
070-346 61 43

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Härnösands Kommun
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 22 juni 2022
  • Ansök senast: 22 juli 2022

Besöksadress

Storgatan 30
None

Postadress

None
HÄRNÖSAND, 87180

Liknande jobb


Förskollärare

12 augusti 2022

Förskollärare/grundlärare förskoleklass/fritidshem

Förskollärare/grundlärare förskoleklass/fritidshem

12 augusti 2022

Förskollärare/pedagog till Skogsbacken

Förskollärare/pedagog till Skogsbacken

12 augusti 2022

12 augusti 2022