Förskollärare, waldorfpedagogik

Arbetsbeskrivning

Waldorfförskolan Viljan ligger i Adolfsberg, i anslutning till Örebro Waldorfskola och granne med den vackra Sommarroparken. Viljan är en del av den icke-vinstdrivande stiftelsen Johannaskolan vilken har som syfte att främja Waldorfpedagogisk verksamhet.
Waldorfpedagogiken fyllde 100 år 2019 och finns över hela världen. På vår hemsida, www.orebrowaldorfskola.se, finns mer information om Waldorfpedagogik och om vår förskola Viljan. Som waldorfförskola har vi två övergripande styrdokument - Lpfö18 tillsammans med den waldorfpedagogiska kompletterande läroplanen En väg till frihet.
Viljan bedriver sin verksamhet i ett eget hus med vackra, ändamålsenliga rum och med i en stor lekvänlig gård. Skogen ligger alldeles intill och är en av flera olika lekmiljöer på vår gård.
Viljan har ht 20 en småbarnsavdelning 1-3 år och två storbarnsavdelningar 3-5 år; totalt ca 45 barn. Vi söker nu en förskollärare då vi öppnar upp vår tredje storbarnsavdelning igen i januari 2021 med plats för 7-8 barn.
Förskolan serverar endast vegetarisk mat, tillagad från grunden varje dag med ekologiska råvaror. Vi verkar även för rätten att erbjuda en skärmfri förskoleverksamhet för barnen och arbetar kontinuerligt med att utveckla vår miljö- och hållbarhetsprofil.
Det systematiska kvalitetsarbetet löper som en röd tråd i vardagen vilket du kontinuerligt behöver förhålla dig till. Förutom pedagogiska aspekter arbetar vi med blicken på samhälls- och miljöfrågor, mat och näring, föräldraskap och samhörighet. Tanke, känsla och vilja är centrala begrepp. Intresse för waldorfpedagogik och för de antroposofiska grundidéerna som ligger bakom pedagogiken är en förutsättning för arbetet.
Vi söker dig som har erfarenhet av att ta ansvar för de enskilda barnens utveckling och lärande inom ramen för barngruppens sociala gemenskap.
Du har en pedagogisk utbildning och är behörig förskollärare. Förmågan att vara lyhörd, vaken och drivande i arbetet i barngruppen är av stor vikt. Vi vill att du kontinuerligt strävar efter pedagogisk fördjupning och personlig utveckling inom ramen för ditt uppdrag.
Arbetet med barn kräver närvaro och tydlighet och vi tror att du är självständig och flexibel men också lugn och tålmodig. Att kunna leda barnen med värme och humor är en god förmåga som vi gärna ser att du har. Som waldorfpedagog förväntas du skapa förutsättningar för barnen att leka fritt och utveckla sina fantasikrafter. Det gör du genom att stödja barnen i deras sociala samspel och kreativa lek. Läroplansmålen vävs in i barnens dagliga tillvaro, vi arbetar sällan projekt- eller temabaserat.
Tydliga rutiner och en ombonad, vacker miljö skapar trygghet och ramar kring den fria leken, både ute och inne. Den dagliga rytmen ligger fast med bl.a. utevistelse, samling och sagostund som dagliga inslag. Som pedagog på en Waldorfförskola förväntas du berätta och sjunga fritt tillsammans med barnen. Veckorytmen har bakning, målning och skogsutflykter som återkommande inslag. Sagor, sånger och aktiviteter följer årstiden och markeras konstnärligt och pedagogiskt i vardagen. Olika typer av handarbete förekommer som en del av den pedagogiska verksamheten.
Som förskollärare förväntas du ta självständigt ansvar för barngrupper med upp till 15 barn, i samarbete med övriga medarbetare. Ansvaret inkluderar föräldrakontakter, inskolningar samt övriga pedagogiska och praktiska uppgifter. Ditt uppdrag kan komma att förändras utifrån verksamhetens övergripande behov.
Utöver det pedagogiska arbetet förväntas du delta i förskolans kollegium en kväll i veckan (torsdagar 16:30-19), samt ta ansvar för vissa avdelningsspecifika och verksamhetsövergripande uppgifter. Du förväntas även kontinuerligt ta del av det material och den ev. handledning som erbjuds. Samarbete med de övriga pedagogerna på förskolan sker kontinuerligt och stor vikt läggs vid det kollegiala lärandet. Utvecklingssamtal, lokalansvar, dokumentation och föräldramöten ingår i tjänsten, liksom pedagogiska måltider.
Viljan har idag ca 12 medarbetare i en väl fungerande, frimodig och flexibel arbetsgemenskap. Tjänsten är tillsvidare och på heltid, med tillträde 4 januari 2021 eller enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas. Lönen utgår från fasta lönekriterier (27 000 kr/månad 2019 för statligt examinerad förskollärare, därefter tillägg för waldorfutbildning och erfarenhet). Personlig lämplighet är av stor vikt vid anställning. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Förskolechef Ulrika Bilow
019-209070
Stefan Löf
070-644 87 69
rektor Margit Deurell
019-20 90 81
förskolechef Anna Gribble Greider
019-20 90 70 0722-497555
klasslärare Kerstin Almsén

Sammanfattning

Besöksadress

Glomman 94
Örebro

Postadress

Glomman 94
ÖREBRO, 70230

Liknande jobb


19 april 2021

Vikarierande Förskollärare 100%

19 april 2021

Förskollärare

19 april 2021