GR söker IT- och digitaliseringschef

GR söker IT- och digitaliseringschef

Arbetsbeskrivning

På GR arbetar cirka 200 kollegor tillsammans för att skapa nytta och mervärde för 13 medlemskommuner. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och andra mötesplatser, bland mycket annat. I slutändan handlar det om att göra livet bättre för alla som lever och verkar i vår region.

Som anställd på GR är du en viktig del i Göteborgsregionens fortsatta utveckling. Vi arbetar inom flera olika sakområden, vilket innebär att det finns en stor bredd av yrkesroller, verksamheter, erfarenheter och kunskap på GR.

Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med många engagerade och kunniga kollegor. Här finns stora möjligheter att påverka arbetet, utvecklas med organisationen och göra verklig skillnad.

Läs våra mål- och strategidokument på vår webbplats https://goteborgsregionen.se/styrning

ARBETSUPPGIFTER
Dagens och framtidens krav på verksamheterna inom den kommunala sektorn ökar. Verksamhetsutveckling går fort, ibland nästan i språng och vi behöver tillsammans med medlemskommunerna säkerställa att vi har god kvalitet i våra leveranser.

Mot bland annat den bakgrunden har Göteborgsregionen (GR) inrättat en ny enhet med uppdrag att leda vårt IT- och digitaliseringsarbete, både med externt och internt perspektiv. Enheten ligger inledningsvis direkt under förbundsdirektören.

Arbetsuppgifter:
• Som IT- och digitaliseringschef har du verksamhets-, budget- och personalansvar för ca 15 medarbetare inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och förvaltning samt intern IT.
• Du organiserar, leder och samordnar arbetet med utgångspunkt i tillitsbaserad ledning och styrning. På enheten finns många specialister, din roll blir att ha ett helhetsperspektiv och tillsammans med medarbetarna driva utvecklingen framåt.
• Du ansvarar för att planera, samordna, avropa och följa upp leveransen av IT-tjänster.
• Du ansvarar för den dagliga IT-driften, utveckling och förvaltning av olika verksamhetssystem samt för att utveckla och implementera IT-strategier.
• Du leder projekt, genomför utredningsuppdrag, stödjer i beredningar och är en drivkraft i arbetsgrupper.
• Du stödjer och bidrar aktivt till GR:s övriga avdelningars verksamhetsutveckling inom/med stöd av IT och digitalisering.
• Du leder eller deltar i dialoger med våra medlemskommuner och andra relevanta forum för att främja och stödja kommunernas arbete inom IT och digitalisering.

Initialt kommer vikt behöva läggas på att bygga upp den nya enheten och skapa tydlighet i roller och ansvar, samt att säkerställa att enheten kan svara upp på de utvecklingsbehov som GR och medlemskommunerna ställer.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• Examen inom IT eller annan relevant utbildning kombinerat med kunskaper förvärvat på annat sätt.
• Erfarenhet av att leda personal eller organisation från ett IT-perspektiv.
• Aktuell och relevant erfarenhet inom enhetens områden, exempelvis utveckling, drift, support, systemförvaltning.
• Erfarenhet av projektledning, utredningsuppdrag och beredningsstöd.
• Erfarenhet av att hantera ekonomi utifrån ett affärsmässigt perspektiv och vana av att söka extern finansiering.
• Erfarenhet av att verka inom offentlig sektor och olika samverkansstrukturer.
• Erfarenhet av drift, underhåll och vidmakthållande av komplexa IT-miljöer.

För att du ska trivas i rollen som IT-chef tror vi att du gillar att driva förändringar, är serviceorienterad och har ett strategiskt förhållningssätt. Du är ansvarstagande och initiativrik med god förmåga att så väl självständigt som i arbetslaget driva arbetet framåt. Du har förmågan att bygga relationer och känner dig bekväm i att arbeta med interna och externa intressenter. Du är analytisk, tar gärna initiativ till att lägga fram egna förslag och agerar inom områden där du ser förbättringspotential. Du arbetar metodiskt och systematiskt och får jobbet gjort.

Då förändringstakten inom IT och digitalisering är så snabb behöver du, för att vi ska vara relevanta, ha förmåga att lyfta blicken, omvärldsbevaka och skapa en bild av framtidens IT- och digitaliseringsenhet. En viktig del i omvärldsbevakningen är att vara delaktig i olika former av samverkan och nätverk med andra kommuner och verksamheter.

Du har en förmåga att analysera behov och utveckla strategier för att stödja vår organisations digitala resa och utveckling. Du har en vana att tänka kreativt och hitta innovativa lösningar för att möta de snabba förändringarna i vår omvärld, där IT och digitalisering bidrar till att stärka GR och medlemskommunerna.

För att lyckas i uppdraget är du trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du trivs med, och har en mycket god förmåga att samarbeta med andra mot gemensamma mål. Du är engagerad och drivs av att coacha och utveckla medarbetare till att både trivas och prestera, på kort och lång sikt. Du tar initiativ och du utmanas av att leda i en förändring.

Som ledare har du i uppdrag att förmå medarbetaren att hitta sin fulla potential och se sin roll i helheten för att växa i sin professionella gärning. Det innebär att du förväntas arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö och stödja, utmana, vägleda och motivera. Du har mod att också leda i svåra situationer.

Du har en naturlig fallenhet av att skapa goda relationer, både internt och externt. Genom din kommunikativa förmåga inspirerar du andra till dialog och delaktighet. Rollen kräver att du är ansvarstagande, strukturerad och handlingskraftig i ditt arbete.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Göteborgsregionen (GR) samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande använder vi e-rekrytering i Visma Recruit Offentliga jobb. Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgsregionen (GR)
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 26 september 2023
  • Ansök senast: 15 oktober 2023

Liknande jobb


Chef till Enheten för forskningsstöd och samverkan

4 december 2023