Förvaltningschef Näringsliv & arbetsmarknad Gävle

Arbetsbeskrivning

Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb, 6700 kollegor och goda möjligheter för dig att växa. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss.

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle är en av sju förvaltningar i Gävle Kommun och verksamheten är organisatoriskt indelad i fyra verksamheter; Arbetsmarknadsenheten,
Enheten för daglig verksamhet, Näringslivsenheten och Vuxenutbildningen.
Förvaltningschefen har direkt personalansvar för fyra enhetschefer och en verksamhetscontroller. Näringsliv & arbetsmarknad Gävle består för närvarande av 360 medarbetare.

Vi skapar möjligheter. För det lokala näringslivet. För kompetensutveckling och sysselsättning. De 360 medarbetarna vid Näringsliv & arbetsmarknad Gävle bidrar till att göra Gävle attraktivt för företagande och framtidsvisioner. Hos oss jobbar du med att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och personlig utveckling. Tillsammans gör vi Gävle konkurrenskraftigt.

Vi söker nu en förvaltningschef som ska leda och driva verksamheten samt skapa den bästa
förutsättningen för kompetensutveckling och sysselsättning för gävleborna. Du vill vara med och utveckla en framgångsrik kommun i en intensiv tillväxt och göra Gävle attraktivt för företagande.

Var med och gör Gävle framgångsrikt!

ARBETSUPPGIFTER
Som förvaltningschef för Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har du ett övergripande ansvar för förvaltningens verksamhet, vilket innebär att planera, leda, samordna, utveckla samt följa upp arbetet. Du fattar beslut utifrån de mål och inom den budget som fastställts av kommunfullmäktige och näringsliv & arbetsmarknadsnämnden. Du ger förslag till och stödjer nämnden i långsiktiga strategiska frågor och ansvarar för att utveckla verksamheten på kort och lång sikt samt att leda och engagera medarbetarna i deras arbete.

Utifrån ett helhetsperspektiv leder och utvecklar förvaltningschefen verksamheten för att nå de politiska målen och utveckla förvaltningen för framtiden. Du skall genom utåtriktat arbete och aktivt deltagande i aktuella sammanhang hålla dig välorienterad om omvärldsutveckling av betydelse för ditt ansvarsområde. Du är kommunens ansikte utåt mot kommuninvånare, myndigheter och näringsliv i näringsliv- och arbetsmarknadsfrågor.

Förvaltningschefen rapporterar till Näringsliv & arbetsmarknadsnämnden, nämndens ordförande och kommundirektören som är närmaste chef. I förvaltningschefens ledningsgrupp ingår samtliga enhetschefer. Ledningsgruppsarbetet är fokuserat på gemensamma frågor och framåtriktade aktiviteter som bidrar till ökad sysselsättning och en attraktiv stad att arbeta, leva och bo i.

Förvaltningschefen ingår i kommundirektörens ledningsgrupp för Gävle kommunkoncern tillsammans med övriga förvaltningschefer, kommunala bolagschefer och de koncerngemensamma funktionerna. Ledningsgruppen arbetar på kommunstyrelsens uppdrag. Arbetet är huvudsakligen inriktat på strategisk utveckling och samverkan ur ett helhetsperspektiv.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskole-/universitetsexamen i en för tjänsten relevant inriktning. Du är en erfaren ledare på en strategisk nivå i en större organisation och med god vana att leda andra chefer. Du har erfarenhet av samverkan med näringsliv och myndigheter i samhället samt kunskap och intresse för företags- och samhällsekonomi. Har du flerårig erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadsfrågor kopplat till sysselsättning, utbildning och kompetensutveckling är det meriterande. Du har tidigare arbetat med utvecklings- och förändringsarbete på ett framgångsrikt sätt. Du har förståelse och intresse för ledarskap i en politiskt styrd organisation.

Uppdraget kräver förmåga till helhetssyn och övergripande analytiskt, strategiskt och systematiskt tänkande. Ditt ledarskap styrs av ett motiverande och inspirerande förhållningssätt där du leder genom att coacha och delegera ansvar. Du är kommunikativ och beslutsmässig med förmåga att se till helheten. Du tar naturligt en ledande roll men på ett prestigelöst och förtroendegivande sätt.

Som person är du resultatinriktad och uthållig. Detta visar sig när du leder förändringsprocesser tillsammans med medarbetarna som skapar resultat, god kvalitet och långsiktighet i organisationen. Du har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer, och bygger ett förtroendefullt klimat för samarbete och samverkan både internt och externt. Arbetet ställer krav på att du har lätt för att uttrycka dig både i tal och i skrift.

ÖVRIGT
Fackliga företrädare:
Vision, Ewa Berger 026-17 99 69
Skolledarförbundet Pernilla Dalborg 026-17 72 82
Lärarförbundet, Anna Söderlund 026-17 99 58
Lärarnas Riksförbund, Karin Ahlgren 026-17 99 08
SSR, Michael Almqvist 026-17 99 97
Kommunal, Ina Fagergren 026-17 99 17
Jusek, Dan Ageborn 026-17 82 17
DIK, Sara Gagge 026-17 92 65
Sveriges Ingenjörer, Kent Holmgren 026-17 83 69
Sveriges Arkitekter, Josef Wårdsäter 026-17 96 18

-----------------------------------------------------------------------För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Utvecklingsenheten Sofia Heino
026-17 80 87
HR-konsult Helena Bergström
026-17 50 07
Vision Lena Arnberg
026-17 80 05
SACO Karin Jansson
026-17 80 47
Naturvetarna/akademikeralliansen Claes-Göran Nilsson
026-17 96 15
Förvaltningschef Mats Collin
026-17 87 74
Förvaltningschef Elisabet Jonsson
026-17 83 20
Kommundirektör Göran Arnell
026-17 80 02
HR-chef Joakim Råberg
026-17 84 96
Sandra Westman
+4618169362

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Gävle kommun Gävle
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Tillsvidareanställning
  • Publicerat: 10 februari 2017

Besöksadress

Stadshuset 80184 Gävle
None

Postadress

Stadshuset
Gävle, 80184

Liknande jobb


18 mars 2021

16 mars 2021

15 mars 2021

Förvaltningschef miljö och bygg

12 mars 2021