Gruppchef, Ekonomiavdelningen/Lokalförsörjningsenheten, Uppsala

Gruppchef, Ekonomiavdelningen/Lokalförsörjningsenheten, Uppsala

Arbetsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Arbetsplatsbeskrivning
Lokalförsörjningsenheten är en nationell funktion inom Polismyndighetens Ekonomiavdelning som ansvarar för myndighetens kort- och långsiktiga lokalförsörjning. Polismyndigheten äger inga egna lokaler men hyr över 1,4 miljoner kvadratmeter lokaler fördelat på ca 1 000 hyresavtal till en kostnad om ca 2 miljarder kronor. Som en del av Lokalförsörjningsenheten ingår projektsektionen med ansvar för alla större ny- om- och tillbyggnadsprojekt som drivs inom myndigheten. Sektionen är indelad i tre grupper; södra Sverige, Stockholm och norra Sverige. Nu söker vi en gruppchef till grupp norra Sverige som omfattar polisregion Mitt, Bergslagen och Nord. Som gruppchef kommer du att leda en grupp med ca fem medarbetare som för närvarande är geografiskt placerade på orter i polisregion Mitt och Nord. Resor förekommer inom gruppens område.
Som gruppchef inom sektionen ska du leda gruppens projektledare samt ansvara för att gruppens uppsatta mål följs och uppfylls. Gruppchefen är ytterst ansvarig för leverans och ekonomi i de lokalprojekt som bedrivs inom gruppen. Gruppchefen ska tillsammans med sektionschefen planera verksamheten utifrån uppställda mål samt delta i planering av hela enhetens verksamhet tillsammans med övriga grupp- och sektionschefer. Gruppchefen ska kunna svara för sektionschefen vid dennes frånvaro.
Arbetsbeskrivning
Som gruppchef
ska du
inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
ingå i sektionens ledningsgrupp
delta i enhetens ledningskonferenser
ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
inneha rollen som projektägare för gruppens lokalprojekt

är du
verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer
har du
några års aktuell erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
för funktionen relevant akademisk examen/utbildning
erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du
förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen via länken: https://polisen.se/contentassets/5a13806b8cce40db8967722a2d67676e/2020-04-07-kravprofil.pdf
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.
Kontaktpersoner
Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Emma Kolsrud, tfn, 010-561 63 11
Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Marie Nilsson, e-post marie-s.nilsson@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S Avdelningarna saco-s.avdelningarna@polisen.se
ST vid Nationella avdelningarna st.nationella-avdelningarna@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden tfn, 010-561 66 27
OFR/P Sophia Ask 010-563 87 10
Övrig information
Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering i Uppsala

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 27 april 2020, via e-post till, jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med A184.385/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A184.385/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Polismyndigheten Uppsala Uppsala
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 7 april 2020
  • Ansök senast: 27 april 2020

Postadress

Svartbäcksgatan 49
Uppsala, 75332

Liknande jobb


5 december 2022

5 december 2022

5 december 2022

Förlagssystem söker en HR-chef

Förlagssystem söker en HR-chef

2 december 2022