Gruppchef till brottsoffer och personsäkerhetsektionen, Umeå

Gruppchef till brottsoffer och personsäkerhetsektionen, Umeå

Arbetsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Brottsoffer- och personsäkerhet, BOPS, är en sektion under utredningsenheten och består av tre grupper i polisområdena Västernorrland/Jämtland, Norrbotten och Västerbotten.
BOPS uppdrag innebär bland annat att, stödja och skydda brottsoffer och vittnen utifrån bedömt behov. Avlasta utredningsverksamheten samt arbete med avhopparverksamhet. Målsägandes medverkan i rättsprocessen är en viktig beståndsdel. Sektionen har både öppen och dold verksamhet. En stor del av arbetet går ut på att fånga upp brottsoffer och ge stöd till dessa, ofta i samarbete med andra utredande enheter inom polisen eller andra myndigheter.


Arbetsuppgifter
Uppdraget som gruppchef för brottsoffer och personsäkerhet 2
Som chef för brottsoffer och personsäkerhet 2 rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området brottsoffer- och personsäkerhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Du ska tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete. Du ska ingå i Brottsoffer- och personsäkerhetssektionens ledningsgrupp Du har arbetsmiljöansvar och sköter utvecklings samt lönesamtal. Du ska ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Slutligen ska du företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.


Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• polisexamen i enlighet med polisförordningen
• minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef den senaste treårsperioden
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde såsom brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete
• ingått i ledningsforum
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• erfarenhet av brottsoffer och personsäkerhetsverksamhet
• aktuell erfarenhet av den regionala problembilden i region Nord
• erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
• erfarenhet av samverkan med andra delar av polisorganisationens verksamhet
• chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
• Analys och helhetssyn
• Mål och resultat
• Utveckling och förändring
• Social säkerhet
• Muntlig och skriftlig kommunikation
• Skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.


Kontaktpersoner
Vid frågor kontakta Ninwa Youssef, HR-konsult, på telefon 010-56 36 436 alternativt rekryterande chef Johan Winberg på tfn 072-200 51 93 / johan.winberg@polisen.se


Fackliga företrädare
SEKO polisen Nord, ST region Nord, SACO-S region Nord, Polisförbundet region Nord. Samtliga nås via polisens växel 114 14.


Övrig information:


Anställning
• Tillsvidareanställning med provanställning i funktion som chef grupp
• Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
• Placering vid Umeå
• Veckoplanerad arbetstid


Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning


Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 30 september 2022 via e-post till jobb.nord@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A533.041/2022 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

Postadress

Ridvägen 10
Umeå, 90325

Liknande jobb


Konsultchef till intern konsultverksamhet

Konsultchef till intern konsultverksamhet

2 december 2022

2 december 2022

2 december 2022

2 december 2022