Förskollärare till Vesslans förskola i Friggesund

Arbetsbeskrivning

Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden.

Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.

Din arbetsplats
Vesslans förskola har två avdelningar och  ligger i Friggesund, Bjuråker. Lärmiljöer är viktiga på våra avdelningar och vi har en fin utegård med många möjligheter för lek och utveckling. Närheten till skogen ger oss möjlighet att forska och uppleva i våra härliga naturliga miljöer, under alla årstider. Vi har ett öppet klimat mellan avdelningarna och samarbetar mycket Vi jobbar utifrån ett årshjul som säkerställer läroplansmålen och vi ger möjlighet till planering och dokumentation.

Förskolan stimulerar varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt.

Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden.

Förskolan jobbar systematiskt och målmedvetet för att skapa samsyn kring vårt uppdrag enligt läroplan och skollag. Vi jobbar i dokumentationsverktyget Unikum där vi ger vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet och inflytande.

Här har du möjlighet att utvecklas och växa som förskollärare. Vi erbjuder mentorsstöd för nyexaminerade förskollärare och arbetar utifrån en karriärtrappa för att erbjuda karriärmöjligheter som förskollärare.

Arbetsuppgifter
Du som förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande samt förändrade kunnande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enligt med läroplanens mål och intentioner. Det i syfte att säkerställa att verksamhetens innehåll och genomförande riktas mot målen i läroplanen.

Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av dig som förskollärare och syftar till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Du som förskollärare leder de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Du och dina kollegor har gemensamt ansvar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Ni följer och analyserar varje barns förändrade kunnande genom dokumentation och reflektion. Det ger vårdnadshavare möjlighet till inflytande. Även barnens möjlighet till inflytande är viktig för oss och du kommer i ditt arbete ta tillvara på barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter.

Din profil
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Erfarenhet av arbete i förskolan är meriterande som  t ex arbete med systematiskt kvalitetsarbetet, mångfald och med barns språkutveckling.

Du är:

- Engagerad, målinriktad och trygg i att leda barngrupper

- Lyhörd, tillmötesgående och har god samarbetsförmåga

- Kommunikativ och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt

- Positiv och nyfiken på barnens utveckling och lärande

- Strukturerad och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt

Innan erbjuden anställning ska ett godkänt utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.

Om Hudiksvalls kommun

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden. 

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. 

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Sammanfattning

Liknande jobb


Förskollärare, Sattajärvi

Förskollärare, Sattajärvi

27 februari 2024

Förskollärare, Korpilombolo

Förskollärare, Korpilombolo

27 februari 2024

27 februari 2024

27 februari 2024