Förskollärare/barnskötare med specialpedagogisk kompetens

Arbetsbeskrivning

Barns bästa är utgångspunkten för verksamhetens innehåll, utformning och genomförande.
Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar!
Tillsammans är vi lärandeförvaltningen en del av Hudiksvalls kommun.

Nu söker Lärandeförvaltningen två förskollärare alt. barnskötare som resurs i ett arbetslag med viss tjänstgöring utanför förskolans område.

Norrgårdens förskola ligger i norra Iggesunds i villaområde med skogen inpå knuten och har fyra avdelningar för barn 15 år.
Gården är stor och består av både skog, naturtomt och planerade ytor. Utemiljön bidrar till ett naturligt utforskande tillsammans med barnen. Vi arbetar med att skapa goda lärmiljöer med leken som en språklärande grund både inomhus och utomhus. Vi ser leken och ett lustfullt lärande som en stor tillgång i undervisningen.

Vi har ett öppet klimat och arbetar för att skapa samsyn och delaktighet i ett nära samarbete mellan avdelningarna. Förskolan undervisar utifrån en gemensam årscykel i olika projekt som utgår från barnens intressen och nyfikenhet. I vår undervisning arbetar vi för att synliggöra och utveckla språk, matematik, naturvetenskap och teknik tillsammans med barnen.
Allas lika värde och trygghet är en grundsten i utbildningen. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation, pedagogisk planering, reflektion och digitala verktyg för att utveckla vår undervisning och utbildning.

Förskolan stimulerar varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet både i innehåll och arbetssätt.

Vår förskola arbetar systematiskt och målmedvetet för att skapa samsyn kring vårt uppdrag enligt skollag och läroplan. Vi arbetar med Qualis i vårt systematiska kvalitetsarbete och 2019 blev vi certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. Vi använder oss av dokumentationsverktyget Unikum och genom det så möjliggör vi att vårdnadshavarna ges möjlighet till delaktighet och inflytande i deras barns utbildning.

Välkommen att växa tillsammans med oss!

ARBETSUPPGIFTER
Du som förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande samt förändrade kunnande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enligt med läroplanens mål och intentioner. Det i syfte att säkerställa att verksamhetens innehåll och genomförande riktas mot målen i läroplanen.

Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syftar till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Du som förskollärare leder de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Du och dina kollegor har gemensamt ansvar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Ni följer och analyserar varje barns förändrade kunnande genom dokumentation och reflektion. Det ger vårdnadshavare möjlighet till inflytande. Även barnens möjlighet till inflytande är viktig för oss och du kommer i ditt abete ta tillvara på barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter.

Tjänsten kan komma att förlängas.

KVALIFIKATIONER
Vi söker två legitimerade förskollärare alt. barnskötare med specialpedagogisk kompetens.
Ni kommer tillsammans att bilda ett litet arbetslag, men även tillhöra ett större arbetslag vid förskolan. Meriterande är om du har kunskaper i tecken- och bildstöd i undervisningen, samt erfarenhet av arbete med barn med autism.

Du är:
- Ansvarstagande
- Stresstålig
- Engagerad, målinriktad och trygg i att arbeta tillsammans med ett barn med behov av extra stöd
- Lyhörd, tillmötesgående och har god samarbetsförmåga
- Kommunikativ och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt
- Positiv och nyfiken på barnens utveckling och lärande
- Strukturerad och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Rektor kan lämna upplysningar om uppdraget från 2022-08-10.

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: hudiksvall.se/flyttbidrag

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html

Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se.

Artiklar i detta ämnet

  1. Skolans ansvar för fostran
  2. Utbildningsmaterial för att skydda barns hörsel

Kontaktpersoner på detta företaget

Lena Stark-Mickelsson, förskolechef
0650-19888, 070-286 59 60
Lena Stark Mickelsson, förskolechef
070-286 59 60

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 5
  • 2 platser
  • 3 månader – upp till 6 månader
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 12 augusti 2022
  • Ansök senast: 16 augusti 2022

Besöksadress

82480 Hudiksvall
None

Postadress

Trädgårdsgatan 4
HUDIKSVALL, 82480

Liknande jobb


29 september 2022

29 september 2022

Förskollärare till Djurmo

Förskollärare till Djurmo

29 september 2022

29 september 2022