Gruppchef till ärendesamordningsgruppen Nationellt forensiskt centrum

Gruppchef till ärendesamordningsgruppen Nationellt forensiskt centrum

Arbetsbeskrivning

Med anledning av intern omorganisation söker Nationellt forensiskt centrum (NFC) gruppchef till ärendesamordningsgruppen i Linköping. Gruppens arbete sker i nära samarbete med övriga funktioner inom Mottagningssektionen som är uppackning/spårsäkring och desk/registratur, samt övriga sektioner på NFC.

ARBETSUPPGIFTER
Som chef för ärendesamordningsgruppen

ska du

• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
• ingå i sektionens ledningsgrupp
• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten nationellt och internationellt
• samverka med de andra gruppcheferna på sektionen för att gemensamt planera och utveckla verksamheten, samt samverka internt med andra verksamhetsområden och sektioner
• ha kontakter med andra myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt

är du

• verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
• arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
• ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

KVALIFIKATIONER
har du

• minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller chef
• för funktionen relevant eftergymnasial utbildning/examen
• erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet såsom exempelvis produktion/logistik planerare, leveranskoordinator eller liknande
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• erfarenhet av arbete i en ackrediterad verksamhet ISO 17025 är det meriterande
• utbildning inom chefs- och ledarskap är det meriterande
• erfarenhet av offentlig upphandling är det meriterande
• övriga kurser/utbildning inom inköp och logistik är det meriterande

besitter du

• förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
• förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
• förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit


Läs hela kravprofilen som bilaga till denna annons: https://polisen.se/om-polisen/lediga-jobb/2020/februari/gruppchef-till-arendesamordningsgruppen-nationellt-forensiskt-centrum/

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

ÖVRIGT
• Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
• Arbetsort: Linköping
• Arbetstid: Förtroendearbetstid
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Funktion: Gruppchef, NFC, Mottagningssektionen, ärendesamordningsgruppen
• Enligt lag (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas kommer slutkandidaten att DNA-topsas

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den xx 2019. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!
Polismyndigheten (endast för extern annonsering utanför polisen.se och intrapolis)
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Kontaktpersoner på detta företaget

Gruppchef Maria Lindstam
010-562 80 00 (vxl)
Sektionschef Anna Stenfeldt Hennings
010-562 80 00 (vxl)
Gruppchef Stockholm Per Hedén
0708-95 14 54
Sektionschef Stockholm Anna Orhall
010- 562 86 29
Gruppchef Göteborg Helena Fabiansson
010-565 32 47
Sektionschef Göteborg Torbjörn Åhgren
010-565 32 20
Gruppchef Malmö Jörgen Hylén
010-561 45 74
Sektionschef Malmö Thomas Söderberg
010-561 37 15
Polisförbundet Per Thollin
010-563 85 86
OFR-S Heléne Tapper
010-562 81 78

Sammanfattning

Besöksadress

Polhemsgatan 30 10226 Stockholm
None

Postadress

Box 12256
Stockholm, 10226

Liknande jobb


Enhetschef till enheten för internt stöd

Enhetschef till enheten för internt stöd

25 september 2020

Livsmedelschef

Livsmedelschef

25 september 2020

25 september 2020

Enhetschef för ledningsstöd, uppföljning och analys

Enhetschef för ledningsstöd, uppföljning och analys

24 september 2020